20 ting du skal vide om kommunalvalget 2021

hånd

Sæt kryds i rubrikken for se svar på alle spørgsmål

1

Hvad er et kommunalvalg?

Til et kommunalvalg vælger vi de politikere, der skal sidde i de lokale kommunalbestyrelser eller byråd de næste fire år.

Din stemme har betydning for, hvordan pengene i din kommune skal fordeles og hvilke områder, der skal prioriteres - altså ting, der har direkte indflydelse på din hverdag og det sted, du bor.

2

Hvornår er der kommunalvalg?

Der er kommunalvalg tirsdag den 16. november 2021. Kommunalvalget holdes hvert fjerde år sammen med regionsrådsvalget. Valgdagen er altid den tredje tirsdag i november. Næste kommunalvalg afvikles tirsdag den 18. november 2025.

3

Hvor og hvornår kan jeg stemme til kommunalvalget på valgdagen?

Hvis du stemmer på selve valgdagen den 16. november, skal du holde øje med postkassen. Der modtager du senest fem dage før valgdagen et valgkort med en adresse på det valgsted, hvor du skal stemme. Ofte er det på en skole, et rådhus, i en gymnastiksal eller lignende.

Valgstederne åbner klokken 8.00 om morgenen og holder åbent frem til klokken 20.00 om aftenen (med få undtagelser).

Find flere oplysninger om lokale valgsteder ved at lave en Google-søgning på valgsted + by. For eksempel: “Valgsted Nyborg”.

4

Hvordan fungerer valgsystemet?

Antallet af mandater fordeles mellem partierne ud fra, hvor mange stemmer hvert parti har fået. Fordelingen sker efter den såkaldte d'Hondtske fordelingsmetode.

Efter mandaterne er fordelt, skal kandidaterne fra hvert parti vælges. Hvis partiet opstiller sideordnet, er det udelukkende summen af personlige stemmer, der bestemmer, hvilke kandidater der vælges.

Opstiller partiet listestillet, vælges kandidaterne ud fra en prioriteret rækkefølge. Udvælgelsen sker ved hjælp af af en matematisk udregning.

Læs mere om sideordnet opstilling og listeopstiling.

5

Hvordan og hvornår kan du brevstemme?

Hvis du brevstemmer til kommunalvalget, kan det ske fra seks uger før valgdagen og frem til fredagen før valgdagen.

Til kommunalvalget 2021 kan du brevstemme i perioden fra tirsdag den 5. oktober frem til fredag den 12. november klokken 16.

Hvordan og hvornår kan jeg brevstemme

Du brevstemmer ved at møde op på udvalgte brevstemmesteder i kommunen, det kan være et rådhus eller et borgerservicecenter. Du skal huske at medbringe legitimation.

Find de kommunale brevstemmesteder ved at søge på brevstemme + by. For eksempel: “Brevstemme Ringsted”.

6

Hvem kan stemme til kommunalvalg?

Du har stemmeret til kommunalvalg, hvis du er over 18 år og har fast bopæl i Danmark. Det er kun i den kommune, du bor, at du kan stemme.

Valgretten gælder alle EU-statsborgere (samt Island og Norge). Kommer du fra et land uden for EU, skal du have boet uafbrudt i Danmark i fire år, før man kan stemme til kommunalvalg.

Danskere, som bor i udlandet, kan kun stemme, hvis deres ophold er kortere end to år, eller hvis de bor i udlandet i forbindelse med deres arbejde for den danske stat.

Ifølge Danmarks Statistik er der 4.684.909 stemmeberettigede borgere i Danmark til kommunalvalget 2021.

7

Kan jeg få hjælp til at stemme til kommunalvalg?

Ja, der findes mange muligheder for at få hjælp eller hjælpemidler til at stemme til kommunalvalg.

Fysisk og psykisk handicappede kan blandt andet få hjælp inde i stemmeboksen. Læs mere om mulighederne for hjælp til at stemme her.

