Ciskønnet, safe space og woke: Forstå de identitetspolitiske begreber her

I takt med at den identitetspolitiske debat griber om sig, har ord som heteronormativitet og privilegieblindhed sneget sig ind i vores hverdagssprog. Men hvad betyder begreberne egentlig? Bliv klogere på det identitetspolitiske sprog med denne ordbog

Billede fra Copenhagen Pride i august 2018.
Billede fra Copenhagen Pride i august 2018. . Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Der kæmpes i disse år en kamp om sprog, klasse, køn og race.

Må en hvid, kvindelig anmelder eksempelvis anmelde en bog, der handler om mexicanere?

Og er det politisk korrekt – eller bare bekymrende - når undervisere på Københavns Universitet bliver bedt om ikke at omtale studerende som ”han” eller ”hun”?

Den identitetspolitiske debat synes at foregå alle vegne og formår i en sjælden grad at sætte sindene i kog hos mange.

Læs eller genlæs eksempelvis dette interview med lektor Marianne Stidsen, der har sammenlignet identitetspolitikken på Københavns Universitet, hvor hun selv arbejder til daglig, med det totalitære regime i Nazityskland. Eller dette debatindlæg af forfatter Henrik Marstal, der mener, at tidens identitetspolitiske kampe er en gave til majoritetssamfundet.

Med identitetspolitikens indtog har ord som woke, krænkelseskultur, og safe spaces sneget sig ind i vores hverdagssprog. Men hvad betyder de egentlig?

Bliv klogere på det identitetspolitiske vokabular med denne ordbog.

Binær kønsforståelse
Opfattelsen af, at der findes to køn. Et maskulint og et feminint.

Blackfacing
Betegnelse, der anvendes, når hvide personer maler sig mørke i ansigtet for at karikere en sort person til eksempelvis udklædningsfester. Traditionen har historiske rødder tilbage til raceopdelingens tid, og i det moderne Nordamerika opfattes det som dybt krænkende og racistisk.

Blackfishing
Begreb, der bruges på det sociale medie Instagram om hvide kvinder – især influencers – der med hjælp fra makeup, selvbruner eller solarium fremstår mørkere og af en anden race, end de er.

Ciskønnet
En person, hvis oplevede køn og kønsudtryk stemmer overens med det køn, personen er født med. For eksempel en mand, der betragter sig selv som en mand.

Deadnaming
Når en transkønnet person bliver kaldt sit oprindelige navn, betegnes det som deadnaming. Deadnaming opfattes som ikke-anerkendende og fornærmende over for den transkønnede person. Eksempelvis vil en person, der tidligere hed Martin og nu kalder sig for Laura, opfatte det som ikke-anerkendende at blive refereret til som "Martin".

Heteronormativitet
Udbredt opfattelse af samfund og verden, hvor heteroseksualitet og det heteroseksuelle forhold er normen. Far, mor og børn er således den gængse opfattelse af, hvad en kernefamilie består af. Men kun at tænke en kernefamilie som sådan vil af kritikere betegnes som "heteronormativt".

Identitetspolitik
Politik, der tager udgangspunkt i en bestemt (minoritets) gruppes religion, etnicitet, seksualitet, og som først og fremmest søger at varetage netop denne gruppes interesser.

Interkønnet
En person, der bliver født med en variation af mandlige og kvindelige kønstegn. Det kan for eksempel være en person, der bliver født med mere end to kønskromosomer eller både mandlige og kvindelige kønsorganer.

Intersektionel feminisme
Begreb, der især anvendes inden for den akademiske verden til at undersøge og beskrive skæringspunkter mellem forskellige former for undertrykkelse og diskrimination. Eksempelvis vil en hvid, homoseksuel kvinde – ifølge den intersektionelle feminisme – ikke opleve samme form for diskrimination eller undertrykkelse som en mørk, homoseksuel kvinde.

Killjoy
Hvis man dræber ”den gode stemning” ved at påpege over for personer, at de eksempelvis udtaler sig racistisk eller sexistisk, er man en killjoy.

Krænkelseskultur
Betegnelse for en kultur, hvor en bestemt gruppe minoritetspersoner føler sig krænket.

Krænkelsesparat
Ord, som bruges til at beskrive personer, der – ifølge nogle – er hurtige til at udråbe sig selv som offer i en debat eller opfatte noget som krænkende.

Kulturel appropriation
Når en minoritets særpræg bliver lånt eller adopteret af majoritetskulturen, bruges begrebet "kulturel appropriation" ofte til at udtrykke kritik af denne praksis. Det kan eksempelvis være, når hvide personer får lavet dreadlocks i deres hår.

Mikroaggression
En kommentar eller handling mod en minoritetsperson, der opfattes som diskriminerende, nedladende og/eller racistisk, selvom det ikke var intentionen. En mikroaggression kan eksempelvis være, når en hvid person spørger en mørk person med afrohår, om vedkommende må røre ved dennes hår.

Non-binær kønsforståelse
En opfattelse af, at kønnet ikke kun er maskulint og feminint. En person kan eksempelvis identificere sig som begge, hverken-eller eller noget mellem de to.

Non-binære pronominer
Stedord, der bruges om personer, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde. Det kan eksempelvis være hen, de, dem.

Privilegieblindhed
Tilstand for privilegerede personer, hvor de af den ene eller anden årsag ikke er i stand til at se eller erkende egne privilegier i forhold til andre personer. Et eksempel kunne være en mand, der beklager sig over, at der er for få barer i hans by – manden er dermed blind for, at der er endnu færre barer for homoseksuelle i byen.

Queer
En tilgang til køn, seksualitet og kønsroller, som ofte forbindes med kritik af samfundets gængse forestillinger om disse emner. Queer er også en person, som for eksempel ikke anerkender, at der er to køn, eller at en kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig.

Safe space
Et safe space er et frirum i det offentlige fora, hvor minoritetspersoner er garanteret ingen diskrimination eller kritik. Fænomenet er især udbredt på amerikanske universiteter.

Strukturel diskrimination
Når lovgivning, institutioner, erhvervsliv eller kulturliv er strukturelt indrettet, så diskrimination sker på baggrund af køn, race eller religion. Det kan eksempelvis være en natklub, der konsekvent afviser personer med mørk hudfarve.

Trigger warnings
En advarsel om potentiel krænkelse. Trigger warnings er især udbredt på amerikanske universiteter, hvor undervisere skal advare de studerende om stødende eller krænkende undervisningsmateriale.

Transkønnet
En person, hvis kønsidentitet ikke stemmer overens med det biologiske køn, vedkommende blev født som. En transkvinde er derved en person, der blev født som en mand, men føler og betragter sig som en kvinde.

Whitewashing
Når farvede personer eller karakterer inden for populærkulturen portrætteres af hvide personer. Et eksempel er filmen ”Ghost in the Shell”, hvor den dansk-amerikanske skuespiller Scarlett Johansson spiller den japanske Major Motoko Kusanagi.

Woke
At være woke er at være (politisk) bevidst om den uretfærdighed, der foregår i samfundet som eksempelvis racisme og kønssdiskrimination.

Kilder: LGBT Danmark og Information.