Køb Facebook Twitter

Billedserie: Når kunsten flytter
ind i kirken


Dragende kunst og reformation i danske kirker Scroll, slide, klik på pilen eller brug piletasterne


Tilrettelæggelse: Kim Schou  

Christian Lemmerz’ alter indgår umærkeligt i denne stemningsfulde, arkitektoniske ramme. 


Christian Lemmerz: Alter, Lyngby Kirke i Kongens Lyngby, 2012. Foto: Anders Sune Berg   

Arne Haugen Sørensen er en af vor tids mest populære kirkekunstnere. De motiver, som han igen og igen vender tilbage til, er opstandelsen, korsfæstelsen og den sidste nadver. 


Arne Haugen Sørensen: Altertavle, Hindborg Kirke i Skive, 1997. Foto: Leif Tuxen   

I 1955 fandt et afgørende nybrud sted i forholdet mellem kirke og kunst, da Mogens Jørgensen udsmykkede det flade loft i Hover Kirke med et helt nonfigurativt maleri. 


Mogens Jørgensen: Loftudsmykning, Hover Kirke i Vejle, 1955, og altertavle, 1968. Foto: Leif Tuxen   

Med et kraftfuldt formsprog fortolker Sonny Tronborg Golgatabegivenheden. Der er mange små kryds eller kors, for Jesus er ikke den eneste, der blev dræbt for det, han troede på. 


Sonny Tronborg: Alterbillede, Houlkær Kirke i Viborg, 1992. Foto: Sonne Tronborg.  

Kørners billede er blevet kritiseret for at mangle symboldybde. Det fremføres, at det ikke er det bibelske, der er afgørende for ham, snarere naturen. Træet begynder sit liv i den sorte jord og stiler op mod det lys, der har skabt det.  


John Kørner: Alterbillede, Østerhåb Kirke i Horsens, 2011. Foto: John Kørner  

Søren Ulrik Thomsen har stået for udsmykning og udvalg af bibelcitater. Udsmykningen sætter Ordet i højsædet, og trods den moderne udformning leder den tanken hen på reformationstidens katekismusaltertavler med bibelcitater malet med gylden skrift. 


Søren Ulrik Thomsen, Alterudsmykning, Helligtrekongers Kirke i Vallensbæk, 2012. Foto: Leif Tuxen  

Mennesket er det tilbagevendende motiv i Svend Wiig Hansens kunstneriske projekt. Indrammet af bibelhistoriske referencer er temaet det sårede menneske, der må navigere i et moderne babelstårn af forandring og brud. 


Swend Wiig Hansen: Udsmykning, Kastrup Kirke i Kastrup, 1973-74. Foto: Leif Tuxen  

I Knebel Kirke har Bjørn Nørgaard afbildet Kristus som en dukke på en gang korsfæstet og opstanden, svævende i en gylden sky foran korset. Forunderligt nok tog menigheden fremstillingen til sit hjerte, måske fordi det i den grad er evangelisk-luthersk i sit motivvalg.  


Bjørn Nørgaard, Knebel Kirke i Knebel, 2001. Foto: Leif Tuxen  

Kluge har skabt en klassisk nature morte, der har symbolet på genfødsel og opstandelse: et lille hvidt, lysende æg, som centrum. De enkelte billedelementer udgør tilsammen en overdådig billedrebus. 


Thomas Kluge: Altertavle, Store Magleby Kirke i Dragør, 2012. Foto: Leif Tuxen