Salmebog med kage og rugbrød

DEBAT OM SALMEBOGEN: - En ny salmebog skal ikke bare være for præsterne, men også for menigheden, lød en af kommentarerne i en livlig salmebogsdiskussion i sognegården i Støvring

Der var lune fastelavnsboller og lagkage på bordene i sognegården, men en ny salmebog skal - åndeligt talt - indeholde både kage og rugbrød, blev det fastslået. I det hele taget fik man talt en del om let og tungt i forbindelse med nye og gamle salmers lødighed, men tog også et sving omkring emner som orgelspil og melodier, og landede i en generel diskussion om problemerne med at få de unge til at gå i kirke. Siden oktober har kirkerne i Støvring Kommune haft gang i en række salmesangsaftener, hvor det nye salmebogsforslag er blevet gennemsunget og gennemdiskuteret. I alt syv aftener, arrangeret i fællesskab af præster, organister og kirkesangere, og torsdag afsluttet i Støvring Kirke og med en efterfølgende livlig diskussion i sognegården. Et spørgsmål om slidstyrke Denne aften var det de unges tur. FDF-lederne Hanne og Anders Langdahl fra Veggerby havde sammensat programmet. Blandt andet med nogle af de nye salmer, som det kirkelige ungdomsforbund - i modsætning til Salmebogskommissionen - mener bør indgå i den nye salmebog. Man mister en oplagt chance for at nå længere ud med salmebogen, hvis der ikke kommer flere af de nye salmer med, som synges i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde, fastslår Anders Langdahl på vej ud af kirken. Her har vi sunget et udvalg af de mere kendte af de nye, dem fra det officielle tillæg til Den Danske Salmebog. Ude i våbenhuset snakkes der lidt om slidstyrke. Kan de nye salmer holde til dagligt søndagsbrug? - Jamen, behøver de alle sammen at kunne holde de næste 50 år, spørger Hanne, og kirketjener Thomas Kristensen blander sig med en bemærkning om, at den allermest brugte bryllupssalme i kirken - »Det er så yndigt at følges ad« - blev skrevet som en lejlighedssang af Grundtvig. - Så det er ikke til at vide, hvad der er slidstærkt. »Det er ren Giro 413« I sognegården, der er bygget i 1990 og næste år skal udvides med en større sal, synger vi til indledning en morgensalme af Lars Busk Sørensen: »Solen begynder at gløde./ Mørket i verden har tabt./ Lad os gå ud for at møde, /lyset Gud lige har skabt«. Ganske uanset, at det er midt på aftenen og buldermørkt udenfor. Anders Langdahl: - Ja, det var så en af dem, der ikke kom med. - Vi undrer os, for den er da både smuk og sangbar, lyder en umiddelbar kommentar fra menighedsrådsmedlem Jytte Christiansen nede fra kaffekopperne - Ja, det er ren Giro 413. Den går lige ind, kommer det lidt spydigt fra en af de deltagende præster, Poul Schmidt-Møller, Øster Hornum. Han mener, salmen er for teologisk letbenet. Efter tre gange i kirken, holder den ikke længere, siger han, men bides af af Jytte Christiansen: - En ny salmebog skal ikke bare være for præsterne, men også for menigheden! Jytte Christiansen har deltaget i hele møderækken og er kommet til den overbevisning, at det slet ikke er nødvendigt med en ny salmebog, men nok med et nyt tillæg. Det harmer hende, at Salmebogskommissionen ikke har taget »Nærmere, Gud, til dig« med i sit forslag. - I stedet for forlænger man salmer med dræbende lange og mange vers - og det kalder man udvikling! Øster Hornum-præsten drager sammenligninger til wienerbrød og kager. Det er godt nok, men kristenlivet kræver også rugbrødssalmer. Eksempler som »O kristelighed« og »Se, nu stiger solen« nævnes. Anders Langdahl: - Men det er samtidig vigtigt, at de unge og børnene også får nogle salmer, de kan nikke genkendende til, når de kommer i kirken. - Det kunne jo være, at nogle af de gamle Grundtvig-salmer efterhånden også var lidt vel slidt. Jytte Christiansen: - Det er i hvert fald rugbrød! Salmesang på middelalderpop Senere på aftenen gælder det Jens Rosendals »Troen er ikke en klippe«, og det hidtidige klaverakkompagnement udskiftes med guitar, hvilket fører over i en diskussion om salmemelodier og orgelspil. Flere giver udtryk for, at de ikke bryder sig om melodien, og at den i hvert fald ikke lader sig spille på et kirkeorgel. - Jamen det er den slags melodier, der kommer tættest på de unges, siger en anden. En midaldrende mand rejser sig og fastlår nede fra det ene hjørne, at fællessangen lider af en stor generationskløft. De unge gider ikke synge med på de ældres sange. - Den kløft bør en ny salmebog være med til at gøre mindre, og det vil jeg gerne opfordre til, så vi igen kan få de unge til at synge med. Senere i diskussionen dukker bekymringen op: - Mange af de nye melodier er jo rene popmelodier! - Jamen, mange af vore gamle salmemelodier er da oprindeligt dansemelodier, forklarer en anden. Det er pop, bare middelalderpop. Med afsyngelse af endnu en af Lars Busk Sørensens salmer, »Menneske, din egen magt« - den med den forkætrede linje: »Livets Gud har ingen hænder« - drejer diskussionen atter over i vurderinger af den åndelige tyngdelov. - Var den for let, spørger Anders Langdahl. - For let?, svares der fra salen: - Jamen, så prøv at nærlæse en salme som »Nu falmer skoven«, eller Ingemanns syv morgensalmer for børn, som er nogle af de mest populære, vi har. En FDF-leder får understreget, at »hvis vi skal lære vore medlemmer at gå i kirke, må vi også kunne bruge salmebogen«. Hvilket fører til en diskussion om den tabte unge generation, der åbenbart foretrækker at sidde hjemme ved computeren frem for at gå i kirke. - FDF er mere interesseret i at holde spændende gudstjenester ude under en paraply eller i en grusgrav end at få børnene ind i kirken, provokerer Karsten Hansen, selv gammel FDF'er. - Vi vil gerne vænne dem til kirken, men desværre begynder de først hos os, når de er seks år, og så er de allerede »vænnet fra«, lyder svaret. Efter de syv aftener vil konklusionerne nu blive sendt ind til Salmekommissionen: Tilbageføringen af sproget i de gamle salmer er en total misforståelse. Nogle af de gamle salmer er blevet alt for lange. Afsnittet med de bibelske salmer skal ud. Flere af de nye salmer ind. Kun en enkelt »menig« FDF'er deltog i aftenen. Det var Thøger på 12 år. Han brugte tiden til at give de nye salmer karakter. Lars Busk Sørensens blev topscorere.