Prøv avisen

Hvem er Desmond Tutu?

Desmond Tutu (født 1931) er sydafrikansk teolog og kirkeleder. Han blev i 1978 valgt til formand for South African Council of Churches, især på grund af sin modstand mod det apartheidsystem, der diskriminerede sorte borgere på alle niveauer af det sydafrikanske samfund. Hans kamp for retfærdighed og forsoning var ifølge eget udsagn inspireret af hans kristendomsforståelse.

Desmond Tutu fik stor betydning for den internationale modstand mod apartheid og fik også i Danmark stor betydning, idet han var med til at sætte gang i den danske folkebevægelse for sanktioner mod Sydafrika ved et besøg i Danmark i 1979. I 1984 modtog han Nobels Fredspris for sin indsats mod apartheid og sit arbejde for at hele Sydafrikas sår.

Tutu blev i 1986 ærkebiskop i Cape Town og dermed overhoved for den anglikanske kirke i Sydafrika. Hans tilgang til den dybe splittelse i den sydafrikanske befolkning kom tidligt til at spille en central rolle i den fredelige overgang til demokrati i 1994.

Fra 1996, da Desmond Tutu trådte tilbage som ærkebiskop, til 2001 forestod han høringerne i Sandhedskommissionen med navnet Truth and Reconciliation Commission of South Africa (ordret oversat: Sydafrikas sandheds- og forsoningskommission). Det var et uafhængigt organ, der blev oprettet af Sydafrikas parlament og virkede fra 1995 til 2001.

Sandhedskommissionen havde til opgave at kortlægge de krænkelser af menneskerettighederne, der fandt sted under apartheidstyret efter 1960, og derigennem lette forsoningen mellem befolkningsgrupperne. Kommissionen kunne give amnesti til gengæld for aflæggelse af fuldt vidnesbyrd og blev et epokegørende eksempel på, hvordan stridende parter kunne bilægge en strid, som havde stået på i mange år og krævet mange menneskeliv. Kommissionen blev opløst efter at have fuldført sit arbejde.

Kilde: Den store danske encyklopædi