Facebook Twitter

Folkekirken holder godt fast i medlemmerne


Det er en myte, at danskerne flygter fra folkekirken. Procentdelen af danske medlemmer af folkekirken falder, men slet ikke så hurtigt, som mange tror.
Scroll, slide ned, klik på pilen eller brug piletasterne


Tekst: Emil Findalen
Tilrettelæggelse: Kim Schou & Rasmus Fahrendorff  


Nye tal viser, at der pr. 1. januar 2018 er 4.352.507 medlemmer af folkekirken. 



Foto: Leif Tuxen  





Det svarer til 75,3 procent af befolkningen. 



Kilde: Danmarks Statistik  




I 1997 var hele 86,1 procent af danskerne medlem af folkekirken. Siden da er andelen faldet med 10,8 procentpoint. 



Kilde: Danmarks Statistik  


Men hvorfor?


1. Folk, der ikke er kristne, flytter til Danmark. Indvandring får befolkningstallet til at stige. Når ikkekristne flytter til Danmark, falder andelen af kristne i landet. 



Foto: Leif Tuxen  


2. Folkekirkens medlemmer dør. Når medlemmer af folkekirken dør, skal der nye til. Antallet af døbte opvejer ikke antallet af døde. 



Foto: Leif Tuxen  


Derudover har to episoder de senere år fået folk til at melde sig ud af folkekirken.

Derudover har to episoder de senere år fået folk til at melde sig ud af folkekirken. Antallet af udmeldelser steg kraftigt i 2012, da debatten om vielser af homoseksuelle skabte strid i folkekirken. Og igen i 2016, da Ateistisk Selskab lavede en kampagne for at få folk til at melde sig ud af folkekirken. Den helt store effekt var i begge tilfælde kortvarig. 



Kilde: Danmarks Statistik  




Antallet af udmeldelser steg kraftigt i 2012, da debatten om vielser af homoseksuelle skabte strid i folkekirken. Og igen i 2016, da Ateistisk Selskab lavede en kampagne for at få folk til at melde sig ud af folkekirken. Den helt store effekt var i begge tilfælde kortvarig. 



Kilde: Danmarks Statistik  


Diskussioner eller kampagner kan give anledning til, at folk melder sig ud. Men grundlæggende skyldes aktive udmeldelser, at folk er holdt op med at tro, mener religionssociologer. 



Foto: Ateistisk Selskab  


◤◤ Man kan nemt forfalde til at lede efter meget enkle forklaringer på, hvorfor danskere melder sig ud af kirken. Men typisk ligger der en årelang proces bag at nå til den beslutning. Derfor kan man heller ikke aflæse en udmeldelse entydigt med, hvad der sker i vores samfund i dag.”
Religionssociolog Christina Øager til Kristeligt Dagblad, april 2017



Privatfoto  



Og det kan være svært at gøre noget ved.



Specielt når man er en folkekirke.


◤◤ Folkekirken er ikke en enhed, og der er ikke politisk konsensus om, hvad folkekirken kan og skal mene, og hvem der kan udtale sig og handle på dens vegne. Derfor er folkekirken i virkeligheden låst.”
Idehistoriker Jens Erik Kristensen til Kristeligt Dagblad, september 2016



Privatfoto  



Men selvom folk melder sig ud, er der stadig flere indmeldelser end udmeldelser.




Derfor er der ingen grund til at tro, at folkekirken lige foreløbigt mister sin betydning og tilslutning i Danmark.

Kilde: Danmarks Statistik  



Folkekirken er nemlig sejlivet.

Derfor er der ingen grund til at tro, at folkekirken lige foreløbigt mister sin betydning og tilslutning i Danmark.

Folkekirken er nemlig sejlivet.


◤◤ Personer med dansk oprindelse er relativt trofaste over for folkekirken. Selvom der ikke er så mange, der tager i kirke, så er der altså heller ikke mange, der melder sig ud.”
Lektor Henrik Reintoft Christensen til Kristeligt Dagblad, marts 2017



Foto: Flemming Jeppesen/Focus  




Siden 1990 har folkekirken fået 231.943 færre medlemmer. Danmarks befolkning er til gengæld vokset med 645.782 mennesker.



Kilde: Danmarks Statistik  



Det er især i hovedstadsområdet, at medlemsprocenten er lav. 57,6 procent af københavnerne var medlemmer af folkekirken ved begyndelsen af 2018. Det stift, hvor der er flest medlemmer, er Viborg stift. Her er andelen 88,3 procent.





◤◤Folkekirken har godt styr på sine medlemmer. Den medlemsprocent, man har stirret sig blind på, siger ikke en pind om folkekirken, men er i stedet udtryk for øget indvandring til Danmark.”
Religionssociolog med speciale i kirkestatistik Peter Lüchau til Kristeligt Dagblad, marts 2017



Foto: Jakob Dall  




Danmark er stadig det land i Skandinavien, hvor den største procentdel af befolkningen er medlem af folkekirken. 




Danmarks Riges Grundlov, § 4:
◤◤Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.”

Folkekirken har lige siden Grundloven været en fast del af de fleste danskeres liv.



Foto: Adrian Joachim/ritzau.  



Og det ændrer sig ikke lige med det samme.



Tekst: Emil Findalen. Tilrettelæggelse: Kim Schou & Rasmus Fahrendorff 21. februar 2018.
Del historien