Forældre holder ferie uden børnene

AFSTEMNING: For nogle børn er feriedestinationen rød stue, hvor de også opholder sig mange andre af årets uger. En undersøgelse peger på, at både ressourcestærke og ressourcesvage forældre holder sommerferie uden børn

– Tegning: Rasmus Juul
– Tegning: Rasmus Juul

Hos familien Frederiksen har det i flere år været sådan, at mor, far og to døtre sammen holdt tre ugers ferie. Herefter kom pigerne i henholdsvis børnehave og på fritidshjem. Det skete, selvom Stine Frederiksen som lærerstuderende havde syv ugers sommerferie.

Jeg havde noget sommerferie for mig selv, og jeg kan ikke aktivere dem syv uger i træk, siger hun.

LÆS OGSÅ: Fortællinger om steder i Danmark

Ofte blev tiden indrettet sådan, at pigerne var af sted tre dage og så hjemme resten af ugen.

I institutionen kan de få bedre aktiviteter, end jeg kan give dem. Jeg ved, at de både har været i biografen og på stranden. Og de har haft vandkamp. Selvfølgelig tager jeg også mine børn med på stranden og i biografen, men jeg leger ikke vandkamp med dem, forklarer hun og fortsætter:

Jeg kunne også nå nogle praktiske ting. Tit er det nemmere at få noget fra hånden, når man går med det selv, og der ikke kommer et barn og siger: Nu er jeg tørstig. Nu er jeg sulten.

Fra andre forældre har Stine Frederiksen mødt forståelse, mens hun har mærket, at institutionernes ansatte ikke har været enige i beslutningen.

De ansatte har den holdning, at børn skal holde ferie med deres forældre. Det kan jeg godt følge dem i, men det er ikke alle, der har mulighed for at have dem hjemme, hvis man også skal have lavet andre ting. Jeg mærkede deres holdning ved, at jeg blev gjort opmærksom på, at børn har brug for tid med mor og far. Jeg måtte forklare, hvorfor vi valgte at sende dem af sted. Som forældre kender man sine børn bedst og ved, hvad de kan klare og har godt af. Mine havde godt af daglige aktiviteter på en anden måde, end dem de var vant til hjemme, siger hun.

Pigerne, der i dag er 11 og 8 år, holder nu den ferie, de har lyst til, ud over de faste tre uger med forældrene. Både Stine Frederiksen og hendes mand er i år på arbejde resten af sommeren. Veninder inviteres derfor med hjem, eller pigerne besøger dem, og også deres bedsteforældre får besøg i sommerferien.

En rundspørge, som Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, har foretaget blandt 419 pædagogiske ledere i hele landet, viser, at 80 procent af lederne har oplevet, at forældre til børn i 0 til 5-års-alderen vælger at holde ferie alene uden deres børn. Det gælder for 60 procent, når børnene er mellem 6 og 14 år.

Cirka halvdelen af lederne siger i undersøgelsen, at de har børn i vuggestuen eller børnehaven, der sammenlagt har haft mindre end tre ugers ferie det seneste år. Det samme gælder for 30 procent af lederne i sfoer og klubber.

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, fortæller, at de ikke systematisk har undersøgt omfanget før.

Det er noget, man har talt om i mange år. Da jeg i 1990erne arbejdede på institution, snakkede man også om, at nogle børn var der meget om sommeren, siger hun.

Lederne i undersøgelsen svarer desuden på, hvad de oplever som grunden til, at forældrene ikke sætter krydser på ferieskemaerne i institutionen. Eller sætter dem, men alligevel kommer med børnene efter nogle dage.

20 procent af lederne oplever, at det er praktiske omstændigheder, som forældrenes arbejde, flytning eller andet, der kommer i vejen for ferien med børnene. Lederne noterer sig også, at forældrene ikke har råd til at holde ferie med deres børn. Det gælder for syv procent af lederne. 43 procent oplever, at forældrene holder ferie med børnene på andre tidspunkter af året end i sommerferien. Generelt er der ifølge undersøgelsen tale om både ressourcestærke og ressourcesvage forældre, der fravælger ferietid med børnene. Begrundelsen er ofte den samme.

Det handler blandt andet om, at forældrene tænker, at de ikke kan leve op til de mange ting, som institutionen foretager sig med børnene. Børn i dag kommer meget hurtigt til at kede sig, og som forælder har man ikke lyst til, at det er det, de fortæller efter ferien, siger Birgitte Conradsen.

For nogle kombineres det med, at de ikke har råd til dyre ferieoplevelser.

Jeg synes ikke, det er en berettiget frygt, og derfor er det ærgerligt for forældrene, for små børn i vuggestuealderen er ligeglade med store oplevelser. De vil hellere være sammen med deres forældre og spille bold og tage på stranden, siger hun.

