Schweitzer og den historiske Jesus

Den historiske Jesus: I år er det 100 år siden, Albert Schweitzer skrev sin berømte bog "Von Reimarus zu Wrede"

Det er ikke kun forskere, der har bidraget til billedet af Jesus. Her en scene fra Zeffirellis film "Jesus af Nazaret". -- Arkivfoto.
Det er ikke kun forskere, der har bidraget til billedet af Jesus. Her en scene fra Zeffirellis film "Jesus af Nazaret". -- Arkivfoto.

Hvem var Jesus egentlig? Kan vi trænge om bag evangelieteksterne og finde et menneske af kød og blod? Lige siden man i oplysningstiden erkendte, at Jesus havde levet i en fjern fortid, har man prøvet at finde ud af, hvem den historiske Jesus egentlig var. I sidste halvdel af 1800-tallet steg interessen for den historiske Jesus dramatisk og blev til det, man kalder den "første jagt" efter den historiske Jesus. Samtidens teologer skildrede Jesus som blandt andet morallærer eller social reformator – et menneske, som passede godt ind i deres egen borgerlige verden.

Det er i år 100 år siden, at denne første jagt efter den historiske Jesus brat stødte på grund. Det skete med den 31-årige teolog Albert Schweitzers berømte bog "Von Reimarus zu Wrede". Her gjorde han op med de mange forsøg på at sætte en etikette på den historiske Jesus. Albert Schweitzer hævdede også, at selve forsøget på at finde den historiske Jesus var fuldstændig formålsløst.

Albert Schweitzer kritiserede samtidens forsøg på at modernisere den historiske Jesus eller harmonisere hans verdensbillede med samtidens. Han skrev: "Ikke kun har enhver epoke fundet sin refleksion i Jesus; ethvert individ har skabt Ham i overensstemmelse med sin egen karakter. Der er ingen historisk gerning, som i den grad afslører en mands sande jeg som at skrive en Jesu livshistorie." Albert Schweitzers ord satte en midlertidig stopper for forskningen i den historiske Jesus. Forskningen blev taget op igen i Tyskland i 1950'erne. I dag oplever især USA på ny en opblomstring i interessen for, hvem Jesus egentlig var, og buddene er mange.

Albert Schweitzer var søn af en luthersk præst i Alsace.

– Han var en rebel, der aldrig tog noget for givet. Da han var barn, mente hans forældre, at han var en forbistret plageånd, som man ikke kunne tage med ud til middag, fordi han altid stillede spørgsmål, siger den engelske forfatter og instruktør James Brabazon, der har skrevet en biografi om Schweitzer.

Plageånden voksede op og blev et multitalent, der kun sov tre timer hver nat. "Hans energi var enorm", siger James Brabazon. Albert Schweitzer blev doktor i filosofi, teologi og musik. Som 21-årig besluttede han sig til, at når han blev 30 år, ville han give noget tilbage til verden til gengæld for alt det, han selv havde fået.

Som 30-årig begyndte Albert Schweitzer at læse medicin, samtidig med, at han ernærede sig som præst og underviser i teologi og filosofi. Han specialiserede sig i tropemedicin, og sammen med sin hustru Helene oprettede han et hospital i Lambaréné i Gabon. Det var dog uden økonomisk støtte fra det lokale missionsselskab på grund af de kætterske holdninger, Albert Schweitzer havde givet udtryk for i sin bog om den historiske Jesus fra 1906, "Von Reimarus zu Wrede".

Det var Albert Schweitzers egen opfattelse af den historiske Jesus, der faldt de kirkelige myndigheder for brystet. Han mente, at Jesus havde taget fejl – Jesus var en apokalyptisk profet, der forventede, at han ville komme tilbage fra de døde som Messias og herske i et jordisk Gudsrige, og det gjorde han ikke. Ikke desto mindre kaldte Albert Schweitzer Jesus for sin herre på grund af Jesu perfekte moral, fortæller James Brabazon.

