save(); ?> Hvad skal der ske, når du dør?

Hvad skal
der ske, når
du dør?

Hvad skal der ske, når du dør?


Kiste eller urne. Gravsten eller askespredning. Kirke eller ej.

Har du talt med dine pårørende om, hvad der skal ske, når du dør? Det lyder barskt at skulle tænke på så svært et spørgsmål. Men hvis ikke du gør det, kommer dine kære til at stå med alle de svære valg i en tid, som sandsynligvis er præget af både sorg og fortvivlelse.

Kristeligt Dagblad præsenterer her en række af de valg, der skal træffes i forbindelse med et dødsfald. Dine svar samles i et dokument med ”min sidste vilje”, som du kan printe ud og dele med dine nærmeste. I alt er der omkring 15 spørgsmål, alt efter hvad du vælger.

Samtale er så vigtigt – også om de allersværeste spørgsmål.
I forbindelse med tilblivelsen af projektet har Kristeligt Dagblad rådført sig med Landsforeningen Liv & Død – Begravelse Danmark, brancheorganisationen Danske Bedemænd og hospitalspræst Lotte Blicher Mørk.


Facebook
Twitter

Begravelse eller bisættelse


Det første store spørgsmål, du skal tage stilling til, så du efterfølgende kan tale med dine nærmeste om det, handler om, hvordan din sidste rejse skal foregå. Du skal vælge, om du vil begraves eller bisættes. Husk, at dine valg her hverken er bindende eller forpligtende. Du kan tage testen igen. Og du kan beslutte noget andet efter at have talt med dine nærmeste. Testen er et redskab for dig.

Men til sagen: Ønsker du at blive begravet eller bisat?

 Begravelse: Ved en begravelse bliver kisten med dit legeme nedsunket i jorden umiddelbart efter afskedsceremonien. Der er efter en begravelse begrænsede muligheder for at vælge dit sidste hvilested. Begravelser er ofte dyrere end bisættelser.

 Bisættelse: Ved en bisættelse bliver kisten brændt. Derfor bliver kisten efter bisættelsen kørt til et krematorium. Det betyder, at der ofte vil være to afskedsceremonier – selve bisættelsen og en efterfølgende urnenedsættelse, men ikke alle kirkegårde tilbyder muligheden for at overvære urnenedsættelsen. Bliver man kremeret, er det desuden muligt at få sin aske spredt over havet. Ved en bisættelse har du flere muligheder for at vælge dit sidste hvilested. Bisættelser er ofte billigere end begravelser.Ønsker du at blive begravet eller bisat?
Hvor vil du ligge?


Du skal nu vælge, hvor dit legeme skal ligge i tiden mellem din død og din .

Du har to valgmuligheder:

 Kapel eller krematorium

 Hjemme: Hvis du ønsker at ligge derhjemme indtil begravelsen, skal du være opmærksom på, at det enten skal være i et rum på maksimalt 4 grader, eller at der skal installeres et køleaggregat. Bedemanden kan være behjælpelig med det praktiske.Hvor ønsker du at ligge?
Tøj


Du skal nu vælge, hvilket tøj du vil i.

Du har to valgmuligheder:

 Eget tøj: Måske er der en særlig kjole eller et jakkesæt, som betyder meget for dig?

 Ligklæde: Ligklædet udleveres af bedemanden og er en hvid kjortel med lange ærmer, høj halsudskæring og uden ryg, hvilket gør den nemmere at iføre det afdøde legeme.Hvad ønsker du at have på i kisten?


  


Kiste


 Fabriksfremstillet kiste: Kister kan købes i alle regnbuens farver og kommer færdiglavet fra kistefabrikken. Der er derfor intet ekstraarbejde for dine efterladte.

 Personlig kiste: Måske er der et symbol, som betyder særligt meget for dig, eller måske har du lyst til at blive begravet i en kiste, hvor dine pårørende har skrevet en sidste hilsen. Kisten er fabriksfremstillet og bliver dekoreret af enten kistemageren eller dine pårørende.

 Kurvekiste: Ønsker du et mere miljøvenligt alternativ, har det siden 1998 været muligt at købe en kiste lavet i kurveflet. Kisterne produceres i England og leveres i et simpelt design eller udsmykket med bånd eller særlige fletmønstre. Du skal være opmærksom på, at ikke alle krematorier vil kremere kurvefletkister. Det er derfor en god ide at tjekke de lokale regler med krematoriet eller bedemanden, inden du vælger en kurvekiste.

