Prøv avisen

Der findes andre hjemløse end ham, der sover på gaden

Det er gadesoverne, som præger bybilledet, men det er faktisk kun 10 procent af de hjemløse, som overnatter på gaden. Størstedelen sover på herberg eller hos familien og vennerne.

Mange har en entydig forestilling om, hvordan en typisk hjemløs i Danmark ser ud. Men landets 6.138 hjemløse er en broget skare, viser en ny rapport. Vi skildrer her de forskellige grupper af hjemløse

Han ligger fordrukken i en beskidt sovepose sammen med sin hund bag ved Hovedbanegården.

Sådan forestiller mange sig en hjemløs. Virkeligheden er dog noget mere nuanceret.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har i en ny rapport kortlagt, at der er 6.138 hjemløse i Danmark. Den viser desuden, at gruppen af hjemløse er en mangfoldig flok.

På baggrund af tallene tegner vi et billede af de forskellige grupper af hjemløse, som befinder sig på landets gader, herberger og sofaer.

Barnet

Næsten alle hjemløse børn opholder sig sammen med én hjemløs forælder – i de fleste tilfælde sammen med en hjemløs mor. De bor på familieinstitutioner eller i midlertidige boliger, der er rettet mod hjemløse familier.

Børnenes hjemløshedssituation er bestemt af, hvilken situation forældrene befinder sig i. Siden 2009 er antallet af hjemløse børn blevet halveret, og i dag er der 96 hjemløse, som er 17 år eller yngre.

Den unge

Andelen af unge hjemløse i alderen 18-24 år er næsten fordoblet siden 2009. Mere end halvdelen lider af psykisk sygdom, og endnu flere døjer med et misbrug, hvor hash er det mest udbredte rusmiddel. I storbyerne findes en gruppe af unge hjemløse, som hverken slås med psykisk sygdom eller misbrug, og det hænger sammen med den pressede boligsituation i de områder.

De unges hjemløsesituation er sjældent permanent, og størstedelen har været hjemløse i mindre end ét år. Særligt karakteristisk for de unge er, at det er den gruppe, hvor flest overnatter på familiens og vennernes sofa.

Den ældre

De ældre hjemløse mænd befinder sig ofte i en permanent hjemløshedssituation, hvor de har været hjemløse i mere end to år. De lider i højere grad af fysiske sygdomme end psykiske, og de har en større tendens til at udvikle et alkoholmisbrug.

Der er forholdsvis få gamle hjemløse, fordi der er en høj dødelighed blandt hjemløse borgere. Trods det begrænsede antal, udgør de en relativ stor del af dem, der sover på gaden og natvarmestuer.

Den udenlandske

Udenlandske hjemløse opholder sig primært i de danske storbyer og udgør en femtedel af alle hjemløse. De hjemløse borgere med anden nationalitet end dansk fordeler sig på en bred vifte af nationaliteter. Typisk kommer de fra nordiske lande, EU-lande, Mellemøsten og Afrika, og det er i højere grad indvandrere end efterkommere, som rammes af hjemløshed.

Der er ligeledes 400 grønlandske hjemløse i Danmark, men de fremgår som danskere i optællingen. I modsætning til mange danske hjemløse har indvandrerne og efterkommerne i flere tilfælde en kommunal handleplan og er skrevet op til en bolig.

Krigsveteranen

Blandt de mange hjemløse i Danmark er der 68 krigsveteraner. Kun en enkelt er kvinde. En del af de hjemløse veteraner opholder sig på veteranhjem, rekreationsboliger og i kolonihavehuse eller campingvogne. Der er også en lille gruppe af veteraner som er gadesovere, heriblandt enkelte, der opholder sig i skove.

Langt de fleste hjemløse krigsveteraner lider af en psykisk sygdom – i særdeleshed dem, der har været udstationeret på Balkan. De har store problemer med posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Den store gruppe

Størstedelen af de hjemløse i Danmark er mellem 30 og 50 år. Det er svært at tegne et generelt billede af dem, fordi de udgør en så stor gruppe, som på de fleste parametre ikke skiller sig markant ud - hverken positivt eller negativt.

Om denne aldersgruppe kan det dog nævnes, at 70 procent er på kontanthjælp, og at de har store problemer med hårde stoffer.

Blandt de 18-24-årige er andelen af hjemløse kvinder 26 procent, hvilket er en anelse højere end den gennemsnitlige kønsfordeling. Foto: Morten Stricker
I tælleugen blev der i alt registreret 125 hjemløse migranter uden fast ophold i Danmark, men de indgår ikke i den samlede optælling. Foto: Torben Huss
Omkring hver fjerde hjemløse veteran angiver skilsmisse som den væsentligste årsag til deres situation. Det en del højere sammenlignet med den øvrige gruppe af hjemløse. Foto: Søren Bidstrup