Mangelfuld forskning svækker forståelsen af Reformationen

Der er huller i udforskningen af Luthers og Reformationens indflydelse på nutidens samfund, siger leder af nyt forskningscenter

”Der er en masse forskning, der trænger til at blive taget op. For Luther og Reformationen er stadig relevant i dag,” siger Bo Kristian Holm, som er leder af forskningscenter LUMEN på Aarhus Universitet, der åbner i morgen.
”Der er en masse forskning, der trænger til at blive taget op. For Luther og Reformationen er stadig relevant i dag,” siger Bo Kristian Holm, som er leder af forskningscenter LUMEN på Aarhus Universitet, der åbner i morgen. . Foto: Privatfoto.

Hvilken betydning har Reformationen for samfundsudviklingen? Og kan vi trække en lige linje fra Luther op til vores moderne samfund?

Efter 500 år med forskning, forklaring og forsøg på forståelse kan vi stadig ikke besvare disse spørgsmål fyldestgørende. Det er udgangspunktet for det nye forskningscenter LUMEN på Aarhus Universitet, der åbner i morgen.

”Der er en masse forskning, der trænger til at blive taget op. For Luther og Reformationen er stadig relevant i dag,” siger Bo Kristian Holm, som er leder af centret.

LUMEN er en forkortelse af Luthersk Mentalitet, og centret skal grave dybere ned i Luther og Reformationens indflydelse på vores moderne samfund og forsøge at dokumentere, hvordan vi i dag skal forstå betydningen af de begivenheder, der for et halvt årtusinde siden skabte protestantismen.

Både Luther og Reformationen er komplicerede størrelser, der går ud over det enkelte fagområde. Derfor er flere faglige afdelinger inde over projektet. Personer med blandt andet teologisk, historisk og filosofisk baggrund får afgørende roller i projektet, og den tværfaglige ballast skal give et bedre udgangspunkt for at kunne tegne et præcist billede af Reformationens påvirkning af nutidige samfund.

”Hvordan kan vi rent faktisk dokumentere, hvordan Reformationen og den religiøsitet, den repræsenterer, fortsat spiller en rolle i samfundet i dag? Det er et stort spørgsmål, og det kan et enkelt fag ikke svare på alene,” siger Bo Kristian Holm.

Luthers tanker og opgør med den katolske kirke definerede en ny teologisk tænkning, der bliver genstand for det nye centers forskning.

For på netop dette område kan centret ifølge Bo Kristian Holm råde bod på den mangelfulde forståelse for de ændringer i samfundsudviklingen, som Luthers teologi har bragt med sig. For at forstå dette må vi gå helt tilbage til Wittenberg anno 1517, hvor de 95 berømte teser blev offentliggjort, og se på tiden, der fulgte efter.

For da Luther hængte sine teser op og startede Reformationen, ændrede han kristendommen, teologien og samfundet for bestandigt, mener Bo Kristian Holm.

”Der er ikke en tilstrækkelig forståelse for de detaljer, der ligger i Reformationens betydning for dengang og nu,” siger han og peger på, at religionens indflydelseskraft for eksempel er blevet nedtonet.

”Inden for megen forskning har man ikke tillagt religionen en særlig stor forklaringskraft. Den er blevet set som et nyttigt redskab for magthaverne, men at religion i sig selv har spillet en rolle, er ikke blevet taget alvorligt nok.”

Meget af den nuværende forskning af Luther og Reformationens betydning er ifølge Bo Kristian Holm baseret på den tyske sociolog Max Webers tanker, der primært havde fokus på den calvinske kristendom og ikke den lutherske. Luther spiller en mindre rolle, og for at kunne tegne det fuldkomne billede af Reformationens påvirkning skal Luthers teologi tages med i regnestykket.

”Tag sådan noget som nadverforståelsen – hvordan har den lutherske omvæltning af nadverforståelsen haft betydning for samfundslivet? Og hvad med socialhjælp i forhold til lutherdom? Der mangler nogle mellemregninger i forskningen,” siger Bo Kristian Holm.

Mener du dermed, at I vil finde alle svarene på, hvordan Luther og Reformationen har påvirket vores samfund?

”Det er ikke vores formål at sige, at Luther og Reformationen er skyld i alting. Men det er vores formål at vise, at de forandringer, han direkte og indirekte satte i gang, rent faktisk spiller en vigtig rolle i samfundsudviklingen,” siger Bo Kristian Holm.