8

Hvad bliver de store temaer til kommunalvalget?

Ældrepleje og sundhed ligger typisk højt i vælgere og politikeres bevidsthed, når der er kommunalvalg. Men i år er der en tredje spiller med i stemmeboksen.

Hvad bliver de store temaer til kommunalvalget

Voxmeter lavede tidligere på året en rundspørge blandt vælgere, som viste, at hver tredje vil lade klima og miljø være afgørende for, hvor de sætter deres kryds.

9

Hvad er kommunens opgaver og ansvarsområder?

Efter valget skal kommunalbestyrelsen først vælge en borgmester. Derefter står bestyrelsen og borgmesteren for at drive kommunen. Det er politikerne på Christiansborg, der tegner de store linjer og fordeler finansieringen til kommunerne. Men herfra er kommunalbestyrelsen ansvarlig for at fordele og administrere den daglige, lokale velfærd. Kommunerne driver ting som vejnettet, ældrepleje, integration, natur, miljø, børnepasning og erhvervsudvikling.

Hvad er kommunernes opgaver

Der kan være stor forskel på kommunernes økonomi og derfor også på hvilke tilbud, din kommune kan tilbyde inden for de forskellige områder.

Læs mere om kommunernes ansvarsområder her.

10

Hvad er forskellen på kommunal- og regionsrådsvalg?

I Danmark har vi fem regioner og 98 kommuner, og de har helt forskellige ansvarsområder - derfor er det også to forskellige valg, du skal tage stilling til som vælger. De to valg holdes samme dag, så du kommer til at stemme til begge valg samtidig.

Regionernes primære opgave er at administrere det danske sygehusvæsen, men til gengæld har både kommuner og regioner hver deres ansvarsområde inden for blandt andet vejnet og kollektiv trafik. Har du for eksempel problemer med vejstøj, har typen af vej, støjen stammer fra, betydning for, om du skal tage problemet op med regionen eller med kommunen.

Læs mere om regionerne og regionsrådsvalget her.

11

Hvad er partiernes mærkesager til kommunalvalget?

Partiernes kandidater til kommunalvalget fokuserer på lokale problemstillinger og går til valg med hensigt om at udfolde deres partis landspolitiske dagsorden i kommunerne. Du kan finde partiernes overordnede mærkesager på deres respektive hjemmesider.

Nogle partier har præciseret, hvad de vægter højest til kommunalvalget. Her er et par nedslag:

Radikale Venstre har samlet dette landsdækkende overblik over deres kandidater. Blandt spidskandidaternes mærkesager vægtes klima, grøn omstilling og bæredygtige byer højt.

Kandidater fra SF nævner minimumsnormeringer i børnehaver som en mærkesag. For eksempel ønsker en kandidat fra Aalborg, at normeringerne bliver prioriteret mere.

Overordnede mærkesager og landspolitik findes på hjemmesider hos Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Allia nce og Alternativet.

12

Hvem kan stille op til kommunalvalg?

Alle, som har stemmeret, kan stille op til kommunalvalget.

Du kan stille op, hvis du:

  • Er over 18 år.
  • Har fast bopæl i den kommune, du ønsker at stille op i.
  • Har EU-statsborgerskab (eller er fra Island eller Norge).
  • Har boet i Danmark i mindst fire år uafbrudt, hvis du kommer fra et land uden for EU.

Du kan enten stille op for et parti, der er repræsenteret i Folketinget, opstille for en lokal borgerliste eller stille op alene.

13

Kan jeg stille op som løsgænger?

Ja, du kan godt lave sin egen liste, hvor kun du stiller op. I de fleste kommuner kræver det, at 25 vælgere skriver under på, at de ønsker, du stiller op.

Uanset om du vil stille op alene, for et parti der er repræsenteret i Folketinget eller for en lokal borgerliste, skal du udfylde en formular, som skal gives til formanden for valgbestyrelsen i kommunen.

