Prøv avisen

Ny advokatformand: Overvågning tager overhånd

Henrik Stagetorn stopper som formand for forsvarsadvokaterne. Hans afløser er bekymret for retspolitikken

Retspolitikken er slået ind på en kurs, hvor der er risiko for, at den enkelte borgers retssikkerhed krænkes.

Det mener advokat Kristian Mølgaard.

Han ventes at blive valgt som ny formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. På foreningens generalforsamling 22. marts afløser han advokat Henrik Stagetorn.

Individets retssikkerhed er under pres på grund ny lovgivning og særlige indsatser fra politiets side, mener den kommende formand.

- Jeg finder det meget væsentligt, at der fra forsvarerside holdes skarpt øje med - og i det mulige omfang - sættes ind i forhold til anvendelsen af de løbende udvidede muligheder, der gives myndighederne for overvågning af individer, siger han.

Hensynet til det enkelte menneske udviskes eller er ved at forsvinde, mener Kristian Mølgaard.

Det kommer ifølge advokaten til udtryk i politikernes stigende glæde ved minimumstraffe.

For eksempel skal et hjemmerøveri som minimum resultere i en dom på fængsel i fem år.

Men denne stramning betyder, at en anden generel lovregel om, at der skal tages hensyn til hver enkelt gerningsmands personlige og sociale forhold, skubbes til side.

Desuden er der i behandlingen af straffesager flere tegn på, at princippet om ligestilling mellem anklagemyndighed og forsvar vakler, mener Mølgaard.

Her peger han på begrænsninger i forsvarerens aktindsigt, som angiveligt er i stigning.

Kristian Mølgaard er 50 år og arbejder hos Boelskifte Advokater.