Historie

Ny udstilling på Nationalmuseet om Danmarks oldtid. SVANE BO
1. Temaer om historie
2. Stenalderen

Allerede i stenalderen var Danmark et overflodsland

Glem alt om stenaldermennesket som forhutlet og tilbagestående. På Moesgaard Museum åbner i morgen det nye permanente afsnit ”De første indvandrere – stenalderen”, der viser, at stenaldermenneskene både var højteknologisk og æstetisk bevidste

Stenalderjægere begravede de døde ved døren

STENALDERFUND: Arkæologer fra Hørsholm Egns Museum har gjort enestående fund af 7000 år gamle hyttetomter med grave omkring. Efterårets udgravninger på lokaliteten ved Nivå nord for København har givet ny viden om stenalderens ældste perioder og datidens jægersamfund

Stenaldermanden var klogere end vi tror

Forskning kaster nyt lys på både vores intellektuelle formåen, vores sociale forbindelse og de religiøse ritualer i stenalderens Danmark

3. Metallernes tid

Bronzealderens historie skal genfortælles

Glasperler fra Egypten, Egtvedpigen, som slet ikke var dansk, og en ny fortolkning af svenske helleristninger har i de seneste år tegnet et nyt billede af bronzealderens Skandinavien

Offerplads gennem 1000 år

I efteråret undersøgte arkæologer fra Museet Færgegården et område ved Jørlunde i Nordsjælland, hvor der blev ofret guld, våben og mennesker gennem en lang periode af oldtiden. Stedet var nøje udvalgt med et højdedrag, skarpe slugter, moser og dybe søer. Et dramatisk landskab, hvor gudernes nærvær hang i luften

Jernalderens krigere kan have været slavehandlere

Ifølge arkæologen Jeanette Varberg er det sandsynligt, at de store danske våbenfund fra jernalderen ikke afspejler store slag, men systematisk jagt på slaver

4. Vikingetiden

Vikingetiden var andet end plyndringstogter

Dragtstil, gæstebud og religionsskiftet var også vigtige dele af livet i vikingetiden. Det kom frem, da vikingetidsforskere for nylig var samlet på Københavns Universitet for at præsentere videnskabelige resultater friske fra fad

Da kristendommen indtog vikingernes verden

Nationalmuseet slog i weekenden dørene op for en stor særudstilling, hvor genstande fra 12 lande tegner et nuanceret og opdateret billede af vikingerne

Vægtlodder fortæller vigtig historie om handel i vikingetiden

Vægtlodder var vigtige i vikingetiden for at kunne føre handel. Med vægtlodderne kunne man værdisætte varer og få den korrekte betaling og der kunne til tider være meget store værdier på spil

5. Middelalderen

Overtro i middelalderen: En kamp om verden og dens væsener

Middelalderens teologer skelnede skarpt mellem tro og overtro og mellem tilladelige og uacceptable former for overtro. Det var en kamp om de usynlige væsener, der befolkede universet. Besværgelser, trylleformularer, engle og dæmoner blev sat i system

Klostrene var middelalderens hospitaler

Det syge middelaldermenneske måtte på grund af manglende kendskab til smitteveje og behandling hengive sig til bodshandlinger og bønfaldelse af helgener

6. Reformationen og renæssancen
Klassiker

10 vigtigste om Reformationen

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet. Den begyndte med Martin Luther og 95 teser

Biografi

Martin Luther (1483-1546)

Martin Luther var den centrale person i Reformationens opgør med det katolske pavedømme. Luther læste ud fra Bibelen, at mennesket ikke kan frelse sig selv ved sine egne gerninger, men alene Guds nåde kan frelse

Renæssancen

Med renæssancen kom mennesket i centrum og Gud trådte et skridt tilbage. Naturvidenskaben tog over, og dens forskning blev udgangspunkt for vores verdensopfattelse. I de følgende artikler kan du læse om renæssancens mange facetter

