Facebook
Twitter

Overblik: Sådan ser det religiøse Danmark ud

Hvad tror danskerne på, hvor mange kirker og hindutempler findes der i Danmark, og hvilke nye religiøse praksisser er vokset frem de seneste år? Kristeligt Dagblad giver her et overblik over det religiøse Danmark i dag.

Tal i historien er primært baseret på rapporten "Religion i Danmark 2020"

Religioner i Danmark

3

Hvor mange kristne er der?

I januar 2021 var der ifølge Folkekirken.dk 4.311.333 medlemmer af folkekirken. Det svarer til: 73,8% af indbyggerne i Danmark.

Udover folkekirken er der 120 anerkendte kristne trossamfund i Danmark. Der er størst vækst inden for ortodokse og karismatiske kristne trossamfund.

Der findes derudover flere kristne trossamfund, der ikke er anerkendt.

Undersøgelsen ”Religion i Danmark 2020” vurderer, at der er 280.000 indvandrere og efterkommere i Danmark, som har en kristen kulturbaggrund.

Hvor mange muslimer er der?

Der skønnes at være omkring 250.000-300.000 muslimer i Danmark. Det svarer til 4,2-5,1% af indbyggerne i Danmark.

De første muslimske trossamfund blev anerkendt i midten af 1970’erne, og siden er antallet vokset støt. I alt er der 28 anerkendte muslimske trossamfund. Det er kun cirka 1/3 af moskéerne i Danmark, der er registreret som anerkendte trossamfund.

Hvor mange buddhister er der?

Undersøgelsen "Religion i Danmark 2020" skønner, at der er op mod 35.000 buddhister i Danmark. Det svarer til cirka 0,6% af indbyggerne i Danmark.

7000 er medlemmer af et af de i alt 16 anerkendte trossamfund. Tallet er løbende steget, særligt de seneste 10 år. Der findes derudover 20 ikke-anerkendte grupper, hvoraf de 18 primært henvender sig til etnisk danske konvertitbuddhister.Hvor mange jøder er der?

Der anslås at være mellem 5000-6000 jøder i Danmark. Det svarer til 0,09-0,1% af danskerne.

Der er 3 anerkendte trossamfund.

Hvor mange hinduer er der?

Der skønnes at være omkring 23.000-25.000 hinduer i Danmark. Det svarer til 0,4% af indbyggerne i Danmark.

Det er en stigning på 5000-7000 inden for de seneste 10 år.

Der er 6 anerkendte hinduistiske trossamfund, og det tal har ikke ændret sig meget de seneste 10 år. Det er kun cirka 2/3 af de hinduistiske grupper i Danmark, der er registreret som anerkendte trossamfund.

Hvor mange sikher er der?

Der er omkring 2000 sikher i Danmark. Det svarer til 0,03% af indbyggerne i Danmark.

De kommer primært fra den nordvestlige indiske delstat Punjab.

Antallet af anerkendte trossamfund i Danmark er de seneste 10 år steget fra 1 til 2.

Andre

Der er 9 andre anerkendte trossamfund. Det gælder blandt andet trossamfund for asatroende og spiritister.

De største religioner i Danmark i tal

Hvor mange kristne, muslimer, hinduer og andre religioner er der i Danmark i dag?

Kristne 4.311.333
Muslimer 250.000-300.000
Buddhister 35.000
Hinduer 23.000-25.000
Jøder 5000-6000
Sikher 2000

Sådan fordeler danskerne sig religiøst

De individualistisk traditionelle: 12%

Er troende, men vælger flere af deres religions elementer til og fra. Det gælder især troen på paradis og helvede.

De traditionelle: 6%

Tror på hele pakken af sin religions dogmer inklusiv for eksempel Paradis og Helvede.

De alternativt gudstroende: 24%

Tror på Gud, men ikke på en personlig gud. Der er mere tale om en guddommelig eller åndelig livskraft.

De spirituelle: 11%

Tror på en guddommelig eller åndelig livskraft, men ikke på Gud.

