10 ting du skal vide om regionsrådsvalget 2021

hånd

Sæt kryds i rubrikken for se svar på alle spørgsmål

1

Hvad er et regionsrådsvalg?

Til et regionsrådsvalg (også kaldet regionalvalg og regionsvalg) vælger vi de politikere, der skal sidde i et af landets fem regionsråd de næste fire år. Alle regionsråd har 41 medlemmer samt en formand, som vælges af de andre medlemmer.

Alt fra praktiserende læger til psykiatrien hører under
  regionernes ansvarsområder

Med din stemme har du indflydelse på, hvordan dit lokale sundhedsvæsen ser ud, for alt fra praktiserende læger til psykiatrien hører under regionernes ansvarsområder.

2

Hvornår er der regionsrådsvalg?

Regionsrådsvalget holdes tirsdag den 16. november 2021.

Regionsrådsvalget afvikles hvert fjerde år sammen med kommunalvalget. Valgdagen er altid den tredje tirsdag i november. Næste regionsrådsvalg er tirsdag den 18. november 2025.

3

Hvor og hvornår kan jeg stemme?

Hvis du stemmer til regionsrådsvalget på selve valgdagen den 16. november, skal du holde øje med postkassen. Der modtager du senest fem dage før valgdagen et valgkort med en adresse på det valgsted, hvor du skal stemme. Ofte er det på en skole, et rådhus, i en gymnastiksal eller lignende.

Det er det samme valgsted, hvor du stemmer til kommunalvalget.

Valgstederne åbner klokken 8.00 om morgenen og holder åbent frem til klokken 20 om aftenen (med få undtagelser).

Find flere oplysninger om lokale valgsteder ved at lave en Google-søgning på valgsted + by. For eksempel: “Valgsted Sorø”.

4

Hvad er regionernes opgaver og ansvarsområder?

Hvad er regionernes opgaver

Siden regionerne erstattede amterne efter kommunalreformen i 2007, har deres primære opgave været at administrere det danske sygehusvæsen.

Regionerne er også ansvarlige for institutioner for udsatte og sårbare mennesker samt skoleelever med specielle behov. Derudover er regionerne arbejdsgivere for dem, der er ansat i sundhedssektoren.

Du kan læse mere om regionerne og deres ansvarsområder her.

5

Hvilke mærkesager har partierne i regionsrådsvalget?

Partiernes kandidater til regionrådsvalget fokuserer på lokale problemstillinger og går til valg med hensigt om at udfolde deres partis landspolitiske dagsorden i kommunerne. Du kan finde partiernes overordnede mærkesager på de respektive hjemmesider hos Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Kristendemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige, Liberal Allia nce og Alternativet.

6

Hvad er forskellen på kommunal- og regionsrådsvalg?

I Danmark har vi fem regioner og 98 kommuner, og de har helt forskellige ansvarsområder - derfor er det også to forskellige valg, du skal tage stilling til som vælger. De to valg holdes samme dag, så du kommer til at stemme til begge valg samtidig.

Regionernes primære opgave er at administrere det danske sygehusvæsen, men til gengæld har både kommuner og regioner hver deres ansvarsområde inden for blandt andet vejnet og kollektiv trafik. Har du for eksempel problemer med vejstøj, har typen af vej, støjen stammer fra, betydning for, om du skal tage problemet op med regionen eller med kommunen.

Læs mere om kommunerne og kommunalvalget her.

7

Hvordan og hvornår kan du brevstemme til regionsrådsvalg

Hvis du brevstemmer til regionsrådsvalget, kan det ske fra seks uger før valgdagen og frem til fredagen før valgdagen.

Til regionsrådsvalget 2021 kan du brevstemme i perioden fra tirsdag den 5. oktober frem til fredag den 12. november klokken 16.

Hvordan og hvornår kan jeg brevstemme

Du brevstemmer ved at møde op på udvalgte brevstemmesteder i kommunen, det kan være et rådhus eller et borgerservicecenter. Du skal huske at medbringe legitimation.

Find de kommunale brevstemmesteder ved at søge på brevstemme + by. For eksempel: “Brevstemme Ringsted”.

8

Hvem kan stemme til regionsrådsvalg?

Ligesom til kommunalvalg er det ikke et krav at være dansk statsborger for at have stemmeret til regionsrådsvalg.

Du kan stemme, hvis du:

  • Er over 18 år.
  • Har fast bopæl i Danmark.
  • Har EU-statsborgerskab (eller er fra Island eller Norge).
  • Har boet i Danmark i mindst fire år uafbrudt, hvis du kommer fra et land uden for EU.
  • Har bopæl i udlandet i mindre end to år eller arbejder for den danske stat uden for Danmarks grænser.

I 2021 er der 4.684.909 stemmeberettigede borgere til regionsrådsvalget ifølge Danmarks Statistik.

9

Kan jeg få hjælp til at stemme?

Ja, det er muligt som stemmeberettiget at få hjælp til at stemme til et regionsrådsvalg. Der er hjælp at hente, både hvis du brevstemmer eller dukker op på valgstedet på valgdagen.

Det er muligt at få hjælp i forbindelse med både fysiske og psykiske handicap eller funktionsnedsættelser. Hjælpen kan både være fra en person, som er med inde i stemmeboksen, eller særlige hjælpemidler, der gør det muligt at sætte sit kryds på egen hånd.

Læs mere om hjælp og hjælpemidler her.

10

Har du et spørgsmål, du vil have svar på? Skriv til os

Har du et spørgsmål om kommunalvalget, som du savner svar på? Send os en mail, så vil vi forsøge at svare bedst muligt på det.

Tekst: Simone Nilsson, Mie Borggreen Winther og Sara Gro Vagtholm

Digital redaktør: Amalie Pil Sørensen

Publiceret den 28. november 2021