Ville du vælge et barn
med Downs syndrom
til eller fra?

Ville du vælge et barn med Downs syndrom til eller fra?I 2015 blev der kun født to børn i Danmark, hvor forældrene inden fødslen vidste, at barnet ville blive født med Downs syndrom. 141 fostre blev valgt fra.

Hvad ville du gøre?


TEKST: RASMUS FAHRENDORFF

TILRETTELÆGGELSE: RASMUS FAHRENDORFF & KIM SCHOU

FOTO: PRIVATFOTOS, RITZAU & DET ETISKE RÅD. ILLUSTRATION: OLE MUNK

20. juni 2017

SÅDAN HAR VI GJORT

Historien er baseret på en lang række kilder, vi har talt med. Deres historier har vi sammenskrevet til én lang fortælling, som læner sig op ad, hvordan et virkeligt forløb kunne se ud for en kvinde, der får konstateret, at hendes foster har Downs syndrom.

Forestil dig, at du er en kvinde på knap 35 år, der aldrig har fået børn, og nu ønsker du og din partner at få et.

Du ligger et godt stykke over gennemsnitsalderen for førstegangsfødende kvinder i Danmark. Men der er intet unormalt i at få børn i din alder. Danske kvinder har de sidste mange årtier fået deres første barn senere og senere.


MULIGHED FOR DOWNS SYNDROM EFTER MODERENS ALDER

Muligheden er udregnet efter 12 ugers graviditet. Muligheden bliver mindre, som graviditeten skrider frem, da flere fostre med Downs syndrom vil gå tabt undervejs i graviditeten.

Kilde: Region Hovedstaden - Sygdom og behandling

Kilde: Region Hovedstaden - Sygdom og behandlingI takt med, at din alder er steget, er risikoen for, at fosteret udvikler misdannelser, sygdomme eller handicap, også steget. Specielt risikoen for, at barnet har Downs syndrom, er blevet betydeligt større, efter du fyldte 30. Som 34-årig er der omkring tre gange så stor risiko, som da du var 25. Downs syndrom, der tidligere blev kaldt mongolisme, opstår hos fostre som følge af en kromosomfejl. Tilstanden medfører nedsat intelligens og ofte en række følgesygdomme som hjertefejl og synsproblemer.Du står over for et vigtigt valg:

Vil du trods din forhøjede risiko forsøge at blive gravid?