Idé & Tanke
Tale

Katolsk teolog: Mennesker i dag har glemt, at de har glemt Gud

Mennesker i dag har mistet interessen for religion og glemt, at de har glemt Gud. Det irriterer kristne af flere grunde, lyder det fra den katolske teolog Eberhard Tiefensee i denne tale, som han har holdt under en gudstjeneste i den tyske reformationsby Wittenberg

Erasmus af Rotterdam kom til at præge vores forståelse af høflighed

I løbet af 500 år har høflighed ændret sig fra at handle om autoritet og hierarkier til at være individets udvisning af hensyn og respekt. Vigtige personer i den udvikling var både humanisten Erasmus af Rotterdam og den danske munk og underviser Niels Bredal, lyder det fra forfatter, der har arbejdet med emnet de seneste måneder

Kristendom er ingen religion

Religion er menneskets forsøg på at bemægtige sig og ophøje sig til det guddommelige. Men Guds nåde er i kristendommen et nej til menneskets ”religiøsitet”, mente teologen Karl Barth. Dermed kom han til at præge en tradition for at tale om religion og kristendom som to modsatte begreber

På vej mod undergangen?

For 100 år siden udkom Oswald Spenglers svanesang over vestlig kultur. Bogen ”Vesterlandets undergang” virker ikke mindre aktuel i dag

Sådan blev sproget en politisk slagmark

Er ord mere end ord? Skaber de det, de siger, og hvor går grænsen? Kampen om, hvad man må sige og ikke sige, står stærkt i debatten om identitetspolitik, og udviklingen i dag har tråde tilbage til sprogfilosofiens gennembrud midt i det 20. århundrede

Interview

Videnskabshistoriker: Religion og naturvidenskab udelukker ikke hinanden

Diskussionen om forholdet mellem religion og naturvidenskab er blusset op igen med sagen om en evolutionskritisk præst fra Sønderborg. Selvom der har været problemer mellem religion og naturvidenskab, har problemerne været små, siger videnskabshistoriker

Den Store Krig tvang protestantismen til at begynde forfra

Første Verdenskrig førte ikke alene til millioner af døde og et Europa i ruiner. Tidens toneangivende protestantiske kultur, som optimistisk hyldede fremskridtet og menneskets moralske stræben, brød også sammen. Frem voksede den dialektiske teologi, som satte sit dybe præg på dansk kirkeliv

Interview

Filosof: Vi lever ikke i en sekulær tidsalder

Nutidens ateister, humanister og ”fritænkende” liberale har i virkeligheden ikke gjort op med kristendommens tankegods, mener den engelske filosof John Gray. De har blot udskiftet troen på Gud med en tro på historien, fornuften eller videnskaben som vejen til frelse. Men det er en både farlig og virkelighedsfjern myte, skriver han i sin nyeste bog

Bøger fra udlandet

Derfor skal man læse klassikere

En klassiker er en bog, der aldrig er blevet færdig med at sige det, den har at sige, lyder det i aktuel genudgivelse om emnet af den italienske forfatter Italo Calvino

Hyrderne: Verdens ældste fag eksisterer stadig

I Danmark blev hyrderne ofre for udskiftningen og det elektriske hegn, men i Europas bjergrige egne og i det meste af resten af verden fortsætter hyrdetraditionen

Historien om en beskytter

Hyrderne har vandret med op gennem historien

Ulven kommer tilbage i disse år, men dens gamle modstander, fårehyrden, er stort set forsvundet ud af danskernes tankeverden efter at have været en vigtig figur i både kunst og religion siden antikken

Nekrolog

Den sidste store postmodernist er død

Paul Virilio var en af de første intellektuelle til at pege på, at samfundets stigende hastighed er forbundet med øget social kontrol, manipulation og dominans

Interview

Hele verdens kristendom fortælles på ny

I dag præsenteres et nyt mammutværk ved et seminar på Aarhus Universitet. 35 forskere fra hele verden har begået et pionerarbejde med at beskrive kristendommens historie som global religion fra cirka 1500 frem til i dag

Fransk filosof går til kamp mod begrebet islamofobi

Den franske filosof Pascal Bruckner opfordrer til at danne alliance med det store flertal af muslimer i Vesten, som modsætter sig salafismen. I sin seneste bog forklarer han, hvorfor det indebærer en kamp mod begrebet islamofobi

Interview

I en tid præget af populisme er Dag Hammarskjöld mere relevant end nogensinde

Svenskeren Dag Hammarskjöld, der var FN’s anden generalsekretær, er i Danmark mest kendt som diplomat. Men han var i lige så høj grad kristen mystiker, og hans tekster om blandt andet ensomhed, magt og dialog er dybt relevante i dag. Det mener en skoleleder, en katolsk præst og en billedkunstner, der vil stifte et dansk Dag Hammarskjöld-selskab

Refleksion

Teologi så enhver kan være med

I morgen har Teologi for Lægfolk eksisteret i 50 år. Gennem alle årene har tanken været, at et myndigt lægfolk er kristendommens livsbetingelse, skriver Peter Lodberg, der leder undervisningsinstitutionen

Interview

Præster er blevet til gøglere i stedet for forkyndere

Mange præster har simpelthen ingen tro på, at Gud nok skal opretholde sin kirke, og derfor vil de så gerne gøre den indbydende og begejstre tilhørerne. Men begejstring er en flygtig sag, mens kristendom handler om sandhed, lyder kritik af folkekirken i ny udgivelse fra blandt andre Elisabeth Krarup Jensen

Nutidens demokrati kan lære meget af oldtidens Athen

På mandag indleder lektor emeritus Mogens Herman Hansen en foredragsrække om det, han er en af verdens førende forskere i: det klassiske græske demokrati og dets forbindelse til nutiden. Vor tids folkestyre kunne med fordel lære af oldtidens metoder, mener han

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag