Inspirationsdage om hverdagsspiritualitet

Inspirationsdage om SPIRITUALITET & KRISTENTRO med temaet Hverdagsspiritualitet hver dags spiritualitet

Inspirationsdagene afholdes på Haslev Udvidede Højskole den 23.-25. maj 2008. Dagenes tema af­spej­ler manges længsel efter trospraksis og et tættere forhold til tro og spiritualitet også til daglig i det helt almindelige hverdagsliv.

Margareta Melin holder foredrag om Människa og gudabarn, og deltagerne kan vælge mellem 15 work­shops om livshistorie og trosbiografi; det personlige skriftemål; åndelig vejledning; Taizé; pilgrimsvandring og Iona-spiritualitet; diakoni; bibellæsning; grøn spiritualitet; salmesang; Luther og den moderne søgen; hjertebøn; dagligt bønsliv; gudstjenestefornyelse; kaldet og sjælens virkelighed; tidebøn.

Arrangørgruppens sammensætning viser, at arbejdet med den kristne spiritualitet i dag har meget bred op­bakning. Gruppen er således udvidet med Landsforeningen af Menighedsråds­med­lem­mer samt Grundt­vigsk Forum og rummer derudover Folkekirke og Religionsmøde, Kir­ke­fon­det, Danske Kirkers Råd, Folkekirkens Mission, Kirkefaglig Videreuddannelse, Areo­pa­gos, IKON og Stiftsudvalget for Mission, Århus Stift. 

Dagenes formål er at bygge bro, mellem lære og liv, teologi og åndelig praksis, og at bidrage til afkla­ring af, hvad der er det særlige for den kristne spiritualitet med dens mange kilder i de forskellige, krist­ne tra­ditioner. Målgruppen er både søgende, som mangler noget i det almindelige gudstjenesteliv, og menne­sker, der søger in­spiration til at arbejde med emner, som i dis­se år vinder ind­pas i mange menigheders liv og arbejde. Der er plads til både dem, der har interesseret sig for kristen spi­ri­tualitet i lang tid, og til dem, der blot er nysgerrige. 

Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til

Leif Vestergaard, tlf.: 8611 9090 (le-ve@stofanet.dk), Finn Erik Larsen, tlf.: 5918 2158 (finn.erik.larsen@get2net.dk) eller Annegrethe Jørgensen, projektkoordinator, tlf.: 8611 9691 / 3013 9691 (ag@jorgensen.es)

Se også www.spiritualitet-kristentro.dk for flere informationer om program og medvirkende.