Prøv avisen

Seneste nyt fra Aggersborg og vikingetiden

Aggersborg. Arkivfoto. Foto: Dieter Betz

Et storværk om ringborgen Aggersborg fortæller ikke bare historien om det vældige bygningsværk, men inddrager den nyeste viden

For første gang foreligger den samlede historie om kong Harald Blåtands allerstørste ringborg, Aggersborg, ved Limfjorden i Nordjylland med et digert værk på 543 rigt illustrerede sider. Her fortæller nogle af landets førende vikingetidsforskere om tiden før, under og efter det kolossale borgbyggeri. Hvorfor Aggersborg lå, hvor den lå. Og hvem der brugte borgen og til hvilke formål.

Men Aggersborg bliver også sat ind i en større sammenhæng. For med Harald Blåtand blev Danmark internationaliseret.

Han skuede ud over rigets grænser og var konge i en brydningstid med store påvirkninger udefra både politisk, økonomisk og kulturelt. Riget fik også en ny religion, kristendommen. Alt sammen noget, der bandt danerne sammen med det øvrige Europa.

”Aggersborg er sammen med de andre ringborge de første kongeborge i Danmark og et produkt af en ny tid, hvor man ser ud i verden på en helt anden måde end før. Harald Blåtand var nyskabende og tænkte større end sine forgængere, og hans borgbyggerier er tydeligvis inspireret af udlandet, men med et nordisk islæt,” forklarer professor Else Roesdahl, der er medforfatter og redaktør på bogen sammen med Søren M. Sindbæk og Anne Pedersen.

Derfor faldt det også naturligt at se Aggersborg i en overordnet kontekst i redegørelsen for borgen:

”Harald Blåtands ringborge og øvrige bygningsværker opføres i en kort, intens periode, hvor der sker store politiske og kulturelle omvæltninger i Danmark. Så alle byggerierne skal ses som en del af Haralds plan for sit rige, og Aggersborg har utvivlsomt forbindelse til hans aktiviteter i Norge,” fortsætter Else Roesdahl.

Aggersborgs beliggenhed ved Limfjorden kan i dag synes perifer, men i forhold til datidens trafik igennem Limfjorden og sejladsen til Norge lå borgen perfekt.

Aggersborgs forbindelse med Harald Blåtands aktiviteter i Norge er oplagt og bliver for første gang grundigt beskrevet og diskuteret her på trods af, at Harald jo omtaler sit herredømme over Norge på sin store runesten ved Jelling. Så det er næppe tilfældigt, at han anlægger sin absolut største borg så tæt på de norske kyster.

I det hele taget giver Aggersborg-bogen læseren et nyt og mere detaljerethelhedsbillede af ring-borgene og den periode i vikingetiden, som de er rundet af.

”Med denne publikation fik vi muligheden for at tage hele ringborgsproblematikken med hver en detalje op til fornyet overvejelse og gøre op med forældede tolkninger. Vi har læst kilderne med nye øjne og brugt den arkæologiske ballast i form af de seneste 40 års forskning. Dermed har vi faktisk kunnet skrive en helt ny danmarkshistorie for den her periode”, påpeger Else Roesdahl.

Aggersborg-bogen er velopbygget og kan med sit væld af underkapitler, plancher og genstandslister tilfredsstille læsere på alle niveauer og med alle grader af indsigt og interesse i denne skelsættende periode af vikingetiden.