Hospice

Efter flere årtier, hvor døende og uhelbredeligt syge fik lov til at dø på hospitalsstuer og alene i hjemmet, er der kommet fokus på at skabe rammerne om en værdig død. I dag er der 14 hospicer i Danmark og flere på vej.

Et hospice er et sted for mennesker, der lider af en uhelbredelig sygdom. Det er oprindeligt et sted, man kommer for at dø, men i dag er det også et sted, mange forlader igen, fordi de får det bedre af roen på et hospice frem for et hospital.

Her plejes døende af sygeplejesker, læger, fysioterapeuter, præster og psykologer. Nogle gange også diætister, socialrådgivere og musikterapeuter og ofte et stort antal frivillige.

* Hvorfor vælger man at dø på hospice?
* Hvordan fungerer de danske hospicer?
* Hvordan udvikler de politiske betingelser for bevægelsen?

1. Historie

Ideen med hospicer stammer helt tilbage fra korstogene i 11-hundredetallets Europa, hvor døende og uhelbredeligt sårede i særlige huse kunne finde lindring. I løbet af middelalderen spredte konceptet sig over Europa, men døde ud i takt med, at de religiøse ordener, der tog sig af døende, blev opløst.

I det 17. århundrede opstod en række hospicer i Frankrig, og to hundrede år efter fandtes der hospicer i store dele af den vestlige verden - især i USA, Australien og England.
En af de vigtigste hospicer var Our Ladys Hospice i Irland, som blev drevet af katolske nonner. Op mod 20.000 patienter ad gangen søgte hertil mellem 1845 og 1945.

Men ideen fik først virkelig fart på i 1950-60’ernes Storbritanien. En række læger efterlyste ordentlig behandling og sanitære forhold for døende – et behov, der var blevet bestyrket af en række tuberkuloseepidemier i begyndelsen af århundredet, og især kirken tog udfordringen op.

En af drivkræfterne var Cicely Mary Saunders, som udviklede mange af principperne for moderne hospicer. Hun var uddannet sygeplejerske og viede sit liv til døende.

Siden spredte ideen sig til Afrika, Amerika og Europa.

I de seneste 20 år er der blevet stadig flere hospicer i Danmark, men behovet er vokset endnu hurtigere. Mange mennesker står i dag på venteliste til hospice-ophold i Danmark.

Læs mere om hospice-bevægelsens historie her (engelsk).

Hospicebevægelsen i hastig vækst

Tre nye hospicer er på vej på Sjælland, og dermed kommer antallet af sengepladser over 200. Men der...

2. Dagligdagen

Den sidste tid skal være meningsfuld

Både for de ansatte, for de pårørende og ikke mindst for patienterne på Sct. Maria Hospice Center i...

2. 1. Lindring

Hospice-beboere snyder døden

Hospice Sjælland i Roskilde har flere gange været ude for, at en beboer er kommet så meget til...

3. Personlige beretninger

Den sidste jul

Første gang Carl Jørn Mathiesen kom på hospice, fik han det så godt, at han blev udskrevet. Nu er...

En værdig død på hospice

Når døden banker på

KRONIK: Hvor en patient på et hospital må indordne sig efter forholdene dér, så indordnede det...

4. Politik

Bertel Haarder lover flere hospicer

En stor international undersøgelse placerer Danmark på en 22. plads, når det gælder lindring af...

5. Debat

Mangel på hospicer. National handlingsplan efterlyses

Hospitalspræst: Der er brug for en markant styrkelse af den palliative indsats i Danmark

5. 1. Kristeligt Dagblad mener

Hjælp til døende

Danmark halter langt bagefter i hjælpen til uhelbredeligt syge

6. Støtte

Kunstnere donerer sig selv til hospicer

Danske sangere, skuespillere, historiefortællere og andre kunstnere har sagt ja til at optræde...

Frivillige letter livet for døende

40 frivillige værtinder gør livet lettere for de kronisk syge og døende på Hospice Sydvestjylland i...

7. Døden

Den gode død

Jeg er ikke bange for at dø jeg har bare ikke lyst til at være dér, når det sker

Det eneste sikre i livet er, at vi skal dø. Alligevel ønsker mange af os at lukke øjnene for døden...

8. Find hospicer i Danmark

9. Læs mere