Fra palmesøndag til opstandelsen: Det skete der i påsken

Gennemlev påsken fra Jesu synsvinkel. Se, hvad der skete i de dage, hvor Jesus lod sig korsfæste, og læs om påskebegivenhedernes konsekvenser helt op til i dag

Tegninger: Morten Voigt

Tekst: Benedikte Birkkjær Justesen og Frederik Fogde

TILRETTELÆGGELSE: KIM SCHOU

7/4 2017

Gennemlev påsken fra Jesu synsvinkel. Se, hvad der skete i de dage, hvor Jesus lod sig korsfæste, og læs om påskebegivenhedernes konsekvenser helt op til i dag


PRØV AVISEN I FIRE UGER GRATIS

Facebook Twitter

Tegninger: Morten Voigt

Tekst: Benedikte Birkkjær Justesen og Frederik Fogde

TILRETTELÆGGELSE: KIM SCHOU

7/4 2017Palmesøndag. De festlige begivenheder på palmesøndag markerer påskens begyndelse.

Palmesøndag. De festlige begivenheder på palmesøndag markerer påskens start. ”Hosianna til Gud i det højeste” jubler den store menneskemængde, mens de lægger kapper og palmegrene foran det unge æsel, Jesus ridder på. Rygtet om, at Jesus er på vej til Jerusalem har spredt sig, og mange er mødt op for at hylde den mand, de ser som deres konge.”Hosianna til Gud i det højeste” jubler den store menneskemængde, mens de lægger kapper og palmegrene foran det unge æsel, Jesus ridder på. Rygtet om, at Jesus er på vej til Jerusalem har spredt sig, og mange er mødt op for at hylde den mand, de ser som deres konge.

”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!”
Men det er ikke alle, der bryder sig om manden på æslet.

Fire dage senere. Skærtorsdag.


Jødernes ypperstepræster har længe været vrede over, at Jesus kalder sig Guds søn. Jesus ved, at de i aften vil arrestere ham og få ham henrettet for gudsbespottelse.
Jesus sidder til bords med sine disciple.
”Dette er mit legeme, og dette er mit blod,” siger Jesus, mens han bryder brødet og skænker vinen.

”Dette er mit legeme, og dette er mit blod,” siger Jesus, mens han bryder brødet og skænker vinen. To tusinde år senere mindes kirken stadig dette måltid, når nadveren deles ud om søndagen.To tusinde år senere mindes kirken stadig dette måltid, når nadveren deles ud om søndagen.
Jesus vender sig mod disciplen Judas Iskariot. Jesus ved, at Judas planlægger at stikke ham til myndighederne.

Jesus vender sig mod disciplen Judas Iskariot, for han ved, at Judas planlægger at stikke ham til myndighederne. Han siger: ”Det, du gør, gør det snart”.


”Det, du gør, gør det snart”.


Senere samme aften. Jesus og disciplene er gået ud i Getsemane have. Jesus går lidt væk fra disciplene og falder på knæ. Angsten overvælder ham.


”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din.”


Da han kommer tilbage, er disciplene faldet i søvn.


”Kunne I ikke våge over mig blot en time? Rejs jer, for nu er timen kommet.”


I næste nu kommer en flok vagter og ypperstepræster ind i Getsemane have med våben og fakler. Judas Iskariot udpeger Jesus med et kys.”Det er mig, I leder efter,” siger Jesus. ”Lad de andre gå”


Næste dag. Langfredag.

Næste dag. Langfredag. Jesus bliver slæbt til romeren Pontius Pilatus’ borg. Romerne regerer på Jesu tid i Israel, og jøderne kan ikke få Jesus henrettet uden den romerske præfekts accept.


Jesus bliver slæbt til romeren Pontius Pilatus’ borg. Romerne regerer på Jesu tid i Israel, og jøderne kan ikke få Jesus henrettet uden den romerske præfekts accept.”Hvad ondt har han da gjort?” spørger Pilatus. Han vil have Jesus løsladt, men ypperstepræsterne viger ikke fra deres krav. Jesus skal dø.


”Korsfæst ham, korsfæst ham,” brøler menneskemængden. Pilatus giver sig. I borgens gård pisker og håner soldaterne Jesus.


”Hil dig, jødernes konge,” siger soldaterne og slår Jesus i ansigtet.