De areligiøse: 10%

Er ikke religiøse, men usikre på, hvad de tror på.

De irreligiøse: 21%

Er sikre på, at de ikke tror på noget.

Andet: 16%

Dækker over en række forskellige grupper.Kilde: Den Danske Værdiundersøgelse, 2017

Religiøse bygninger

Hvor mange kirker er der?

Folkekirken har i alt cirka 2340 kirker i Danmark.

Den katolske kirke råder over omkring 50 kirkebygninger i Danmark foruden andre typer af messesteder.

Der er 400 frikirker i Damark – inklusiv migrantmenigheder.Kilder: Kirkeministeriet og Frikirkenet

Hvor mange moskeer er der?

De anerkendte muslimske trossamfund dækker over cirka 67 moskeer.

Det samlede antal moskeer i Danmark er steget meget de seneste årtier, og i 2021 vurderes der at være op imod 185 moskeer i Danmark.

Hvor mange hindutempler er der?

I 2010 var der 5 indviede hindutempler samt et mindre antal private mødesteder for hindurelaterede grupper såsom Sathya Sai Baba, Radha Soami, Brahma Kumaris og Amma-Danmark.

Hvor mange sikhtempler er der?

Der er 2 sikh-templer, såkaldt gurdwaras i Danmark.

Spiritualitet

Ånd

Siden 1981 har man spurgt danskerne til, hvor mange der tror på reinkarnation. I 1981 var der 13%, der troede på reinkarnation.

Det voksede til 17% i 1990 og til 24% i 2017. Især yngre og kvinder tror på reinkarnation.

Praksis med rødder i østlig religion

I 2017 blev der registreret 40 grupper og institutioner, som tilbød yoga i Aarhus, og 151 i København. I begyndelsen var der primært tale om deciderede yogaskoler, men de seneste år har det også spredt sig til forskellige udbydere som aftenskoler, fitnesscentre og også kirker.

Interviews med udøverne viser, at størstedelen dyrker yoga for at få fysisk velvære og forebygge stress. Omkring 1/3 ser yoga som noget spirituelt og knap hver 1/10 som noget religiøst. Knap hver 1/5 ser overhovedet ikke yoga som noget spirituelt.

En anden populær praksis med rødder i østlig religion er mindfulness. I det danske cvr-register er der registreret 135 selskaber og virksomheder, der bruger navnet ”mindfulness”.

0

Der kan dog være flere, der tilbyder mindfulness, som oprindeligt var et klosterbuddhistisk meditationsritual.

Der er også 38 selskaber og virksomheder i cvr-registeret med navnet ’buddha’ som en del af deres navn.

0


Og 106 selskaber og virksomheder i cvr-registeret med navnet ’zen’– fra frisørsaloner og sushibarer til coaches og skønhedsklinikker.

0

Læs mere om religionerne i Danmark

Bag om tallene i denne historie

Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet udgiver årligt en rapport om religion i Danmark. I år udgav de rapporten ”Religion i Danmark 2020”, hvor de har fokus på forandringer i perioden 2010-2020 og ser på udviklingen af anerkendte trossamfund i perioden. Dette gøres både igennem tal og oplysninger om trossamfundene og igennem en række artikler. Rapporten blev udgivet i foråret 2021. Redaktørerne på rapporten er Henrik Reintoft Christensen, leder af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet, og Marie Vejrup Nielsen, lektor på afdeling for religionsvidenskab på Aarhus Universitet.

Tallene i historien er primært baseret på de vurderinger, som bliver brugt i denne rapport. Supplerende kilder er angivet undervejs i historien og tæller: Kirkeministeriet, Frikirkenet og Den Danske Værdiundersøgelse, 2017.

Kreditering

Tekst og tilrettelæggelse: Mette Skov Hansen og Sara Gro Vagtholm

Illustrationer og kode: Sara Gro Vagtholm

Digital redaktør: Amalie Pil Sørensen

Publiceret den 9. september 2021