Prøv avisen
Juleånd

Danskerne er mere gavmilde i juletiden

Illustration: Morten Voigt

Det kan lyde som en skrøne, når man siger, at der i advents- og juletiden bliver lagt mere i kirkebøsserne, givet flere penge til velgørenhed, og at generøsiteten over for hjemløse er større. Ikke desto mindre er det en tese, en kirke, to velgørende organisationer og en hjemløs bekræfter

Det begyndte med sygdom i benet, der var så slem, at det skulle amputeres. Derfra endte det med at gå hurtigt for 49-årige Uffe Hansen. Han måtte vinke farvel til jobbet som mekaniker og efter flere år uden arbejde flytte ind på et bosted fuld af det, han vælger at beskrive som ”skæve eksistenser”. Her var særligt én mand et problem. En tyran. Uffe Hansen blev stukket ned af manden og har siden boet der, hvor der var plads. Primært på Sundholmsvej på Amager i København, hvor en ven, han har kendt i mere end 20 år, gerne stiller en sofa til rådighed.

Til spørgsmålet om, hvorvidt han ved juletid sælger flere eksemplarer af Hus Forbi, avisen, der bliver solgt af hjemløse og andre socialt udsatte og sikrer dem en vis indkomst, hersker der ingen tvivl: I december er det tydeligt at mærke en forskel. På en helt normal dag estimerer Uffe Hansen, at han sælger godt 300 aviser, der har en stykpris på 20 kroner, som han beholder halvdelen af. Selvom han ikke sælger aviser hver dag og samtidig regner med at have kortere ”vagter” i takt med, at det bliver koldere frem mod julen, vurderer han, at der på en dag i midten af december plejer at blive solgt i hvert fald 600 eksemplarer, altså dobbelt så mange som ellers.

”Og sådan har det været alle de 10 år, hvor jeg har solgt aviser. Der bliver altid solgt flere i juletiden,” siger Uffe Hansen, der på en kold dag har fundet sin vej til Rema 1000 på Amagerfælledvej i København, hvor hun ud over at sælge aviser tilbyder årskalendere for 2020 til 50 kroner.

Betragtningen om mere gavmildhed i juletiden er noget, Esther Jensen genkender. Hun er kirke- og kulturmedarbejder i Christianskirken i Fredericia, hvor de på en almindelig søndag er tilfredse, hvis de 150-300 besøgende i alt donerer 300 kroner, svarende til cirka 1200 kroner på en måned.

Radikalt anderledes ser det ud i julen. Alene juleaften sidste år blev der til alle tre gudstjenester i alt indsamlet 15.363 kroner, mens den årlige julekoncert og flere andre arrangementer også sikrer en donationsindtægt ud over det sædvanlige.

”Selvfølgelig skal det ses i lyset af, at kirken også har flere arrangementer på den her tid af året, der er indtægtsgivende. Men der er ingen tvivl om, at vi mærker gavmildheden i december, hvilket også skyldes, at kirken er bedre til at få det italesat på den her tid af året,” siger Esther Jensen og fortsætter:

”Vores præster gør meget ud af fortælle om at give penge til et godt formål. Også om de midler, man selv bruger på sin jul. Så kan man godt lige klare at give 100 kroner til et godt formål. Det er en vigtig note til os selv, at vi faktisk godt kan samle ind, når vi gør noget for det.”

Trine Sisbo, der er chef for privatmarkedet i Kræftens Bekæmpelses fundraisingafdeling, fortæller, at kampagnen Knæk Cancer først og fremmest er dér, hvor de mærker den suverænt største gavmildhed. Kampagnen ligger i slutningen af oktober, hvorfor de ikke mærker en lige så markant forskel i juletiden som andre.

”Men vi ser helt klart, at der er flere spontane bidrag. På en almindelig måned bliver der typisk doneret uopfordret på vores hjemmeside for 100.000 eller 200.000 kroner, men i december vil det være omkring 500.000. Det siger jo også noget om folks villighed til at være gavmilde i juleperioden, som vi selvfølgelig er taknemmelige for.”

Anderledes indtægtsgivende er november og december for Røde Kors. Fundraisingchef Morten Jørgensen forklarer, at der godt kan være udsving, når der eksempelvis er større humanitære konflikter med massiv mediebevågenhed, hvor donationerne vil boome. Dog er han helt på linje med Uffe Hansen i forhold til, at folk de sidste 10 år har været i ”givehumør” i december.

”Det er ubetinget den måned, danskerne giver mest til Røde Kors. Vi ved også, det er historisk den måned, vi er mest gavmilde. Vi er i fuld sving med vores juleindsamling og ved ikke, hvor den lander, men har en forhåbning om, at det også gælder i år. I hvert fald har det været den bedste måned for os de sidste 10 år,” siger Morten Jørgensen.

Der findes mange måder at gøre op på, præcist hvor meget af kampagneindtægterne, der kommer fra juletiden, forklarer Morten Jørgensen. Nogle af kampagnerne bliver betegnet som digitale, andre eksisterer kun på sociale medier, og nogle er tværgående. Derfor er det en konservativ udregning, når julekampagnens indtægt bliver beregnet ud fra alle indtægter, inklusive de faste og det, der kommer fra fonde. Alligevel lyder tallet i 2018 på 35 millioner, hvilket svarer til 33 procent af alle Røde Kors’ indtægter.

”Det er en essentiel del af vores indsamling, der kommer ind i den periode. Det siger noget om gavmildheden hos danskerne i juletiden, når du sammenligner med resten af året. Det er naturligvis noget, vi er utroligt glade for,” siger Morten Jørgensen.

Også Uffe Hansen glæder sig over den gavmildhed, der tager til i december. Både de ekstra smil og den ekstra indtjening, han får med på vejen. Den 24. december regner han dog med at holde fri.

”Og det gør jeg altså også, når jeg i december fylder 50 år,” siger Uffe Hansen og smiler.