De fletter en krone af tornegrene og presser den ned over hans hoved.
De spytter.

Pisker.Slår.Disciplen Peter sidder i gården til det hus, hvor Jesus bliver holdt fanget. Lige inden Jesus blev arresteret forudsagde han, at Peter ville fornægte ham tre gange inden hanegal.

En tjenestepige genkender Peter. ”Du var også sammen med ham nazaræeren Jesus” siger hun.

”Jeg ved ikke, hvad du mener,” siger Peter og går lidt væk.

”Han der er en af dem!” siger pigen igen til folk omkring hende.

Peter nægter igen.

”Jo, sandelig, du er en af dem,” siger en anden.

”Jeg kender ikke det menneske, I taler om!” siger Peter.
Hanen galer. Peter bryder sammen i gråd. Som forudsagt har han svigtet Jesus.

Jesus er på vej ud til en bakke, de kalder Golgata. Det betyder hovedskal. Her skal han korsfæstes.


Han skal selv bære det tunge kors og falder flere gange sammen under vægten. En mand, Simon fra Kyrene, må hjælpe ham med at bære det.


Jesus bliver sømmet fast til korset.

Tilskuerne spotter ham og ryster på hovedet.

”Frels dig selv og stig ned fra korset!”

”Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse!”
Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør,” siger Jesus.Jesu mor og Maria Magdalene, en af Jesu følgere, besøger Jesus ved korset.

”Der er din mor,” siger Jesus til en af sine disciple, som derefter tager Jesu mor til sig og sørger for hende.


Et mørke sænker sig over jorden.


”Det er fuldbragt,” siger Jesus.Han råber mod himlen.


”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
Han udånder.


En soldat stikker ham i siden med et spyd. Blod og vand flyder ud at såret.Jesus er død.Påskedag. Jesus blev efter sin død taget af korset og lagt i en gravhule. En enorm sten blev rullet for indgangen.

Tre dage senere er stenen rullet væk.

Graven er tom, og Jesu ligklæde ligger alene tilbage.

Jesus har sejret over døden.Snart efter viser Jesus sig for sine disciple. Men Thomas er der ikke, da han viser sig, og han tvivler derfor på genopstandelsen, da de andre disciple fortæller ham om det.


”Hvis ikke jeg ser naglemærkerne, tror jeg det ikke,” siger Thomas.

Jesus viser sig senere og viser Thomas sine mærker i hænderne og i siden, hvor spyddet har stukket et hul.
Thomas er overbevist.


”Du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set og dog tror,” siger Jesus.


På knap en uge nåede Jesus at blive mishandlet, henrettet, nedfare til dødsriget og genopstå. Ved sin død tog han verdens synder på sig og bliver et løfte om frelse og evigt liv.


Efter påskens voldsomme begivenheder drog Jesus til himmels, og derfra gik hans disciple ud i verden for at udbrede påskens budskab og omvende folk til den kristne tro. Ifølge myterne drog disciplene rundt i Mellemøsten og Nordafrika, og nogle nåede ud til Sydeuropa og Rusland.

Kristne var i mange år genstand for forfølgelse, og de fleste af Jesu disciple siges at havde lidt en voldsom død. Peter blev efter sigende korsfæstet med hovedet nedad, fordi han ikke så sig selv som værdig nok til at dø på samme måde som Jesus. Andre blev halshugget, gennemboret af spyd og stenet til døde.

Men i 300-tallet blev kristendommen tilladt i Romerriget, og siden har den kristne tro bredt sig til hele verden.

På knap en uge nåede Jesus at blive mishandlet, henrettet, nedfare til dødsriget og genopstå. Ved sin død tog han verdens synder på sig og bliver et løfte om frelse og evigt liv.

Efter påskens voldsomme begivenheder drog Jesus til himmels, og derfra gik hans disciple ud i verden for at udbrede påskens budskab og omvende folk til den kristne tro.

Kristne var i mange år genstand for forfølgelse, og de fleste af Jesu disciple siges at havde lidt en voldsom død. Men i 300-tallet blev kristendommen tilladt i Romerriget, og siden har den kristne tro bredt sig til hele verden.

I dag er kristendommen verdens største religion med 2,2 milliarder tilhængere.


I dag er kristendommen verdens største religion med 2,2 milliarder tilhængere.