Facebook
Twitter
Foto: Leif Tuxen

Overblik:
Her er de nyeste tal om folkekirkens medlemmer


 
 

Tilknytningen til folkekirken bliver mindre, viser Danmarks Statistiks tal fra 18. februar 2020. Men medlemsprocenten er langtfra det eneste, som er værd at kaste et blik på. Kristeligt Dagblad har samlet de vigtigste tal om folkekirken

 
 
 

Pr. 1. januar 2020 var 4.327.018 danskere medlem af folkekirken.

 
 
 

Det svarer til 74,3 procent af den danske befolkning.

 
 
 

Tallet fortæller en velkendt historie:
At folkekirkens medlemsprocent falder en smule år for år.

 
 
Foto: Kåre Gade
 
 

Men i visse stifter går udviklingen hurtigere end andre.

 
 
 

I Viborg Stift er medlemsprocenten højest – 83,9 procent – og i Københavns Stift er den lavest – 56,4 procent.

 
 
Foto: Kåre Gade
 
 

Men det er ikke alene geografien, som har betydning for medlemsprocenten af folkekirken.

 
 
 

Længden på medlemmernes uddannelse spiller også en rolle.

 
 
 

Blandt eksempelvis ph.d’ere og forskere er mindre end halvdelen medlem af folkekirken. For folk med en erhvervsfaglig baggrund er mere end fem ud af seks medlem.

 
 
Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Ritzau Scanpix
 
 

Selvom medlemsprocenten falder igen i år, er der dog opmuntrende tendenser for folkekirken at spore i medlemsudviklingen.

 
 
 

Antallet af indmeldelser er nemlig højere end antallet af aktive udmeldelser af folkekirken.

 

En indmeldelse er, når et menneske bliver døbt, og grafen dækker alle former for dåb – fra spædbørnsdåb til voksendåb. Den dækker også døbte, der har meldt sig ud, men meldt sig ind igen. Udmeldelser medregner i denne graf ikke dødsfald, men dækker over udmeldelser, hvor levende medlemmer aktivt vælger at forlade folkekirken.
 
Foto: Leif Tuxen
 
 

Men hvordan kan det så være, at folkekirken mister medlemmer?

 
 
 

Det kan det, fordi der også er mange medlemmer, som enten dør eller permanent fraflytter Danmark.

 
 
 

Hvis man medregner dem, ser udviklingen over indmeldelser og udmeldelser da også noget anderledes ud ...

 
 
 

Det er særligt to episoder – i 2012 og 2016 – der de senere år har fået folk til at melde sig ud.

 
 
Foto: Sille Arendt/ Københavns Stift
 
 

I 2012 steg antallet af udmeldelser kraftigt, da debatten om vielser af homoseksuelle skabte strid i folkekirken.

 
 
Foto: Kenneth Lysbjerg Koustrup/Ritzau Scanpix
 
 

Og igen i 2016, da Ateistisk Selskab lavede en kampagne for at få folk til at melde sig ud af folkekirken.

 
 
 

Den helt store effekt var dog i begge tilfælde kortvarig.

 
 
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
 
 

At vi bliver flere og flere mennesker i Danmark, gavner heller ikke folkekirkens medlemsprocent.

 
 
 

For selvom vi bliver flere og flere indbyggere, bliver medlemmerne af folkekirken færre og færre.

 
 
Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix
 
 

Befolkningsstigningen skyldes primært indvandring – hovedsageligt fra ikke-kristne lande.

 
Medlemsforhold for ikke-vestlige indvandrere


Medlemsforhold for vestlige indvandrere


 
Foto: Liv Høybye/Ritzau Scanpix
 
 

Heller ikke indvandrernes børn bliver i udpræget grad medlem af folkekirken.

 
Medlemsforhold for ikke-vestlige efterkommere


Medlemsforhold for vestlige efterkommere


 
Foto: Liv Høybye/Ritzau Scanpix
 
 

Til gengæld har de oprindelige danskere gennem årene vist sig at være relativt trofaste, viser medlemsprocenten for den del af befolkningen.

 
 
 

KREDITERING