Eks-vidner om seksuel krænkelse: Ingen ville tro på os

Som børn blev to drenge fra Jehovas Vidner seksuelt krænket. Ifølge en tidligere ældste fra organisationen blev sådanne sager førhen typisk mørklagt, mens talsmanden fra Jehovas Vidner forsikrer, at der nu foreligger en klar handlingsplan for sexovergreb

Simon var 12 år, da han blev seksuelt krænket af et ældre medlem fra Jehovas Vidner. Da han fortalte om hændelsen, ville de pågældende personer ikke lytte. I dag er Simon stadig påvirket af hændelsen. Foto: Privatfoto

Cirka 10 procent af alle danske børn bliver misbrugt, oplyser SPOR, landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb, og ifølge landsorganisationen KRIS, Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, er der ingen grund til at tro, at tallet skulle være mindre i de kirkelige sammenhænge.

Vi har ingen konkrete tal, men seksuelle overgreb finder også sted i religiøse sammenhænge i stor stil, fortæller psykoterapeut Karen Boye fra KRIS til religion.dk.

Begge blev krænket på det årlige sommerstævne
Trossamfundets formodede trygge rammer var netop stedet, hvor Mathias som barn blev udsat for en hændelse, der ændrede hans liv og syn på kirken. Under leg på Jehovas Vidners årlige sommerstævne, blev Mathias kontaktet af et ældre medlem fra trossamfundet. Af tillid til det ældre og indviede Jehovas Vidne, fulgte han med manden, der foregav at have gode intentioner. I stedet misbrugte han Mathias seksuelt.

Under interviewet med religion.dk bliver Mathias tavs.

Det er svært at fortælle om. Lige bagefter følte jeg sådan en afmagt, og jeg havde det rigtig elendigt. Jeg fik dårlig mave.

På samme sommerstævne et par år efter er Simon på 12 år udsat for en lignende hændelse, da en mand fra trossamfundet gør seksuelle tilnærmelser til ham, mens han står nøgen i badet.

Jeg følte mig fanget, forsvarsløs og krænket. Han ville ikke gå, og først da vi hørte stemmer uden for, sprang han bagud. Så skyndte jeg mig at tage mit håndklæde og løbe, fortæller Simon.

"Den slags" tilsmudser Jehovas navn
Efter hændelsen var Mathias nervøs for at gå til sine forældre og menigheden. Han fortæller, at han var bange for, at de ikke ville tro på ham. At han desuden kendte en pige fra organisationen, der senere gik til de ældste angående overgreb og blev anklaget for at lyve, forstærkede ham blot i sagen. Først som 30-årig stod Mathias frem med sin historie, da han ikke længere var medlem af trossamfundet:

Jehovas Vidner vil gerne fremstå som de pæneste og reneste mennesker, og de ville ikke kunne forestille sig, at sådan noget kunne ske hos dem, siger Mathias.

Også Simon fortæller, at han først undlod at fortælle andre om hændelsen, fordi han var flov og bange for, at ingen ville tro på ham. Og da han tog mod til at fortælle om hændelsen til et mandligt familiemedlem, som også sad i ældsterådet, blev hændelsen ignoreret. På trods af at krænkeren angiveligt allerede var kendt i Jehovas Vidner, tilføjer Simon.

Jeg følte mig bare så dum, efter jeg havde fortalt det, sukker Simon.

Poul Dal, som selv har været ældste i Jehovas Vidner, men i dag har forladt trossamfundet, har i tidens løb hørt om enkelte tilfælde af incest. Han mener ikke, at incest er mere udbredt hos Jehovas Vidner i Danmark end i resten af samfundet:

Men specielt i religiøse kredse som Jehovas Vidner er man ikke interesseret i, at den slags kommer til offentligheds kendskab, da det er med til at tilsmudse Jehovas navn. Sådan er logikken, fortæller Poul Dal.

Intern disciplinering
Medlemmer af Jehovas Vidner er almindeligvis opdraget til at gå til menighedernes ledelse (ældste og menighedstjenere, red.) med deres problemer og ikke til verdslige myndigheder. I trossamfundet er et ældsteråd indsat til at tage sig af disciplinære sager og til at sørge for, at alt sker efter de hellige forskrifter.

Tilbage i 1990erne fik vi et brev fra Vagttårnets landskontor om, at menigheden ikke skulle foretage sig noget som helst i sager om pædofili, før de havde kontaktet landskontoret i Holbæk, lyder det fra Poul Dal.

