Tidslinje for Københavns Bombaredement

De historiske forudsætninger og konsekvenser af Københavns Bombardement

1801: Danmark fornyer Det væbnede Neutralitetsforbund af 1780 med Sverige, Rusland og Preussen.

1801: Storbritannien angriber Danmark ved Slaget på Reden.

1803: I Holsten indsættes et stærkt dansk korps under ledelse af kronprins Frederik.

1807: Storbritannien kræver forgæves den danske flåde udleveret. Britisk angreb på Danmark og Københavns bombardement. Den danske flåde overgives. Danmark undertegner alliancetraktat med Napoleon. Storbritannien erklærer Danmark krig.

1808: Danmark erklærer Sverige krig. Fransk-spanske hjælpetropper i landet. Kong Christian VII dør af skræk i Rendsborg, da han ser disse tropper passere. Tilskyndet af britiske agenter gør de spanske soldater mytteri. Kronprins Frederik bliver konge som Frederik VI.

1808: Britiske flådestyrker bombarderer Christiansø uden resultat.

1808: Sverige angriber Norge, men bliver slået tilbage.

1808: Linjeskibet Prinds Christian Frederik nedkæmpes i Kampen ved Sjællands Odde.

1809: Danmark og Sverige underskriver en fredstraktat i Jönköping.

1809: Storbritannien besætter Anholt.

1811: En dansk styrke forsøger forgæves at erobre Anholt fra briterne.

1812: Napoleon fornyer alliancetraktaten med Danmark og forventer dansk militær støtte.

1812: Dansk auxiliærkorps støtter det franske XII armékorps i Nordtyskland.

1812: Den nybyggede danske fregat Nayaden sænkes af briterne ved Lyngør Havn i Norge efter hård kamp.

1813: Den danske stat går bankerot. Ny møntsystem indføres.

1814: Danmark afstår Norge til Sverige ved Freden i Kiel.