Prøv avisen
Interview

I Danmark bliver Luther i høj grad læst gennem Grundtvigs briller

”Den rene lutherdom findes ikke. Vi må altid se ham i sammenhæng med andre, og i Danmark bliver netop Grundtvigs læsning af Luther i høj grad de briller, vi stadig læser Luther med,” fortæller professor i teologi Niels Henrik Gregersen, der er en af hovedredaktørerne på et nyt trebindsværk om Reformationen i dansk kirke og kultur. Her ved Marmorkirken i København står Grundtvig da også noget tydeligere i forgrunden end Luther. Foto: Carsten Bach-Nielsen

I et nyt storværk skildrer en lang række eksperter Reformationens betydning for det danske samfund gennem 500 år. Bidragene viser, at der er stor forskel på, hvilke sider af Luther der enten fremhæves eller udelades op gennem historien, og ifølge en af bogens hovedredaktører kender vi i dag mest Luther gennem Grundtvig

Det bliver slået fuldstændig fast allerede i indledningen til det omfattende trebindsværk om Reformationen, der netop er udkommet: ”Der findes ikke kun én måde at være luthersk på.”

For som der også står, så har der ”været mange opbrud, brydninger og konflikter undervejs i Reformationens 500-årige historie”. Og det er netop den eller de for-tællinger, man som læser får udfoldet gennem de godt 1500 sider i det samlede værk ”Reformationen i dansk kirke og kultur”, hvor en lang række af landets førende eksperter beskriver arven fra Luther i teologien, skolen, familien og staten for bare at nævne nogle af de i alt ti områder, der fungerer som fælles nedslagspunkter i de tre bøger, der dækker hver sin historiske periode. I første bind tiden fra 1517-1700, bind to fra 1700-1914 og det tredje bind fra 1914 og frem til i dag.

”Vi har ønsket at få fat på de længerevarende strømninger og mentalitetsændringer. Ikke kun årstal og begivenheder,” fortæller den ene af værkets hovedredaktører, professor i teologi ved Københavns Universitet Niels Henrik Gregersen.

Sammen med lektor i teologi ved Aarhus Universitet Carsten Bach-Nielsen har han haft ambitionen om med sit eget udtryk at se på de ”genopførelser af Luther”, der har præget danskerne og det danske samfund siden Reformationen.

”Det er derfor ikke en fyldig gennemgang af Luthers teologi, vi er ude i, selvom vi har ønsket at være præcise med, hvad Luther selv mente. Vi har derimod forsøgt at se på, hvilke sider hos Luther der bliver lagt vægt på i forskellige perioder, og hvilke man omvendt tager afstand fra,” forklarer Niels Henrik Gregersen.

Andre læser lige nu