På denne side kan du læse mere om, hvordan du stiller op.

14

Hvordan bliver borgmesteren valgt?

Borgmesteren vælges af kommunalbestyrelsen på det første møde efter valget, det såkaldt konstituerende møde. Her bliver viceborgmesteren også valgt. Det er derfor ikke muligt med sikkerhed at sige, hvem den nye borgmester bliver umiddelbart efter, valgresultatet er offentliggjort.

Hvordan bliver borgmesteren valgt

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan borgmesteren bliver valgt.

15

Hvor mange stemmer skal der til for at opnå valg?

Der er ikke et præcist tal for, hvor mange stemmer en kandidat skal have for at blive valgt. Det afhænger af, hvilken kommune man er opstillet i, hvor mange der stemmer ved valget, og hvor mange stemmer de andre kandidater får.

På denne overbliksside kan du se, hvordan stemmerne fordelte sig i din kommune ved seneste kommunalvalg i 2017.

16

Hvad er forskellen på at stemme personligt og på et parti?

Du kan enten sætte sit kryds ved en bestemt kandidat eller ved et parti. Hvis du stemmer personligt, så er din stemme samtidig en stemme på det parti eller den liste, som kandidaten er opstillet på.

Vælger du at stemme personligt, så kan din stemme have indflydelse på hvilke kandidater, der bliver valgt. I de fleste tilfælde opstiller partierne nemlig kandidaterne sideordnet. Det vil sige, at når mandaterne er fordelt mellem partierne, så er det udelukkende antallet af personlige stemmer, der afgør hvilke kandidater, der bliver valgt ind.

17

Hvem vandt og tabte seneste kommunalvalg?

Få det fulde overblik over, hvordan stemmerne fordelte sig ved tidligere kommunalvalg i dette samlede overblik, der går helt tilbage til 2001.

18

Hvad skal jeg stemme til kommunalvalget?

Hvad skal jeg stemme til kommunalvalget?

Hvad du stemmer til et kommunalvalg er en privatsag. Det er ulovligt at sælge din stemme, og andre må ikke bestemme, hvor du sætter sit kryds. Dette gælder også alle andre valg.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal sætte sit kryds, er det en god idé at:

  • Tale med familie og venner om deres holdninger.
  • Læse partiernes og kandidaternes valgprogrammer.
  • Tage en eller flere kandidattests på nettet. Både DR, TV 2 og flere lokale medier laver nogle i forbindelse med kommunalvalget 2021.

19

Hvem sidder i kommunalbestyrelsen?

Borgmesteren er formand for kommunalbestyrelsen. Derudover består kommunalbestyrelsen af medlemmer fordelt på de forskellige partier, der er valgt ind i kommunen. Antallet af medlemmer er et ulige tal mellem 9 og 31. For kommuner med mere end 20.000 indbyggere skal der mindst være 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Borgmesteren får løn som en fuldtidspolitiker, men for langt størstedelen er det ikke et fuldtidsjob at være kommunalpolitiker. De fleste er derfor nødt til at have et civilt job ved siden af deres politiske arbejde.

Ifølge en undersøgelse fra VIVE brugte et medlem af en dansk kommunalbestyrelse i gennemsnit 20 timer i 2017 om ugen i på kommunalbestyrelses-relateret arbejde.

Læs mere om kommunalbestyrelsens arbejde og vilkår i en spørgeundersøgelse gennemført i 2021 af VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

20

Har du et spørgsmål, du vil have svar på? Skriv til os

Har du et spørgsmål om kommunalvalget, som du savner svar på? Send os en mail, så vil vi forsøge at svare bedst muligt på det.

Tekst: Simone Nilsson, Mie Borggreen Winther og Sara Gro Vagtholm

Digital redaktør: Amalie Pil Sørensen

Publiceret den 28. november 2021