Historie

Indholdsfortegnelse

1. Historiens kanon

1. 1. Ertebøllekulturen

1. 2. Tutankhamon

1. 3. Solvognen

1. 4. Kejser Augustus

1. 5. Jellingstenen

1. 6. Absalon

1. 7. Kalmarunionen

1. 8. Columbus

1. 9. Reformationen

1. 10. Christian IV

1. 11. Statskuppet 1660

1. 12. Den Westfalske Fred

1. 13. Stavnsbåndets ophævelse

1. 14. Stormen på Bastillen

1. 15. Ophævelse af slavehandlen

1. 16. Københavns bombardement

1. 17. Grundloven 1849

1. 18. Stormen på Dybbøl 1864

1. 19. Slaget på Fælleden

1. 20. Kvinders valgret

1. 21. Genforeningen

1. 22. Kanslergadeforliget

1. 23. Augustoprør 1943

1. 24. Menneske-rettighedserklæringen

1. 25. Murens fald

1. 26. Energikrisen 1973

1. 27. Maastricht 1992

1. 28. 11. september 2001

1. 29. Globaliseringen

2. Læs mere

Mere fra historiens verden