En anden forklaring på manglende sommerferie kan være, at børnene har været meget syge om vinteren, og at forældrene derfor har været nødt til at bruge feriedage, når børnene var syge, og barnets første sygedag var holdt. Dermed er der mindre ferie i sommerferien, forklarer Birgitte Conradsen.

Sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen er kvinden bag hjemmesiden netsundhedsplejerske.dk om børns udvikling og trivsel, hvor forældre kan stille spørgsmål. Ferie med eller uden børn er ikke noget, forældrene hyppigt spørger hende om.

Måske er det, fordi de et eller andet sted nok godt ved, at de fleste vil sige, at man skal holde ferie med sine børn, foreslår hun og forklarer forældrenes valg om at holde ferie alene med, at de har gang i rigtig meget.

Man vil gerne sætte huset i stand, pleje sit parforhold og have tid til sig selv. Man må erkende, at når man bliver forælder, er man nødt til at prioritere, siger hun.

Helen Lyng Hansen påpeger, at børn, lige så vel som voksne, har brug for det frirum, ferien giver. For børnene har tit en rigtig lang arbejdsuge, når man til timerne i institutionen lægger transport og indkøb.

Børnene har brug for tid, hvor de kan slappe af og koble fuldstændig fra. De skal komme dertil, hvor de siger: Jeg keder mig, hvad skal jeg lave?, siger hun.

Herefter svarer de fleste forældre ifølge Helen Lyng Hansen, at barnet kan lege i haven, tegne en tegning eller noget tredje. Men ligegyldigt hvad, siger barnet, at det gider det ikke.

Det er, fordi det ikke er det, det har brug for. Barnet har ikke brug for aktiviteter. Det har brug for ro, slår hun fast.

Kedsomheden kan udmønte sig i en rastløshed, som senere kan blive til en sund kreativitet for barnet og et led i dets udvikling.

Det er ikke et spørgsmål om, at barnet har fri fire dage hist og her. Børn er vant til så enormt meget aktivitet, at de skal have ferie i længere perioder for at komme helt ned i gear, siger hun.

Også psykolog Lisbeth Lenchler-Hübertz, der er en af forfatterne til bogen Når børn får stress, påpeger, at børn af samme grunde som voksne har brug for ferie. Ferien er et tidspunkt, hvor man kan komme ned i tempo, og for børnenes vedkommende også et tidspunkt, hvor de kan styrke tilknytning til forældrene.

Ifølge Lisbeth Lenchler-Hübertz er det dog ikke sådan, at børnene i deres ferie skal sidde i et sommerhus og lave ingenting.

Børnene har brug for fornemmelsen af, at nu er der god tid, og jeg skal ikke lave noget hele tiden. Men hvis forældrene ikke præsenterer andet end en hverdag, hvor der er mange aktiviteter, for deres børn, kan børnene have rigtig svært ved både hverdag og fritid. Som forældre skal man finde noget, som er hyggeligt at gøre i ferien, og som viser børnene andre nuancer af livet end dem, de oplever i institutionerne, siger hun.

Selvom hun ikke er enig i forældrenes valg om at holde fri uden børn, fremhæver hun, at det ikke betyder, at man som forældre skal have dårlig samvittighed, hvis man tager på en forlænget weekend alene. For børnene kan have en hyggelig ferie hos bedsteforældre eller venner. Og det kan give forældrene det overskud, de har behov for.

Men det er en dårlig plan kun at lade børn holde få ugers ferie om året, siger hun.

Malene Gram er lektor i kultur og forbrug på Aalborg Universitet og har blandt andet beskæftiget sig med familieferien. Tendensen med forældre, der holder ferie uden børn, passer umiddelbart ikke ind i danskernes ferievaner, påpeger hun.

Ferien er vigtig for danskerne, og vi har tradition for at holde lange ferier modsat for eksempel amerikanerne. En helt naturlig del af ferien er at gøre noget for børnene, siger hun.

Malene Gram forklarer, at vi udtrykker meget gennem forbrug, og her er ferien en måde at vise på, hvilken familie man er. Den er årets højdepunkt mellem hverdagene, og i ferierne vil familien gerne opleve intenst samvær. Vigtigheden af Projekt Barn, som hun kalder det, hvor forældrene går utrolig meget op i deres barn, passer heller ikke med forældre, der vælger at holde ferie alene. For dermed kan ferien ikke bruges til at udtrykke, hvem man er som familie, og hvad man gør for sit barn, forklarer Malene Gram.

Birgitte Conradsen, næstformand i BUPL, forstår godt behovet for som forældre i en børnefamilie at slappe af uden børn, men peger også på, at man har et ansvar, når man har stiftet familie.

Hun mener, at pædagoger kan blive bedre til at tage en snak med forældrene om netop det.

Nogle vil sige, at det er en indgriben i folks personlige frihed, men det handler om, at pædagoger bruger deres faglige viden. Ikke til at skælde ud, men til at gå i dialog med forældrene, siger hun.