Dengang var det nærmest en udstødelsesgrund at henvende sig til myndighederne uden tilladelse fra menighedens ældste. Senere blev organisationen udsat for pres fra myndigheder og presse, og i 2003 blev det pointeret, at man godt måtte kontakte myndighederne, slutter han.

Svært at søge hjælp og behandling
Tidligere hospitalspræst for Kolonien Filadelfia, nu psykolog Anton Eg Andersen har inden for de sidste 25 år haft flere mennesker i rådgivning, der har oplevet seksuelle overgreb i kirker og religiøse sammenhænge. Hans overbevisning er, at vi kun ser troppen af isbjerget, og at der findes et stort mørketal af ofre.

For de fleste er det meget svært at søge hjælp og behandling. Det gælder ikke mindst, hvis de seksuelle overgreb, man har været udsat for, finder sted i hvad jeg betegner som et autoritært, sekterisk trossamfund som Jehovas Vidner. De personer, som jeg kender, der har gjort op med det, er blevet udsat for en meget barsk udstødelse, hvor de er blevet stemplede som frafaldne, forkerte og fortabte, siger Anton Eg Andersen, som også har skrevet artiklen: Sjælesorg i mødet med ofre for incest og alvorlige fysiske og psykiske overgreb i antologien "Bær hinandens byrder" fra 1997.

I sin artikel kritiserer han religiøse for at lægge ekstra byrder på ofre for seksuelle overgreb ved at kræve, at de skal tilgive krænkeren. Derudover får ofrene fra kirken ofte et ekstra problem, fordi deres billede af Gud bliver ødelagt.

Det kræver et meget stort personligt mod og god sjælesorg at komme op at stå igen som menneske efter en sådan omgang, hvor man i bogstaveligste forstand er blevet hjernevasket. Og hvor oprør mod de krænkende autoriteter bliver betegnet som oprør mod Vorherre selv, understreger han til religion.dk.

Jehovas Vidner: Vi tager pædofili meget alvorligt!
I Jehovas Vidner har man i mange år haft en handlingsplan for, hvordan seksuelle overgreb skal håndteres, lyder det fra talsmand for Jehovas Vidner i Danmark Erik Jørgensen.

Jehovas Vidner betragter børnemisbrug som noget afskyeligt, der skal bekæmpes med forebyggelse og afsløring. Som forebyggelse indhenter vi derfor børneattest på alle, der tildeles et tillidshverv i Jehovas Vidner. Siden maj 2003 har vores handlingsplan desuden indeholdt en klar bestemmelse om, at alle anklager først og fremmest skal rapporteres til myndighederne, siger Erik Jørgensen.

Når sagen er anmeldt til politiet, vil den efterfølgende blive behandlet internt i Jehovas Vidner. Hvis anklagen kan bevises eller indrømmes, bliver der indledt en disciplinærsag, der som regel vil føre til, at misbrugeren udelukkes af menigheden, fortæller Erik Jørgensen. I Jehovas Vidner kan man blive udelukket af trossamfundet ved blandt andet at modtage blodtransfusioner, at have sex før ægteskabet, at stemme ved valg og at aftjene militær værnepligt.

Viser krænkeren imidlertid helt tydeligt gennem en længere periode, at han angrer sin alvorlige synd og har ændret opførsel, kan han blive genoptaget i menigheden. Han vil få pålagt nogle restriktioner i forholdet til børn, og de ældste vil naturligvis være særlig opmærksomme på hans adfærd, uddyber Erik Jørgensen.

Igennem årene har der været situationer, vi kunne have grebet bedre an, men vi prøver på at lære af dem, og vi vil fortsat være opmærksomme på, hvor vi kan gøre tingene bedre.

Jehova er som monsteret under sengen
Hændelsen, der for både Mathias og Simon skete i barndommen, har sat dybe ar hos dem begge. Mathias blev for nyligt indlagt på psykiatrisk afdeling på grund af svær angst, og han har problemer ved intimitet. Han er i dag heller ikke længere medlem af Jehovas Vidner:

Da jeg var barn, skulle vi lære bibeltekster udenad. Jeg kan stadig citere fra hele Bibelen, men Gud, ham tror jeg ikke længere på.

Simon, der i dag er uddannet diakon, er lige som Mathias også udmeldt af trossamfundet. Han forbinder den tid som hjernevasket og ikke med ægte gudstro:

Da jeg var i Jehovas Vidner, var det ikke okay at tvivle på hans eksistens. Spørger du mig i dag, vil jeg sige, at Jehova er som et monster under sengen, der ikke findes.

Navnet på Mathias er ændret af hensyn til hans anonymitet. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt.