Vindmøller vandt over kirke

Vindmøller må godt stå blot en halv kilometer fra den lokale kirke i Nørhald Kommune

Fire vindmøller i Dalbyneder i Østjylland kan blive stående i den østjyske muld, kun 500 meter fra den lokale kirke. Vestre Landsret har frikendt Nørhald Kommune. To borgere havde stævnet kommunen for at have rejst de skæmmende møller med baggrund i en ugyldig lokalplan.

Kristeligt Dagblad har tidligere skrevet, at de danske kirker bliver mere og mere presset af vindmøller, og at flere og flere menighedsråd kæmper for at undgå dem. De fleste af den type sager bliver løst, inden møllerne rejses, men i Dalbyneder har sagen udviklet sig til, at to borgere har stævnet kommunen for at få de fire møller taget ned igen. Hvis de havde vundet sagen, ville konsekvensen have været, at der skulle laves en ny lokalplan, eller at møllerne skulle tages ned igen efter bare to års tjeneste.

- Det er ærgerligt at vi tabte sagen, vi mente ellers, vi stod med de bedste kort på hånden, siger en af sagsøgerne, Finn Thomassen.

Tvisten drejer sig om formuleringen: »Kirken kan ikke ses i forbindelse med møllerne«, som kommunen skrev i et brev til Naturklagenævnet, inden lokalplanen blev vedtaget og møllerne rejst. Og på den baggrund valgte Naturklagenævnet ikke at gå ind i sagen. Imidlertid kan de 70 meter høje møller ses dels fra kirken, dels sammen med kirken, når man står bestemte steder i lokalområdet, siger beboere. Det var på baggrund af de modsatrettede udsagn, at kommunen havnede i retten - og blev frifundet i torsdags i Vestre Landsret.

Men med i dommen var også en næse til kommunen for ikke at have formuleret sig klart nok i brevet, og en af samme slags til Naturklagenævnet for ikke at have kigget nærmere på sagen.

- Retten har vurderet, at kommunen og Naturklagenævnet også har fejl, og defor kommer min klient ikke til at betale sagsomkostningerne. Og det er da en lille sejr, selv om afgørelsen er en skuffelse, siger Uffe Baller, der er advokat for de to Dalbyneder-borgere. De har endnu ikke afgjort, om de vil anke dommen.

vosgerau@kristeligt-dagblad.dk