I bogen klager Albert Schweitzer over, at samtidens teologer vidste meget mere om Jesus, end evangelierne gjorde. Ifølge Schweitzer var den historiske Jesus "en fremmed og en gåde" og fuldstændig irrelevant i teologisk sammenhæng. "Jesus betyder noget for vores verden, fordi en mægtig åndelig kraft strømmer gennem Ham og gennemtrænger også vores tid", skrev Albert Schweitzer. "Denne kendsgerning kan hverken rystes eller bekræftes af nogen historisk opdagelse."

Faktisk er den berømte bog fra 1906 kun en slags bilag til Albert Schweitzers doktordisputats fra 1901, hvor han for første gang lancerede sin teori om Jesus som apokalyptisk profet på basis af en detaljeret analyse af evangelierne. Ifølge James Brabazon blev disputatsen så dårligt oversat til engelsk, at den aldrig nåede et større publikum.

– Disputatsen er et betagende, meget overbevisende lille skrift, siger Mogens Müller, der er professor i teologi på Københavns Universitet.

– I stedet for den liberalteologiske anskuelse, at Gudsriget skal virkeliggøres ved menneskers og Guds fælles anstrengelser, ser Albert Schweitzer Gudsriget som en apokalyptisk størrelse, der vil afbryde denne verden. Han opfatter Jesus som en senjødisk, apokalyptisk profet. Kernestedet er Matthæusevangeliets kapitel 10, vers 23: "Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer." Men det skete ikke.

I bogen fra 1906 nedgjorde Albert Schweitzer vittigt og skarpt hele forskningen i den historiske Jesus. Hans to helte var H.S. Reimarus (1694-1768), der i sine efterladte skrifter så Jesus som en falleret messiasprætendent, og Wilhelm Wrede (1859-1906), der hævdede, at Jesus ikke selv gjorde krav på at være Messias, og at den tidlige kirke først anså Jesus for Messias efter genopstandelsen. Wrede mente at kunne finde belæg for sine ideer i den såkaldte messiashemmelighed i Markusevangeliet. Albert Schweitzers egen Jesus-fortolkning, der kaldes konsekvent-eskatologisk, ligger i forlængelse af Reimarus og Wredes tænkning.

Ifølge Mogens Müller ser Albert Schweitzer meget præcist problemet i forskningen i den historiske Jesus:

– Det er spændende, at når man får gjort Jesus til en historisk skikkelse, glider han én af hænde, og han forsvinder ind i den tid, han kommer fra. Det er forskningens akilleshæl: Man vil ikke vide af tydningen, men vil have den rene vare. Albert Schweitzer gravlagde forskningen i den historiske Jesus. Sandheden er, at han også selv fortolkede Jesus, men han tillod Jesus at være umoderne og indrømmede, at han ikke selv kunne bruge Jesus til noget. For Albert Schweitzer var Jesus et menneske af heroisk format, der tog fejl. Det kunne Albert Schweitzer bruge, for han var selv heroisk. Der er noget utroligt storladent og fascinerende ved hans værk, siger Mogens Müller.

Han mener, at Albert Schweitzers bog stadig giver genklang i dag:

– Det er et meget præcist signalement af den periode, den beskriver, og en kilde til Albert Schweitzer selv. Han nævner alle de væsentlige personer i perioden og også nogle, der er blevet glemt. Han sammenfatter sit eget syn på den historiske Jesus som kulmination på forskningen. Bogen bliver stadig trykt, men den har ikke stoppet forskningen i den historiske Jesus.

En af dem, der er inspireret af Albert Schweitzers tolkning af Jesus som apokalyptisk profet, er Bart Ehrman, hvis bog "Jesus: En apokalyptisk profet" udkom i Danmark i 2001. Han er professor i religion på University of North Carolina:

– Albert Schweitzers bog ændrede virkelig den måde, man ser på Jesus på. Lige siden Albert Schweitzer har flertallet af forskere ment, at han havde ret. Han tog formentlig fejl i detaljerne, men det overordnede billede af Jesus som en apokalyptisk profet var formentlig korrekt. 40 år senere viste fundet af Dødehavsrullerne jo, at det første århundredes jødedom var apokalyptisk, siger Bart Ehrman.

