Tre katolske skikke overlevede Reformationen

Skriftemål, gavegivning og offerhandling er tre katolske skikke, der overlevede Reformationen

Liste over offentlige skriftemål i Halk Kirke i Sønderjylland i årene 1660-1730.
Liste over offentlige skriftemål i Halk Kirke i Sønderjylland i årene 1660-1730. Foto: Karsten M. Sørensen

Ifølge Karsten Merrald Sørensen var der en række katolske skikke, som levede videre i den lutherske kirke efter Reformationen herhjemme i 1536-37.

Skriftemål. ”Det, at man ikke måtte gå til nadver med et urent hjerte, fortsatte længe efter Reformationen, helt op til 1800-tallet. Søndagen inden man ønskede at gå til nadver, skulle man melde, at man havde noget at skrifte. Det gjorde man så lørdag for præsten. Visse ting skulle skriftes offentligt: Hvis hele menigheden vidste, at man havde horet med naboen, skulle man skrifte åbenlyst, altså offentligt. Det var ganske nedværdigende. Skriftemålet gøres langsomt mere protestantisk, og i dagens gudstjeneste gør præsten det fælles med syndsforladelse før nadveren.”

Gavegivning. ”Før reformationen gav man gaver til kirken for at slippe for skærsilden. Med Reformationen ryger den kirkelige begrundelse – men gavegivningen forsætter. For eksempel et pænt stykke inventar, en glasmosaik eller lignende. Det fremgår af flere kilder, at gaver gives til Guds ære og i håb om et saligt efterliv. Så der er stadig et element af aflad. Fra kirken, som jo ikke havde nogle penge selv, har det været: Det bliver ikke din vej ind i det hinsides, men vi kan bruge al den hjælp, vi kan få.”

Offerhandling. ”En præsts løn bestod i en præstegård og det, han kunne tjene på at have jorden. Men også i at folk betalte for ydelser som dåb, konfirmation og begravelse. Offerhandlingen foregik ved, at folk gik op og lagde penge på alteret. Det var et ret forstyrrende element i gudstjenesten. Det fortsatte et godt stykke op i 1700-tallet, hvor man af praktiske årsager ænderede det til, at kirkeværgen gik rundt for at indkassere til præsten. I 1800-tallet begyndte præsten at få reel løn.”