Idé & Tanke

Historien om et begreb

Åndsfrihed er meget dansk, meget grundtvigsk og meget diffust

I denne måned er det et år siden, at Danmark fik en forening for åndsfrihed. Gennem flere hundrede år har der været diskussion om, hvad man skulle forstå med begrebet åndsfrihed, og hvem det skulle beskytte

Teologisk refleksion

Reformationen var mere end Luther

Både reformator Martin Luther og den danske reformationsteolog Niels Hemmingsen inddrog mange teologer i deres tænkning, også katolske, og det var først i 1600-tallet, at det blev sværere for lutherske teologer at bruge ikke-lutherske teologer. Mattias Skat Sommer forsvarer en phd-afhandling om Niels Hemmingsen i næste uge og fortæller her om dennes betydning

At drømme om udødelighed handler om ikke at ville være menneske

Hvis man forestillede sig et liv uden døden, som forskere arbejder på i dag, ville vi tage afsked med et vilkår, der har præget menneskeheden siden tidernes morgen. Og det er ikke nødvendigvis et gode, mener filosoffer og teologer

Bog

Weber beskrev troens betydning for kapitalismens opblomstring

6 stjerner

I sit forfatterskab undersøgte den tyske sociolog Max Weber blandt andet slægtskabet mellem den protestantiske tro og indstillingen til arbejde og økonomisk fremgang i kapitalismen. Nu kan hans store værk om den protestantiske etik og kapitalismens ånd fra 1905 læses på dansk i sin helhed

Kristendommen har altid afgrænset sig og bør fortsat gøre det

Det er et sundhedstegn, at man i denne tid debatterer, hvad der ligger inden for, og hvad der ligger uden for kristendommen. For samtalen om den fælles tro er en del af det kirkelige dna. Det siger teologer i kølvandet på strid om Jehovas Vidners forhold til kristendommen

Krænkelseskampe er vor tids offentlige dueller

Der tales konstant om krænkelser. Men hvordan er begrebet egentlig blevet så magtfuldt? Tidligere var krænkelser et spørgsmål om adeliges ære – i dag handler de om social anerkendelse og politik

Montesquieu er blevet så indlysende, at vi ikke ser ham længere

Den franske retsfilosof Montesquieu har lagt grundstenene til det demokratiske samfund, men med tiden er hans tænkning blevet en selvfølge. I dag gør politiske strømninger dog Montesquieu særdeles aktuel, siger forfatter til ny bog

Tale

Grundtvig: Man burde ikke have bestemt folkekirkens tro i Grundloven

En vigtig drivkraft for indførelsen af religionsfrihed i Danmark i 1849 var N.F.S. Grundtvig. Her bringes hans centrale tale samme år i den grundlovgivende forsamling om emnet, som er udkommet i nylig udgivelse

Tale

Katolsk teolog: Mennesker i dag har glemt, at de har glemt Gud

Mennesker i dag har mistet interessen for religion og glemt, at de har glemt Gud. Det irriterer kristne af flere grunde, lyder det fra den katolske teolog Eberhard Tiefensee i denne tale, som han har holdt under en gudstjeneste i den tyske reformationsby Wittenberg

Erasmus af Rotterdam kom til at præge vores forståelse af høflighed

I løbet af 500 år har høflighed ændret sig fra at handle om autoritet og hierarkier til at være individets udvisning af hensyn og respekt. Vigtige personer i den udvikling var både humanisten Erasmus af Rotterdam og den danske munk og underviser Niels Bredal, lyder det fra forfatter, der har arbejdet med emnet de seneste måneder

Kristendom er ingen religion

Religion er menneskets forsøg på at bemægtige sig og ophøje sig til det guddommelige. Men Guds nåde er i kristendommen et nej til menneskets ”religiøsitet”, mente teologen Karl Barth. Dermed kom han til at præge en tradition for at tale om religion og kristendom som to modsatte begreber

På vej mod undergangen?

For 100 år siden udkom Oswald Spenglers svanesang over vestlig kultur. Bogen ”Vesterlandets undergang” virker ikke mindre aktuel i dag

Sådan blev sproget en politisk slagmark

Er ord mere end ord? Skaber de det, de siger, og hvor går grænsen? Kampen om, hvad man må sige og ikke sige, står stærkt i debatten om identitetspolitik, og udviklingen i dag har tråde tilbage til sprogfilosofiens gennembrud midt i det 20. århundrede

Interview

Videnskabshistoriker: Religion og naturvidenskab udelukker ikke hinanden

Diskussionen om forholdet mellem religion og naturvidenskab er blusset op igen med sagen om en evolutionskritisk præst fra Sønderborg. Selvom der har været problemer mellem religion og naturvidenskab, har problemerne været små, siger videnskabshistoriker

Den Store Krig tvang protestantismen til at begynde forfra

Første Verdenskrig førte ikke alene til millioner af døde og et Europa i ruiner. Tidens toneangivende protestantiske kultur, som optimistisk hyldede fremskridtet og menneskets moralske stræben, brød også sammen. Frem voksede den dialektiske teologi, som satte sit dybe præg på dansk kirkeliv

Interview

Filosof: Vi lever ikke i en sekulær tidsalder

Nutidens ateister, humanister og ”fritænkende” liberale har i virkeligheden ikke gjort op med kristendommens tankegods, mener den engelske filosof John Gray. De har blot udskiftet troen på Gud med en tro på historien, fornuften eller videnskaben som vejen til frelse. Men det er en både farlig og virkelighedsfjern myte, skriver han i sin nyeste bog

Bøger fra udlandet

Derfor skal man læse klassikere

En klassiker er en bog, der aldrig er blevet færdig med at sige det, den har at sige, lyder det i aktuel genudgivelse om emnet af den italienske forfatter Italo Calvino

Historien om en beskytter

Hyrderne har vandret med op gennem historien

Ulven kommer tilbage i disse år, men dens gamle modstander, fårehyrden, er stort set forsvundet ud af danskernes tankeverden efter at have været en vigtig figur i både kunst og religion siden antikken

Hyrderne: Verdens ældste fag eksisterer stadig

I Danmark blev hyrderne ofre for udskiftningen og det elektriske hegn, men i Europas bjergrige egne og i det meste af resten af verden fortsætter hyrdetraditionen

Nekrolog

Den sidste store postmodernist er død

Paul Virilio var en af de første intellektuelle til at pege på, at samfundets stigende hastighed er forbundet med øget social kontrol, manipulation og dominans

Danmark er et af verdens mindst kreationistiske lande

Ny bog om skabelse og evolution skal åbne for en mindre fordomsfuld diskussion af Bibelen over for naturvidenskaben. Al kreationisme er pinagtig, lyder det fra teologiprofessor

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag