Vielse af homoseksuelle
1. Introduktion

Danmark var det første land i verden til at tillade registreret partnerskab mellem to mennesker af samme køn.

Det skete, da Folketinget vedtog Lov om registreret partnerskab 26. maj 1989. Loven trådte i kraft 1. oktober samme år, hvor Eigil og Axel Axgil indgik registreret partnerskab på Københavns Rådhus som de første i verden.

Den 15. juni 2012 blev partnerskab mellem par af samme og af forskelligt køn ligestillet. Både homo- og heteroseksuelle kunne nu for eksempel vies i folkekirken.

Vi har i dette tema samlet nogle af de vigtigste artikler og debatindlæg for og imod vielse af homoseksuelle i folkekirken.

I temaet kan du derfor udforske spørgsmål som:

Hvad er argumenterne for og imod vielse af homoseksuelle?

Skal præster kunne sige nej til at vie homoseksuelle?

Hvordan er det at være kristen og homoseksuel?

2. Argumenter for eller imod vielse af homoseksuelle

11 argumenter for eller imod vielse af homoseksuelle

Mange kirkelige er imod vielse af homoseksuelle par. Men hvad ligger der bag det nej? Og omvendt - hvordan kan man som teolog sige ja til homoseksuelle vielser, når det tilsyneladende er imod Bibelens ord om, at mennesker er skabt til at leve sammen som mand og kvinde? Få begge begrundelser her

3. Historisk
Homoseksuelles vej mod ligestilling

 

1866: Homoseksualitet er ulovlig og strafbar, fastslår straffeloven.

1930: Homoseksualitet gøres straffri for folk over den seksuelle lavalder på 18 år.

1961: "Den grimme lov" indføres og kriminaliserer kunden i prostitutionsforhold til mænd under 21 år. Loven blev indført under justitsminister Hans Hækkerup (S).

1965: "Den grimme lov" afskaffes efter protester fra homoseksuelle.

1973: Det lovliggøres at danse offentligt med en partner af samme køn.

1976: Den seksuelle lavalder for homoseksuelle sættes ned til 15 år og ligestilles med heteroseksuelle.

1981: Sundhedsstyrelsen fjerner homoseksualitet fra listen over sygdomme.

1989: Loven om registreret partnerskab træder i kraft.

2005: Et vejledende velsignelsesritual for homoseksuelle par kunne bruges i 6 af landets 10 stifter samt på Grønland. Homoseksuelle i de stifter kunne velsignes af en præst under en ceremoni, der ligner vielsesritualet for heteroseksuelle par. Det var bare ikke juridisk bindende.

2012: Homoseksuelle får ret til at blive viet både på rådhuset og i kirken.

 

 

4. Holdninger til vielse af homoseksuelle

Tolerancen er spændt til det yderste

Hvad vil der ske med folkekirken, når det bliver muligt at vie homoseksuelle i kirken, spørger biskop, som ikke selv vil vejlede præster i eller anbefale dem at bruge det nye ritual

Ægteskabsloven er den bedste løsning

Hvis vi ikke bakker op om ægteskabsloven, risikerer vi at ødelægge folkekirken, mener sognepræst Benedikte Vejlby Baggesgaard

5. Personlige beretninger

Mine homoseksuelle følelser skal ikke udleves

Gunhild Aaen Madsens historie er ikke af den type, man ofte støder på i medierne eller den offentlige debat. Hun er åben om sine homoseksuelle følelser, men har valgt ikke at udleve dem af hensyn til sin tro og sin familie. Hun fortæller her om sin søgen efter en vej til at acceptere sig selv og de følelser, hun ikke kan undslippe

Kristen og homoseksuel: Al kærlighed kommer fra Gud

Dette er historien om, hvordan Karen Sandfær Lysholm gik fra at brænde beviser på sin homoseksualitet til at blive medstifter af et netværk for kristne homoseksuelle

Da pastoren kom ud af skabet

Henning Reelsbo blev landskendt, da han som den første præst i folkekirken offentligt bekendte sig som homoseksuel: En enorm lettelse at kunne møde mennesker som den, jeg er, siger han

Jeg er kristen og homoseksuel

Kan man være kristen og homoseksuel? Det spørgsmål nager mange kristne homoseksuelle, fordi deres bibelsyn ikke synes foreneligt med deres seksualitet

6. Debat: Skal præster kunne sige nej til at vie?
Debat

Vielse af homoseksuelle: Klart nej til kirketugt

Grundlæggende mener jeg, at præster der ønsker at opretholde kirketugt, burde finde en anden arbejdsplads. Og i virkeligheden burde jeg måske have henvist til muligheden for at danne frimenighed, skriver Lisbet Christoffersen

Spørgsmål & svar

LGBT: Præster bør ikke tvinges til at vie homoseksuelle

Præster skal ikke længere kunne nægte at vie personer af samme køn, lød det i sidste uge fra Mogens Jensen (S). Men hos LGBT Danmark - organisationen, der repræsenterer de mennesker, forslaget vil have betydning for - er man fint tilfreds med den ordning, der er i dag, siger forperson Søren Laursen

7. Udland

Vielse af homoseksuelle får nordmænd til at forlade kirken

Antallet af udmeldelser stiger markant med udsigten til vielse af homoseksuelle. Det vil være en tragedie, hvis kirken bliver tømt for konservative, lyder det fra biskop, der er imod den nye beslutning

8. Seneste artikler
Debat

Præst: Vielsesdebat handler om mere end sex og diskrimination

Debatten om vielsen af homoseksuelle handler også om, hvilken folkekirke vi gerne vil have. Servicekonceptet må aldrig komme til at fylde så meget, at det overtrumfer teologien og præsters ret til at gøre, hvad de samvittighedsmæssigt er bundet til over for Gud, mener sognepræst Carsten Haugaard Nielsen

"Jeg ser gerne en folkekirke, der fortsat servicerer hele befolkningen. Og som rummer alle, uanset seksualitet. Men servicekonceptet må aldrig komme til at fylde så meget, at det overtrumfer teologien og præsters ret til at forkynde og gøre, hvad de samvittighedsmæssigt er bundet til over for Gud."

Carsten Haugaard Nielsen, sognepræst

11 argumenter for eller imod vielse af homoseksuelle

Mange kirkelige er imod vielse af homoseksuelle par. Men hvad ligger der bag det nej? Og omvendt - hvordan kan man som teolog sige ja til homoseksuelle vielser, når det tilsyneladende er imod Bibelens ord om, at mennesker er skabt til at leve sammen som mand og kvinde? Få begge begrundelser her

Debat

Vielse af homoseksuelle: Klart nej til kirketugt

Grundlæggende mener jeg, at præster der ønsker at opretholde kirketugt, burde finde en anden arbejdsplads. Og i virkeligheden burde jeg måske have henvist til muligheden for at danne frimenighed, skriver Lisbet Christoffersen

Spørgsmål & svar

LGBT: Præster bør ikke tvinges til at vie homoseksuelle

Præster skal ikke længere kunne nægte at vie personer af samme køn, lød det i sidste uge fra Mogens Jensen (S). Men hos LGBT Danmark - organisationen, der repræsenterer de mennesker, forslaget vil have betydning for - er man fint tilfreds med den ordning, der er i dag, siger forperson Søren Laursen

Skal smiley-ordning vise, hvem der vier homoseksuelle?

Som folkets kirke bør vi tydeligt varedeklarere, hvilke præster der ikke vil vie par af samme køn, mener sognepræst, der foreslår en form for smiley-ordning på området. Ordningen vil sætte konservative præster i gabestokken, siger professor

Se flere