Historiker: Troen på Gud kræver et opgør med evolutionsbiologien

Teorierne om intelligent design og kreationisme er forsvar for Gud, forklarer videnskabshistoriker

Der må være en guddommelig finger med i spillet, for naturens strukturer er for komplekse til at kunne være skabt gennem naturlig selektion, mener fortalere for intelligent design. Her rører Gud det første menneske i Michelangelos billede fra Det Sixtinske Kapel.
Der må være en guddommelig finger med i spillet, for naturens strukturer er for komplekse til at kunne være skabt gennem naturlig selektion, mener fortalere for intelligent design. Her rører Gud det første menneske i Michelangelos billede fra Det Sixtinske Kapel.

Intelligent design er teorien om, hvordan livets udvikling er styret af en designer og ikke af naturlige processer.
 
Teorien kan betegnes som en afart af kreationismen, som er troen på den bibelske skabelsesberetning som forklaringen på skabelsen og udviklingen. I modsætning til kreationismen er idéen om Gud som designeren dog ikke en tvungen præmis i intelligent design-teorien.

Dog har intelligent design-fortalere ofte også en holdning til, hvem designeren er, og den forestilling hænger gerne sammen med, hvilken religion der er udbredt i fortalernes geografiske område. Det skriver Videnskab.dk.

Intelligent design-teorien vandt popularitet i USA i 1990’erne, og det skete ifølge ph.d. i videnskabshistorie og lektor ved UC Syddanmark Hans Henrik Hjermitslev af en helt særlig grund.

"Intelligent design-bevægelsen tog fart, efter den amerikanske højesteret i 1987 vurderede, at undervisning i kreationisme gav kristendommen fortrinsret i de amerikanske skoler. Det var forfatningsstridigt, og derfor blev det ulovligt," siger han og fortsætter: 

"I stedet opfandt man så intelligent design-begrebet, som ikke nødvendigvis har Gud indbygget som skaberen, så man kunne fortsætte med at benytte de samme argumenter i skolerne," siger Hans Henrik Hjermitslev, der er medforfatter til bogen "Creationism in Europe" (Kreationisme i Europa), som udkom i 2014.

Læs mere på Videnskab.dk: Simpel ligning afslører: Evolution fjerner vores visdomstænder 

Et centralt element i teorien er, at naturens strukturer er for komplekse til at kunne være dannet gennem naturlig selektion – derfor må de være skabt af en designer.

Intelligent design-teorien er i det hele taget et opgør med den naturvidenskabelige evolutionsbiologi, som Darwin grundlagde. Og det er der en særlig grund til, mener Hans Henrik Hjermitslev.

"Årsagen er, at intelligent design-fortalere er nervøse for, at evolutionsbiologien ødelægger troen på en skaber. Specifikt foregår kampen i skolesystemet, fordi intelligent-design-fortalerne vil undgå, at deres børn kun bliver udsat for evolutionsbiologi og dermed risikerer at miste troen." 
 
Læs mere på Videnskab.dk: Konvergent evolution: Derfor ser havpattedyr ens ud 

Dermed er der ifølge Hans Henrik Hjermitslev en tæt forbindelse mellem intelligent design og kreationisme.
 
"De kommer af den samme kamp mod, at evolutionsteorien bliver den eneste forklaringsmodel," siger han.
 
Men hvis man tror på Gud, er det vel lige meget, om andre gør det? Andres mangel på tro behøver vel ikke påvirke den enkeltes tro?

"Det er sandt, men igen er vi tilbage ved beskyttelsen af de næste generationer. Mange intelligent design-fortalere og kreationister tror jo på en Gud, der straffer de ikke-troende. Derfor er det så vigtigt for dem, at deres børn ikke bliver darwinister," siger Hans Henrik Hjermitslev.
 
Intelligent design-fortalere beskriver teorien som videnskabelig, men teorien fylder ikke meget på de højere læreanstalter.

"Inden for naturvidenskaben bruger man ikke teorien, fordi den simpelthen mangler evidens. Den er kun i stand til at påstå, at når vi ikke har forklaringer på elementer i livets udvikling, så må der stå en skaber bag. Det bliver ikke accepteret som en forklaring i den etablerede naturvidenskab, hvor man arbejder med andre kriterier for evidens," siger Hans Henrik Hjermitslev.

Læs mere på Videnskab.dk: Hvor er beviserne for evolution?  

Han forklarer, at kreationisme og intelligent design mest findes i USA og muslimske lande, hvor man har tradition for bogstavtro tolkning af de religiøse skrifter. I Danmark fylder det ikke meget.

"Langt de fleste danskere er evolutionister. Faktisk er evolutionsteorien kun et problem for omkring 10 procent af befolkningen. Det hænger sammen med, at vi i Danmark har haft Grundtvig, som havde et helt andet og mindre bogstaveligt syn på biblen, hvilket har fået stor betydning for, at bibelkritik og evolutionsteorien ikke anses som et problem i Danmark."