Prøv avisen

DF: Straf forældre økonomisk, hvis ikke de opdrager deres børn

Kommunen må med loven i hånden sige til unge, som er ude på et skråplan, at de skal være hjemme på et bestemt tidspunkt. Ellers trækker samfundet i forældrenes børnecheck eller kontanthjælp, siger Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti

Der bliver givet mange forklaringer på, hvad det er, der gør, at banderne har så gode rekrutteringsvilkår, som de åbenlyst har. Blandt andet er alt for mange af de såkaldte fagpersoner, der skal tage sig af de unge lømler, for dårlig eller forkert uddannede til at håndtere den udbredte volds- og trusselskultur, som eksisterer blandt visse ungdomsgrupper.

Dertil kommer en statslig og kommunal forebyggelsespolitik, som mere eller mindre tager afstand fra at opstille klare rammer og konsekvenser over for unge lømler, der er på vej ud på et skråplan. I stedet praktiseres en tilbudspolitik a la Hvad kunne du tænke dig som et alternativ til din voldskultur?. Et underligt spørgsmål at stille til en knægt på 14 år, hvis han er vokset op med gadens regler i stedet for hjemmets regler.

LÆS OGSÅ: Khader: Forældreopdragelse efterlyses

Det helt åbenlyse problem er opdragelse og manglen på samme. Når man flere steder for eksempel på Nørrebro kan se børn og unge være ude til sent om aftenen eller natten, ja, så er det, fordi der er tale om en mellemøstlig opdragelse, eller set med danske øjne slet ingen opdragelse.

Drengebørnene får en meget fri opdragelse, mens pigebørnene får en streng opdragelse. Børn og unge har brug for faste regler og rammer, og når forældre ikke udstikker disse, så søger de dem selv det første og langt fra altid det bedste sted. Her er der rigeligt med inspiration at hente hos spændende typer i gården klokken 23 en onsdag aften, og så går det, som det går.

Jeg bryder mig grundlæggende ikke om, at det offentlige, kommune eller stat, skal blande sig i familiers interne forhold. Faktisk er det mig inderligt imod, men i forhold til disse familier bliver vi ganske enkelt nødt til det. Ellers kender vi resultatet af mellemøstlig opdragelse: ingen opdragelse. Finder disse rodløse unge ikke en identitet i hjemmet og/eller i samfundets bærende værdier og kultur, så finder de deres identitet på gaden.

LÆS OGSÅ: Er det præstens job at opdrage konfirmander?

Der er brug for, at kommunen med loven i hånden siger til de unge, som er ude på et skråplan, og deres forældre, at de skal være hjemme på et bestemt tidspunkt, og er de ikke det, så trækker samfundet i forældrenes børnecheck, kontanthjælp, eller hvad der nu er at trække i.

Hvorfor? Jo, helt grundlæggende fordi børn og unge ikke skal rende rundt ude den halve nat. Det er usundt.

Økonomiske sanktioner eller truslen om disse virker fremragende, når det handler om mellemøstlige familier og integration. For eksempel ved vi, at risikoen for at miste børnepenge sender hundredvis af indvandrerbørn i institution. 259 børn med indvandrerbaggrund var i 2012 så dårlige til dansk, at deres forældre fik et valg af kommunen: Send jeres barn i en dansk institution, eller vi trækker jer i børnepengene. Det har regeringen oplyst i et svar til Folketinget. Loven blev indført af VK-regeringen blandt andet efter ønske fra Dansk Folkeparti. Det er det, vi skal have mere af: konsekvenspædagogik over for unge indvandrere og deres forældre.

Og lad mig for en god ordens skyld understrege, at der naturligvis er forældre, der oprindeligt kommer fra et mellemøstligt land, som opdrager deres børn ordentligt, og at forslagene om økonomiske sanktioner ikke er udtryk for hetz mod bestemte grupper. Tværtimod er det på den lange bane det, der vil kunne ændre på disse familiers livsvilkår og dermed deres børns muligheder i Danmark.

Martin Henriksen er folketingsmedlem og udlændinge- og integrationsordfører for Dansk Folkeparti