 Hjemmelavet kiste: Er du fiks på fingrene, må du gerne bygge din egen kiste. Den skal leve op til en række miljø- og størrelsesmæssige krav. Disse kan læses i den såkaldte kistedeklaration, der er skrevet af Danske Krematoriers Landsforening.Hvilken slags kiste ønsker du?


Urne


Du skal nu vælge, hvilken type urne du ønsker.

Der er kun få officielle retningslinjer for urner, men der kan være forskellige krav til materialet alt efter, hvilken kirkegård du skal bisættes på.

Urner laves af mange forskellige materialer, og prisen varierer derefter. Du kan vælge mellem fem forskellige typer urner:

 Fabriksfremstillet: Fabriksfremstillede urner findes i mange forskellige former og farver.

 Specialdesignet: En række danske firmaer har specialiseret sig i at lave urner på bestilling, for eksempel som en fodbold eller et musikinstrument.

 Personlig: Urnen fremstilles på en fabrik, og enten bedemanden, en kunstner, du selv eller dine efterladte dekorerer den. Enkelte bedemænd tilbyder også denne service.

 Hjemmelavet: Du kan lave en urne selv eller få en keramiker til det. Der er nogle lovkrav, som du skal være opmærksom på. Urnen skal for eksempel kunne plomberes, når din aske er fyldt i.

 Urne til askespredning: Urnen er specialdesignet til at være vandopløselig, men må alligevel ikke sænkes i vandet.Hvilken type urne ønsker du?

Ceremoni


Du skal nu vælge, hvilken form for højtidelighed du ønsker, eller om du slet ikke ønsker at have nogen.

Der er fire valgmuligheder:

 Anden trosretning: Tilhører du en anden trosretning end folkekirken, er det muligt at blive i henhold til din religiøse overbevisning.


Hvad ønsker du?

Kirke eller kapel?


Du skal nu vælge, om du vil fra en kirke eller et kapel.Hvor ønsker du, at ceremonien skal foregå?
Hvor skal ceremonien finde sted?


Du skal nu vælge, hvor din skal foregå.

Det er ikke muligt at holde n i en folkekirke. Du har derfor tre muligheder:

 Kapel: Kapeller er neutralt udsmykket og i de tilfælde, hvor et kapel har et kors, kan dette som regel tildækkes.

 Derhjemme: Du kan også vælge at holde den derhjemme, enten i dit hus eller i din have.

 Kulturhus, festsal eller restaurantHvor ønsker du, at ceremonien skal foregå?
I stilhed eller annonceret?
Hvad ønsker du?
I stilhed eller annonceret?
Hvad ønsker du?
Salmer og sange


Hvis det er tilfældet, har du eller dine efterladte mulighed for at vælge en anden præst for at holde ceremonien uden en præsts medvirken eller spille musikken under en eventuel gravøl.


 

De ti mest populære salmer ved :

- ”Altid frejdig, når du går”
- ”Den signede dag med fryd vi ser”
- ”Se, nu stiger solen af havets skød”
- ”Dejlig er jorden”
- ”Jeg er træt og går til ro”
- ”I østen stiger solen op”
- ”Under dine vingers skygge”
- ”Op al den ting, som Gud har gjort”
- ”Befal du dine veje”
- ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud”

Kilde: Einar Fog-Nielsen, Kristeligt Dagblad

 


Ønsker du en bestemt salme eller sang?


  


Musik


Du skal nu vælge, hvilken musik du ønsker, skal spilles eller synges til din .

En populær sang ved danske r er Kim Larsens sang ”Om lidt”, men måske har du en yndlingssang eller er glad for en bestemt kunstner. Du har ofte mulighed for at invitere en musiker eller et kor til at synge.

Inden du træffer dit valg, kan det være en god idé at overveje det rent praktiske omkring n. Er der for eksempel et anlæg, der hvor du vil have ceremonien holdt, er der plads til et band, og hvad vil dine pårørende tænke om dine valg?


Hvad ønsker du, der skal synges og spilles til din ?


  

Taler


Du skal nu vælge, om du også ønsker, at dine pårørende taler ved n.

 Præsten: Det er almindeligt, at præsten holder en mindetale for den afdøde.

