Reformationen til debat i USA

Brad Gregorys bog om den protestantiske reformations følgevirkninger skaber debat i USA

Ny bog om reformationen giver delte meninger blandt de amerikanske anmeldere.
Ny bog om reformationen giver delte meninger blandt de amerikanske anmeldere. .

I hvilken grad kan den protestantiske reformation dadles for verdens dårligdomme? Det er det centrale spørgsmål i en debat foranlediget af den amerikanske historiker Brad Gregorys nye bog, The Unintended Reformation (Den utilsigtede reformation), der knytter Reformationen i det 16. århundrede sammen med den moderne vestlige verdens forfald.

LÆS OGSÅ: Den utilsigtede reformation

Bogen er mestendels blevet fornemt modtaget af amerikanske og britiske kritikere, der roser Brad Gregory for at bidrage med ny indsigt i det vestlige samfunds åndshistorie. Der kunne ikke være et mere gunstigt øjeblik end lige nu for en bog om grådighed og kapitalismens historiske rødder, konstaterer eksempelvis kritikeren Harold James i avisen Financial Times:

Brad Gregory viser, at historikere har lige så meget at bidrage med til den nutidige debat om forretningsetik og social etik som de fleste filosoffer og økonomer, konstaterer han.

Gregorys bog er skrevet ud fra et udtrykkeligt kristent synspunkt, og det er både dristigt og usædvanligt, understreger Harold James med henvisning til forfattterens katolske synsvinkel.

Gregory ikke alene fremsætter, hvad der i dag er en højst original kombination af historie og moral, men forklarer også overbevisende, hvorfor vi har brug for den kombination i dag, skriver han.

Den vurdering deler Lucy Wooding i en artikel i det akademiske tidsskrift Times Higher Education. Der kan gøres mange indsigelser mod Gregorys analyser, men det er relativt ligegyldigt, mener hun.

Gregorys værk udtrykker ikke alene ægte lærdom, men også moralsk forsæt, hvilket, selv hvis det irriterer, frustrerer eller undlader at overbevise, har åbnet for en overordentlig vigtig debat. Der kan stadig være tid til at rette op på noget af det, som gik galt i Reformationen, skriver Lucy Wooding.

Bogens moralske tone huer imidlertid ikke alle kritikere. Brad Gregorys beskrivelser er til tider snæversynede og overdrevne, skriver eksempelvis Barton Swaim i avisen Wall Street Journal.

Gregorys slørede intentioner sammenkoblet med hans nærmest komisk negative syn på hele den protestantiske reformation åbner for en mistanke om, at bogen ikke så meget er en historisk analyse som et forsøg på at gøre et slags lokalt regnskab op, skriver Barton Swain.

Gregory synes ikke at indse, at verden er falden, fortsætter Swain.

Den ville have været et moralsk og intellektuelt vrag, uanset om Reformationen har fundet sted eller ej, og det vrag, som vi står med, er langt bedre end noget som helst, som hans institutionaliserede verdenssyn kunne have produceret. Hans strid er ikke med det 16. århundredes reformatorer; den er med Adam og Eva, konkluderer han.

En anden kritiker, Carl Trueman, roser The Unintended Reformation for dens rækkevidde, men kritiserer Brad Gregorys negative fortolkninger af den protestantiske reformation.

Takket være den afslutning på middelalderens kristendom og elendighed, som Reformationen medførte, er professor Gregory fri til at mene (eller at lade være), at protestantismen er en total fiasko. Takket være trykpressen er han fri til at udtrykke dette offentligt. Takket være den moderne verden, som voksede som en reaktion på den romerske katolicismes fallit, er han også fri til at vælge sin egen løsning på modernitetens problemer uden at frygte hjul eller reb, skriver han i det kristne onlinemagasin First Things.

De virkeligt skyldige i den moderne verdens problemer er ikke Reformationen, men ganske enkelt mennesker, tilføjer han.

Bare se i spejlet, skriver Trueman.