Prøv avisen

Hvad er klimaforandringer?

Klimaet forandrer sig over tid af naturlige årsager, men siden begyndelsen af det 19. århundrede er den globale temperatur steget med cirka 0,85˚C, særligt siden 1950. Der er bred enighed om, at denne markante temperaturstigning skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Klima, global opvarmning og CO2 diskuteres verden over. Men hvad er klimaforandringer? Og hvad er årsagerne til, at klimaet ændrer sig?

Klima
Når man taler om kliamet, defineres det som værende gennemsnittet af vejrforhold i atmosfæren målt over en periode på mindst 30 år. Klimaet forandrer sig over tid af naturlige årsager, men over de seneste 100 år er den globale gennemsnitstemperatur steget med 0,85˚C siden slutningen af det 19. århundrede, særligt siden 1950.

Der er bred enighed om, at denne markante temperaturstigning skyldes menneskets udledning af drivhusgasser. Udledningen af drivhusgasser er tæt knyttet til menneskets levevis med en stigende global transport og energi-, landbrugs- og industriproduktion, der tilføjer store mængder drivhusgasser til dem, der findes naturligt i atmosfæren, hvilket øger drivhuseffekten og den globale opvarmning.

Drivhusgasser
Der er visse gasser i jordens atmosfære, der fungerer lidt som glasset i et drivhus. Gasserne holder på varmen og forhindrer dermed varmen i at sive tilbage ud i rummet.

Mange af disse gasser findes naturligt i atmosfæren, men menneskets aktivitet øger mængderne af disse gasser. CO2 er den mest almindelige drivhusgas fra menneskelig aktivitet. Den er ansvarlig for 63 procent af den menneskeskabte globale opvarmning. I øjeblikket er koncentration af CO2 i atmosfæren 40 procent højere, end den var inden industrialiseringen.

Koncentrationen af CO2 i atmosfæren er eksploderet, fordi forbrændingen af fossile brændsler som kul, olie og gas udleder store mængder CO2.

Naturlige eller menneskeskabte?
Selvom der findes eksperter, der mener, at klimaforandringerne ikke primært er menneskeskabte, men er en del af jordens naturlige cyklus, er verdens førende klimaforskere enige om, at menneskelig aktivitet er den primære årsag til den opvarmning, man har registreret siden midten af det 20. århundrede.

Forskere har længe advaret mod konsekvenserne af klimaforandringer og opfordret til, at vi skærer ned på udledningen af drivhusgasser. Men usikkerheden omkring både årsag og konsekvenser har længe fyldt mere i debatten end løsninger.

Klimatilpasning
De seneste år er konsekvenserne af den globale opvarmning blevet tydeligere. Flere steder oplever man ekstreme vejrforhold som tørke, oversvømmelser og storme. FN’s klimapanel IPCC forudser i værste fald en temperaturstigning på 4,9˚C i år 2100 siden år 1900.

Konsekvenserne af en så høj temperaturstigning vil være uoverskuelige. FN's klimapanel opfordrer derfor til, at vi sætter alt ind for at undgå, at temperaturerne stiger mere end 1,5 grader, da det herefter vil være svært at kontrollere eller påvirke den globale opvarmning.

Under COP21 indgik 196 lande derfor en juridisk bindende klimaaftale, Paris-aftalen, for at nedbringe deres drivhusgasudslip og tilpasse sig konsekvenser af klimaændringerne.