 De pårørende og præsten: I Danmark er der ikke tradition for, at de pårørende taler ved en kirkelig , men du kan ønske det. En tale kan enten foregå i forlængelse af præstens mindetale eller efter den sidste salme, lige inden kisten bæres ud. Det er præsten, som afgør, hvad der kan lade sig gøre.Hvem ønsker du skal tale ved din ?
Taler
Udsmykning


Du skal nu vælge, om du ønsker blomsterkranse og bårebuketter ved din .

Du har tre muligheder:

 Blomsterkranse og bårebuketter: Den traditionelle udsmykning ved en . Disse bliver bundet af en professionel blomsterbinder. Ofte har din bedemand en aftale med en særlig blomsterbinder, som de benytter sig af.

 ”Gør-det-selv”-buketter: En personlig løsning, som kan være meget tidskrævende. Det kan også være, at du ønsker en anden form for udsmykning, for eksempel friske grene eller markblomster. Nogle bedemænd har inkorporeret blomsterbinding som en del af deres tilbud, og det kan derfor også laves i samarbejde med bedemanden.

 Donation: Du kan frabede dig blomster og andre dekorationer og i stedet bede om donationer til velgørenhed.Hvad ønsker du?
Transport


Du skal nu vælge, hvordan du ønsker,din sidste rejse skal foregå.

Du har fire valgmuligheder:

 Rustvogn: En specialbygget bil, hvor der er plads til sikkert og forsvarligt at transportere kisten. Det er bedemanden, som stiller rustvognen til rådighed. Du eller dine pårørende skal betale for transporten alt efter, hvor langt bedemanden skal køre, og om n foregår på en hverdag eller i en weekend.

 Motorcykelrustvognen: Både ”MC-Begravelser” og ”Begravelse Danmark” har motorcykler, hvor kisten kan ligge i en specialbygget sidevogn.

 Rustvognscyklen: Har siden 2014 været udbudt af virksomheden ”Bededamerne”, der arbejder i Storkøbenhavn. Rustvognscyklen er en specialbygget Christianiacykel og er et miljøvenligt alternativ til dig, som er miljøbevidst eller altid har elsket at cykle.

 Privat køretøj: Det er muligt selv at stå for transporten af kisten. Her gælder straffelovens bestemmelser om omgang med lig. Vælger du, at dine efterladte selv skal stå for transporten, skal du være opmærksom på, at en kiste er tung og svær at håndtere, ligesom almindelige biler ikke har anordninger til at spænde kisten fast.


Hvordan ønsker du, at din sidste rejse skal foregå?

Sogn


Der er to muligheder:Hvilket sogn ønsker du?


  


Gravsted


Du skal nu vælge, hvor dit sidste hvilested skal være.Gravsten


Det sidste valg, du skal tage, er hvilken form for gravsten, du gerne vil have på dit gravsted.

Du har fire valgmuligheder:

 Gravsten fra en stenhugger: Her kan du frit vælge udformning, efterskrift, og hvorvidt der skal tilføjes et billede eller et symbol. Det kan være dyrt at købe en helt ny gravsten, derfor kan du tage til udlandet og hente en sten hjem.

 Genbrugsgravsten: Det er ofte muligt at slibe inskription og lignende af en gravsten. Derfor kan du vælge en genbrugsgravsten, der tilpasses til dine ønsker. Der kan være begrænsninger på, hvad der kan gøres ved stenen alt efter dens tidligere design. Dette vil ofte være billigere end en ny gravsten.

 Hjemmelavet gravsten: Du eller dine efterladte kan selv lave gravstenen ved at bruge en sten fra haven, fra en mark eller fra stranden. Det skal dog bemærkes, at du skal spørge om lov, inden du fjerner en sten derfra, da marker og strande ofte er privat ejendom, og stenen kan repræsentere en vis værdi.

 Anden udsmykning: Du kan vælge en anden udsmykning end en gravsten, for eksempel en figur eller skulptur. Der er firmaer, som er specialiserede indenfor unika-gravsten.


 

De symboler, man ser på gravstenene, stammer helt tilbage fra før skriftsproget og skal kunne tydes på tværs af lande og sprogbarrierer:

- Due: Fred
- Hjerte: Kærlighed
- Ringe: Uendelighed eller evighed
- Engle: Budbringere fra Gud
- Briller: Visdom
- Elefant: Kyskhed
- Kors: Kristen tro
- Kors, hjerte og anker: Tro, håb og kærlighed
- Sommerfugl: Det evige liv
- Foldede hænder: Bøn

 


Hvilken gravsten ønsker du?