Ti vigtige ting at vide om Hitler

Adolf Hitler er indskrevet i historien som en af dens største skurke. Her er ti vigtige ting at vide om manden, der ville skabe en ny verdenshovedstad bestående af en arisk race

Adolf Hitler - Anden Verdenskrigs tyske Fører.
Adolf Hitler - Anden Verdenskrigs tyske Fører. Foto: Ritzau Scanpix/AP.

1. Fødsel (1889)

Hitler blev født i Braunau am Inn i Østrig den 20. april 1889. Han havde i sin ungdom et ønske om at blive kunstmaler og søgte men kom aldrig ind på kunstakademiet.

2. Soldat i Første Verdenskrig (1914-18)

Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, meldte Hitler sig frivilligt til tysk krigstjeneste. Han kom til at kæmpe ved fronten og blev under krigen såret to gange. Han blev dekoreret for sin indsats med det tyske Jernkors af 1. og 2. grad.

3. Hitler går ind i politik (1918-21)

Da Tyskland og dets allierede i 1918 tabte krigen, blev en række fredsaftaler indgået i Paris mellem 1919 og 1920. Tyskland blev pålagt Versailles-traktaten. Hitler følte, ligesom mange andre tyskere, at fredsaftalen var for barsk og stillede alt for hårde krav til Tyskland.

Flere af krigens veteraner tilsluttede sig forestillingen om dolkestødslegenden - forestillingen om, at særligt venstreorienterede kræfter i det tyske bagland havde indflydelse på følgerne af nederlaget i krigen og dannelsen af den såkaldte Weimarrepublik.

I 1919 begyndte Hitler at arbejde for den bayerske efterretningstjeneste og kom i denne forbindelse i kontakt med det nationalistiske Deutsche Arbeiter Partei (DAP). Hurtigt gjorde han sig bemærket som taler og kom ind i partiledelsen.

I 1920 ændrede partiet navn til Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Hitler blev partileder i 1921.

General Maxime Weygand (anden fra venstre), Marshal Foch (fjerde fra venstre). I samme togvogn overrakte Adolf Hitler fredsaftale til Frankrig efter Første Verdenskrigs afslutning.
General Maxime Weygand (anden fra venstre), Marshal Foch (fjerde fra venstre). I samme togvogn overrakte Adolf Hitler fredsaftale til Frankrig efter Første Verdenskrigs afslutning. Foto: Ritzau Scanpix/AP

4. Mislykket kup og fængsling (1923)

Den indædte kamp mod fredsaftalen og Weimarrepublikken blev kendetegnende for NSDAPs propaganda.

Om aftenen, den 8. november 1923, stormede Hitler sammen med en række ledende medlemmer af partiet et politisk møde i en ølstue, Bürgerbräukeller, i München.

Aktionen, Ølstuekuppet, var et forsøg på at vælte republikken med et revolutionært kup. Det lykkedes ikke, og Hitler blev sammen med en række andre anholdt.

NSDAP blev følgende forbudt, og Hitler blev idømt fem års fængsel for højforræderi.

5. Hitler skriver 'Mein Kampf' (1923-25)

Under sit ophold i fængslet skrev Hitler sit selvbiografiske og ideologiske kampskrift, Mein Kampf. Han blev løsladt allerede i december 1924, og det lykkes at gendanne NSDAP i 1925.

6. Den politiske indflydelse vokser (1929-32)

Med det fejlede kup i bagagen forsøgte NSDAP sig nu med mere parlamentariske metoder og i forbindelse med den økonomiske krise i 1929 begyndte partiet at få medvind.

Ved rigsdagsvalget i september 1930 lykkedes det partiet at blive Tysklands næststørste. Hitler stillede i 1932 op til rigspræsidentvalg, men han tabte til den tidligere general Hindenburg.

7. Rigskansler og Fører (1933-34)

Hitler og NSDAP fortsatte den politiske kamp, og den 30. januar 1933 blev Hitler udnævnt til rigskansler i en højrenational koalitionsregering.

I løbet af 1933 fik nazisterne mere magt og sad efterhånden på hele det politiske system, og da rigspræsident Pau

l von Hindenburg den 2. august 1934 døde, blev Hitler udnævnt til Fører, rigskansler og militært øverstkommanderende i den såkaldte førerstat.

Hitler som Fører af det tyske folk.
Hitler som Fører af det tyske folk. Foto: Ritzau Scanpix/AP

8. Magten forøges (1934-39)

I tiden efter magtovertagelsen lykkedes det Hitler at opbygge et diktatorisk styre med sig selv som frontfigur.

I partifællen Joseph Goebbels havde Hitler en magtfuld propagandaminister, og i fællesskab cementerede de Hitlers position som skarp retoriker, midtpunkt og førerskikkelse.

Hitler kæmpede for et stærkt, forenet og racerent Tyskland, og det betød blandt andet en række systematiske udrensninger - ikke mindst af jøder, som Hitler anså for racemæssigt underlegne.

Det lykkedes samtidig for Hitler gennem en række brud på internationale aftaler og en revision af fredsaftalerne fra Paris at begynde en militær genoprustning af Tyskland.

9. Anden Verdenskrig (1939-45)

Den 1. september 1939 invaderede Tyskland Polen. Det blev starten på Anden Verdenskrig. Hitler påtog sig rollen som militær leder og gjorde gradvist mindre ud af indenrigspolitiske spørgsmål.

Frem til 1941 havde Tyskland krigslykken med sig. Frankrig overgav sig i juni 1940 til Tyskland, og forinden havde Tyskland blandt andet underlagt sig Polen, Danmark og Norge. Tyskland forsøgte følgende en invasion af England, som dog ikke lykkedes.

Da japanerne i december 1941 angreb USA, erklærede Tyskland USA krig. Samtidig var Tyskland gået ind i Sovjetunionen, men var blevet mødt af kraftig modstand ved Moskva.

Tyskland og Hitler var presset og kunne ikke længere bevare magtovertaget, og Hitlers position som øverstbefalende militærperson begyndte at vakle.

Hitlers militære beslutninger begyndte at blive mere og mere desperate. Flere af hans egne folk begyndte at tvivle på hans dømmekraft, og Hitler blev udsat for en række attentatforsøg det mest kendte den 20. juli 1944 i det militære hovedkvarter Wolfsschanze.

Hitler overlevede dog dem alle.

10. Hitler dør (1945)

De allierede gjorde store fremskridt, og de tyske tropper led nederlag på stort set alle fronter. I løbet af 1944 stod det klart, at det blot var et spørgsmål om tid, før Hitler og Tyskland ville falde.

Den 19. marts 1945 gav Hitler Nero-ordren. Ordren gik ud på, at da tyskerne havde fejlet, skulle Tyskland ødelægges, så det ikke skulle komme de allierede til gode. Ordren blev kun delvist udført, da flere af Hitlers egne folk fandt den for voldsom.

Hitler fratrådte førertitlen den 29. april 1945 og giftede sig samtidig med elskerinden Eva Braun. Den 30. april 1945 begik de to selvmord.

Der florerede i tiden efter krigen en mængde rygter om Hitlers mulige overlevelse. Sandsynligvis var rygterne bare et resultat af den massive propaganda, som det var lykkedes Hitler og Goebbels at opbygge.

På billedet ses Hitler med sin livsledsager Eva Braun og sine to døtre. Billedet er fra 1945.
På billedet ses Hitler med sin livsledsager Eva Braun og sine to døtre. Billedet er fra 1945. Foto: Ritzau Scanpix/AP