– Det mest fremragende ved bogen er Albert Schweitzers diskussion af sine forgængere, forklarer Bart Ehrman.

– Han beviser vittigt, begavet og knivskarpt, hvordan de allesammen havde misforstået den historiske Jesus. Jeg sætter stadig mine studerende til at læse den. Det er det eneste sted, hvor man kan se, hvad forskerne mente om Jesus før Albert Schweitzer.

Hvad angår Albert Schweitzers egen fortolkning af den historiske Jesus, tager Bart Ehrman dog et forbehold:

– Spørgsmålet er, om ikke Jesus ender med at ligne Albert Schweitzer temmelig meget. Albert Schweitzer blev et menneske, der forsagede verden. Han opgav en fremragende karriere og fulgte i Jesu fodspor ved at blive lægemissionær. Han opgav sit liv for at tjene andre og gentog Jesu liv i sit eget.

historie@kristeligt-dagblad.dk

Albert Schweitzer om den historiske Jesus

"Forskningen i Jesu liv har haft en besynderlig historie. Den startede med at søge efter den historiske Jesus i den tro, at når den havde fundet Ham, kunne den bringe Ham tilbage til vores tid som Lærer og Frelser. Den løsnede de bånd, hvormed han i århundreder havde været bundet til den kirkelige dogmatiks hårde klipper, og glædede sig over at se liv og bevægelse komme tilbage til skikkelsen igen og over at se den historiske Jesus tilsyneladende komme frem for at møde den. Men Han bliver ikke; Han går forbi vores tid og vender tilbage til sin egen... Han vendte tilbage til sin egen tid, ikke takket være et eller andet snedigt historisk påfund, men af den samme uundgåelige nødvendighed efter hvilken pendulet, når det hænger frit, vender tilbage til sin oprindelige position."

"Von Reimarus zu Wrede", 1906

Albert Schweitzer

1875: Albert Schweitzer bliver født i Alsace

1901: Doktordisputats i teologi udgives

1905: Albert Schweitzer begynder at læse medicin

1906: "Von Reimarus zu Wrede" udgives

1913: Doktor i medicin, grundlægger hospital i Lambaréné i Gabon

1953: Albert Schweitzer modtager Nobels fredspris

1965: Albert Schweitzer dør i Lambaréné

Forskning i den historiske Jesus

Man inddeler sædvanligvis forskningen i den historiske Jesus i tre bølger:

Cirka 1860-1906:

"Den første jagt": Ernest Renan, Adolph von Harnack: Jesus som etisk lærer eller social reformator.

1901: Wilhelm Wredes "Das Messiasgeheimnis in den Evangelien": Jesus vidste ikke, at han var Messias

1906: Albert Schweitzers "Von Reimarus zu Wrede": Jesus som apokalyptisk profet

Fra 1950'erne:

"Den anden jagt". Ernst Käsemann, Hans Conzelmann, Günther Bornkamm. I modsætning til den første jagt prøvede de ikke at nå frem til en "sand" Jesus-biografi, men at finde kontinuiteten mellem Jesu lære og urkirkens lære om ham.

Fra 1980'erne:

"Den tredje jagt". USA: Jesus som kynisk filosof (Burton L. Mack), jødisk bonde (John Dominic Crossan), politisk oprører (Robert W. Funk), apokalyptisk profet (Bart Ehrman). Opstod, da man forstod, at man i Dødehavsteksterne, der var blevet fundet i 1947, havde kilden til en bevægelse, der på mange måder var parallel til kristendommen.

Albert Schweitzer blev et menneske, der forsagede verden. Han opgav en fremragende karriere og fulgte i Jesu fodspor ved at blive lægemissionær. Han opgav sit liv for at tjene andre og gentog Jesu liv i sit eget. – Arkivfoto.
Albert Schweitzer blev et menneske, der forsagede verden. Han opgav en fremragende karriere og fulgte i Jesu fodspor ved at blive lægemissionær. Han opgav sit liv for at tjene andre og gentog Jesu liv i sit eget. – Arkivfoto.