Professor: Der er grund til at tro på en skabende Gud

Den amerikanske teolog Thomas Woodward er fortaler for intelligent design og har netop gæstet Danmark med budskabet om, at Darwins evolutionsteori har spillet fallit.

Mutation har aldrig ført noget nyt og godt med sig, mener teologiprofessoren Thomas Woodward. Her er den menneskelig evolution, ifølge darwinistisk teori, illustreret fra de tidlige arter til homo sapiens.
Mutation har aldrig ført noget nyt og godt med sig, mener teologiprofessoren Thomas Woodward. Her er den menneskelig evolution, ifølge darwinistisk teori, illustreret fra de tidlige arter til homo sapiens.

Thomas Woodward træder ind i Højnæskirken i Rødovre en lørdag aften i maj. Her skal publikum overvære dagens tredje foredrag fra Woodwards hånd. Overskriften er "Videnskabelig dokumentation for Guds eksistens?"

I Højnæskirkens indbydelse beskrives foredragsholderen således:

"Dr. Thomas E. Woodward er forskningsprofessor ved Trinity College i Florida (en bibelskole, red.) og forfatter til flere bøger, der udfordrer Darwins lære. Woodward vil tale om videnskabelige forskningsresultater, der ikke støtter den rene materialisme, men som snarere understreger, at der er grund til at tro på en skabende Gud."
 
Kort fortalt er Woodward fortaler for det, der betegnes som intelligent design. Det er idéen om, at naturvidenskaben – specifikt Darwins evolutionsteori – umuligt kan forklare livets oprindelse og udvikling. I stedet må der stå en skaber bag. En intelligent designer.

Thomas Woodward tror selv, at designeren er den kristne Gud, men han understreger, at det ikke er nødvendigt at tro på Gud for at se beviserne for en intelligent designer. 

 Man skal blot rette blikket mod naturen, skriver Videnskab.dk

"Intelligent design handler om at analysere den fysiske verden for at finde ud af, hvad der er forårsaget af naturen, og hvad der må være forårsaget af intelligent design. Vi kan konkludere rigtigheden af intelligent design ved at studere mønstre og finde afslørende tegn i naturen." 

Læs mere på Videnskab.dk: Forsker: Intelligent design kræver ikke en højere magt 
 

De mest tungtvejende beviser findes i biologien, mener han, og kommer med flere eksempler, som vi undervejs i denne artikel forelægger to danske forskere, der bekender sig til evolutionsteorien: Peter Funch, lektor i biologi på Aarhus Universitet, og Tobias Wang, professor i zoofysiologi på Aarhus Universitet.

Centralt i evolutionsteorien er fænomenerne mutation og naturlig selektion. Mutationer er ændringer i arvematerialet, som forandrer organismen; naturlig selektion er den primære mekanisme for evolution. De individer, hvis gener er bedst egnede til deres miljø, har den bedste evne til at overleve og reproducere sig.

Nogle gange sker der en ufordelagtig mutation, som gør, at individet får sværere ved at overleve, og dermed videreføres mutationen ikke. Men det hænder, at der sker en fordelagtig mutation, som gør organismen stærkere og dermed bedre i stand til at overleve.
 
Men Thomas Woodward giver ikke meget for idéen. Med henvisning til den amerikanske biokemiker og fortaler for intelligent design Michael Behe, siger han:

"Mutationer har evnen til at ødelægge ting, men ikke til at skabe ting. Så spørgsmålet er, om der er gode beviser for, at mutationer og naturlig selektion kan skabe nye ting? Jeg mener, at dette er akilleshælen i den neo-darwinistiske teori." 

Læs mere på Videnskab.dk: Abers ansigter er en åben bog om evolutionen 

Hvad mener de danske forskere så om det?

"Der er sandt, at de fleste mutationer er skadelige, men det er ikke sandt, at mutationer kun kan være ødelæggende. En gang imellem sker der en mutation, som gør organismen mere overlevelsesdygtig og giver den en fordel over de individer, der ikke har den," siger Peter Funch.

Tobias Wang afviser også påstanden.

"Ja, de fleste mutationer er ødelæggende, men de bliver jo netop selekteret fra, og så er det kun de ganske få gavnlige mutationer, som overlever. Det er ekstremt velbeskrevet," siger han.

Læs mere på Videnskab.dk: Aldring: Evolutionsteori bør laves om 

Et konkret eksempel på naturlig selektion er bakteriers antibiotikaresistens.

En person, der er syg på grund af bakterier, kan behandles med antibiotika, som dræber bakterierne. Men nogle af bakterierne kan have gener, som gør dem bedre i stand til at modstå antibiotikummet. Hvis de overlever, kan de reproducere sig i patientens krop, og nu vil den nye generation af bakterier alle besidde det gen, som gør dem resistente.

Og sådan vil det fortsætte. Individerne med de gener, der egner sig bedst til miljøet, overlever.