Har du styr på den kristne påske?

Ved du egentlig, hvad der skete i påskeugen? Få et overblik over begivenhederne - fra palmesøndag til 2. påskedag

Jesu begravelse malet i en ortodoks kirke i Tyrkiet. Men hvad skete der i påskedagene? Foto: Scanpix

At Jesus blev født julenat i en stald i Betlehem ved de fleste. Men hvornår spiste Jesus påskemåltid med sine disciple, og hvornår blev han korsfæstet? Her får du en kort oversigt over påskeugens begivenheder.

Få et overblik over påsken på 60 sekunder:

Palmesøndag

Palmesøndag er søndagen inden påske. Det er dagen, hvor Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel og modtages som en konge af masserne med jubelråb og viftende palmeblade. Det er også dagen, hvor han bliver salvet af kvinden fra Betania.

Skærtorsdag

Skærtorsdager den dag, hvor Jesus spiser det sidste måltid sammen med sine disciple og indstifter nadveren, der sammen med dåben udgør den lutherske kristendoms to sakramenter. Indstiftelsen er beskrevet i Matthæusevangeliet 26, men det er ordlyden fra Paulus' første brev til Korintherne kapitel 11, der er bevaret i folkekirkens liturgi:

"... Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!".

Ved samme måltid bliver Jesus forrådt af Judas for 30 sølvpenge. Judas er af Jesu profeti om, at en af de tolv vil forråde ham, udset til dette. Senere går Jesus ud i Getsemane Have og beder om at måtte slippe for det, som han ved venter langfredag. Han bliver dog som bekendt arresteret og ført bort.

Apostlen Peter følger efter, men nægter tre gange i løbet af natten, at han kender Jesus. også dette havde Jesus forudset og sagt: at inden hanen galer to gale, skulle Peter have fornægtet ham tre gange. Peter græder bitterligt, da det går op for ham.

Rundt om i landet er man i stadig stigende grad begyndt at holde måltidsgudstjenester Skærtorsdag. Nogle af dem er reelle middage, andre er mere symbolske, men alle spises til minde om dengang, hvor Jesus afbrød det jødiske påskemåltid og indstiftede den nye pagt: Nadveren, som vi stadig spiser hver søndag til hans ihukommelse.

Ordet 'skær' i dagens navn betyder ren. Det er også den aften, hvor Jesus vasker disciplenes fødder.

Langfredag

Dette er dagen, hvor Jesus bliver forhørt af den romerske statholder Pontius Pilatus, der ender med at overlade dommen til folkemasserne. De dømmer Jesus skyldig, og kræver Barabbas, en hærdet massemorder, frigivet.

Selv vasker Pilatus sine hænder i offentligheden, inden Jesus - pisket og tornekronet - selv må bære korset ad Via Dolorosa - smertens vej - op til Golgata, hovedskalsbjerget, hvor han bliver korsfæstet.

Der hænger han med en forbryder på hver side af sig, fortælles det. Den ene spotter ham, mens den anden beder Jesus om at huske ham, når Jesus igen er 'i sit rige'. "Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i Paradis", er svaret fra Jesus til ham. I den niende time råber Jesus: "Eli! Eli! Lema sabaktani?" Det betyder: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Han udånder, oglangfredagsmørketsænker sig over jorden.

Alligevel er håbet tændt, som vi synger det i en af langfredags mest elskede salmer: "Hil dig, frelser og forsoner", der slutter med ordene: "Ræk mig hånd, når øjet brister, sig vi går til Paradis".

I nogle kirker begynder man også at have såkaldt liturgiske musikgudstjenester langfredag, hvor man med ord og toner følger Jesus på vej op til Golgata.

Påskedag

Dette er dagen, hvor kvinderne ser, at stenen er væltet fra graven, og Jesus er væk.

En engel i funklende klæder møder dem og fortæller, at ham, de søger, ikke længere er her, at han er genopstanden og gået forud til Galilæa, stedet hvor Jesu prædikenvirksomhed tog sit udgangspunkt.

Kvinderne skynder sig væk - fulde af skræk og undren over, hvad der er sket. Og de tør ikke sige det til nogen.

Dagen har ikke nogen specifik bibelsk betydning, om end påskeglæden sagtens kan fejres endne en dag, hvilket den også bliver overalt i landets kirker, hvor påskens glade budskab endnu engang læses.