Prøv avisen
Interview

Filosofiens forhold til Luther skal undersøges

Luthers teser var både et oprør med teologien og filosofien, som på daværende tidspunkt var to uadskillelige elementer. Foto: AP

Er Luthers tanker forenelige med filosofien? Muligvis, mener lektor i filosofi Anders Moe Rasmussen

Kan reformatoren Martin Luthers tanker omkring tro og gerninger forenes med filosofien? Det spørgsmål stiller lektor i filosofi på Aarhus Universitet Anders Moe Rasmussen, når han i morgen er med til at åbne et nyt center på samme institution.

Med udgangspunkt i Immanuel Kants tanker om etik og moral sammenholder han Luthers grundanskuelse af kristendommen med filosofien.

Centrets navn er LUMEN, der er en sammentrækning af Luthersk Mentalitet, som omtalt øverst på denne side. Forskerne skal klargøre Luther og Reformationens indflydelse på samfundsudviklingen både kulturelt, teologisk og filosofisk. Og netop den filosofiske forståelse af Luther bliver bragt til diskussion i morgendagens oplæg.

Hidtil har Luther spillet en ”forsvindende lille rolle i filosofien”, mener Anders Moe Rasmussen. Og selvom en filosof som den lutherske Immanuel Kant var troende protestant, kan der ifølge lektoren ikke spores nogen direkte indflydelse fra Martin Luthers tanker på hans filosofi.

Alligevel forsøger Anders Moe Rasmussen at sætte Luthers tanker i forbindelse med Kants filosofiske system.

”En filosof som Kant tænker slet ikke historisk. Man kan derfor ikke spore en direkte indflydelse fra Luthers tankeverden. Men hvis det på en eller anden måde kan godtgøres, at Luthers reformatoriske indsigter og anskuelser kan formuleres filosofisk, er det interessant at se Luther og ikke mindst Kant i det lys,” siger Anders Moe Rasmussen.

Luthers teser var både et oprør med teologien og filosofien, som på daværende tidspunkt var to uadskillelige elementer.

Opgøret rejser derfor spørgsmålet, om det i dag, hvor der er en klar adskillelse mellem teologien og filosofien, overhovedet er muligt at stille Luther op i Kants filosofiske perspektiv.

”Luthers tanker om filosofi var udelukkende negative. Han var meget radikal i sin afvisning af filosofien,” siger Anders Moe Rasmussen.

Men der kan findes ligheder mellem de to tankeverdener. Eksempelvis er Luthers tanker om det personlige gudsforhold et af de aspekter, som Anders Moe Rasmussen fremhæver som værende foreneligt med Kants filosofi. For her formulerer Luther en tanke om menneskets personlige trosfrihed. Forståelsen af mennesket som personligt individ er også centralt i Kants tanker, og her kan der måske drages en parallel.

”Man kan sige, at Kants tanker om det personlige individ er en filosofisk udfoldelse af den lutherske tro. Der er et fælles eftertryk på personligheden hos mennesket, som går igen. Det er et konkret bud på, hvordan vi kan sammenholde Luther og Kant,” siger Anders Moe Rasmussen.