7. Enevælden og krisen

Fra adelsvælde til enevælde

HISTORIENS KANON 12: I 1660 tog kong Frederik III magten fra adelen ved et statskup. Derefter fulgte knap 200 år med stærk kongemagt i en svækket nation

Enevælden - et styre til tiden

"Magt og pragt" præsenterer en række interessante strejftog i enevældens historie

8. Oplysningstiden

Etik i oplysningstiden

I oplysningstiden skiftede fokus fra personlige dyder til den moralske handling selv

9. Industrialiseringen

I gamle dage var der for alvor ulighed til

Forskellen mellem rig og fattig er en af tidens store dagsordener og ældgammel motor i den politiske kamp. To forskere har kortlagt uligheden i Danmark gennem 140 år og sammenlignet med udviklingen i udlandet. Kom med på en økonomisk tidsrejse sammen med karakterer fra H.C. Andersens eventyr og tv-serien ”Matador”

10. Første Verdenskrig

Ny forklaring på hvorfor Danmark undgik Første Verdenskrig

I løbet af de seneste år er historieforskningens hovedforklaring på, hvorfor Danmark kunne forblive neutral under Første Verdenskrig, blevet ændret. Men i folkelige fremstillinger får dansk diplomati stadig æren

Sådan blev vi forandret af Første Verdenskrig

Måske er det svært at få øje på de mentale spor fra skyttegravene i Somme under Første Verdenskrig i vores komfortable moderne liv. Her udpeger Henrik Jensen fem konkrete områder i den europæiske og vestlige livsforståelse, som har forandret sig

11. 1930'erne

Da demokratiet blev sendt til tælling

Fra Kaiserhof til Kanslergade I dag tager vi demokrati i Europa for givet, men i 1930erne var styreformen tæt på at lide en tidlig død. Tyskland og Danmark repræsenterer hver sin yderlighed i udviklingen, men i begge lande indtraf skæbnestunden for præcis 75 år siden

12. Anden Verdenskrig

Optakt til Anden Verdenskrig

Man opfatter i almindelighed Tysklands invasion af Polen, 1. september 1939, som krigens egentlige begyndelse, men en lang række faktorer spillede en afgørende rolle for krigens udbrud.

Den blodige succes

I dag for præcis 65 år siden gik de allierede i land på den franske kyst og indledte det slag, der i sidste ende førte til Hitlers fald. Men omkostningerne var enorme. I flere tilfælde førte D-dag til større tab end ved Østfronten, lyder det fra verdens bedst sælgende historiker, britiske Antony Beevor, der nu er aktuel med ny bog om D-dag

Kampen om, hvad der egentlig skete under krigen

I årene efter 1945 kæmpede modstandsfolk og politikere om den rette udlægning af besættelsestiden. Historiestriden var en afgørende forudsætning for etableringen af den moderne velfærdsstat, skriver Nils Gunder Hansen i denne sammenfatning af besættelsestids-debatten, der trækker tråde op til i dag

13. 1950'erne

Husmoderen -- en uddød race

FRA HJEMMET TIL ARBEJDSMARKEDET: I 1950'erne var danske kvinder husmødre. De tog sig af hjem og børn, mens far var forsørger. I dag er kvinder næsten lige så aktive på arbejdsmarkedet som mænd, og pigerne er de bedst uddannede. Historiker Anne Trine Larsen har kortlagt udviklingen

Sommeren dengang: Da danskerne fik øjnene op for charterferien

I 50'erne introducerede rejsekongen Simon Spies danskerne for fænomenet charterferie. Siden er danskerne valfartet til Mallorca, Costa del Sol og andre steder, hvor menuen stod på bagende sol og billig vin. Her har vi samlet en række billeder fra dengang, charterferien begyndte at vinde indpas

14. 1960'erne og ungdomsoprøret

Myter og virkelighed fra 1960'erne

BØGER: Der er vigtige sandheder gemt i de fleste myter, også dem om 1960'erne -- årtiet, der bød på de største kulturelle omvæltninger i Vesten siden 1920'erne

Da ungdommen gjorde oprør

Paris var et af de sidste steder, ungdomsoprøret brød ud. Fra Berkeley til Tokyo og fra København til Senegal havde de studerende for længst udviklet de demonstrationsformer og de slagord, som skulle gå over i historien som "Maj 68"

Billedserie

1960'erne: Da der løb rindende vand ned over ruderne hos ostehandleren

De såkaldt glade 1960’ere var et årti, der bød på materielt bedre levevilkår, men ikke alle forandringer var til det bedre, fremgår det af blandt andre madskribenten Camilla Plums bidrag til antologien ”Min barndom i 60’erne”

15. 1972

20 markante begivenheder i 1972

Nixon i Kina, fri abort og jordskredsvalget. Det er blot nogle af de vigtige begivenheder i det skelsættende år 1972

Året var 1972: Livmoderen var en kampzone

Det var som en blitzkrig så voldsom var debatten, husker abortmodstanderen overlæge Inge Krogh. Tilhængeren af fri abort Helle Degn betegner debatten dengang som fanatisk. Her fortæller to af slagets kombattanter om kampen for og imod fri abort for 40 år siden

Da pressen væltede præsidenten

Et indbrud i Watergate-bygningen i Washington i 1972 satte et par lokale reportere på arbejde, og sagen viste sig at føre helt til magtens top. Siden har Watergate været den sag, al anden journalistik holdes op imod, siger Lasse Jensen, der selv var reporter i USA i 1972

Fire årtier med fest, musik og frivillighed

Roskilde Festival blev grundlagt i 1972 ud fra hippie-idealer om frihed, fred og kærlighed, men i lige så høj grad baseret på lokal frivillighed. Den kombination har skabt et kulturelt flagskib med en unik stemning, som gennem fire årtier har draget Claus Vittus og Claus Niller, der var med første gang på Dyrskuepladsen

16. 1980'erne

Historiske videoklip over Berlinmurens fald

I år er det 20 år siden, at Berlinmuren faldt den 9. november 1989. Her kan du se historiske videoklip om muren, der skilte Tyskland og hele Europa

17. 1990'erne

Alle husker ”hutlihut”

De fleste danskere husker, hvor de var, da Danmark vandt EM-guld for 25 år siden. Sejren rørte også tidligere biskop Kjeld Holm, som deltog i folkefesten

Lilleputlandets enegang

HISTORIENS KANON 27 : I juni 1992 smed Danmark de nationale mindreværdskomplekser, forkastede EUs Maastricht-traktat og vandt EM i fodbold

18. 2000'erne

Da terror rystede supermagten

HISTORIENS KANON 28 : 11. september 2001 ændrede verden sig med et slag. Et storstilet terrorangreb gjorde det klart, at alle Jordens mennesker er afhængige af hinanden

Kanten

Lad os forlade 00’erne

Skal vi ikke alle sammen forlade 2000’erne? Et årtidefineret ved terrorangreb og finanskrise; de to begivenheder, som herhjemme udløste henholdsvis identitetspolitisk og økonomisk fundamentalisme, skriver Thomas Aastrup Rømer i kanten

19. Historiske portrætter
Klassiker

Den stædige pige i Auschwitz

I dag ville Anne Frank med den berømte dagbog være fyldt 90 år. Hendes stedsøster Eva Schloss fortæller i dette interview med Kristeligt Dagblad om deres venskab og om at overleve Auschwitz

Breve fra julen 1914 fortæller en rørende kærlighedshistorie

For præcis 100 år siden stilnede Første Verdenskrig for en kort stund. Også for soldaten Georg Knudsen var julefreden en lise midt i kulde og sult. Kristeligt Dagblad bringer her hans breve fra fronten hjem til hans store kærlighed i Sønderjylland

20. Læs mere
Se flere