Lovely is the sky of blue - Grundtvigs salmer oversat til engelsk

Grundtvigs salmer er det underliggende lydspor til danskhed, mener John Irons, som har oversat en samling af Grundtvigs kendteste sange og salmer på engelsk

Overraskende få af Grundtvigs sange og salmer er blevet oversat før, forklarer John Irons, som snart udkommer med en samling af Grundtvigs tekster på engelsk.
Overraskende få af Grundtvigs sange og salmer er blevet oversat før, forklarer John Irons, som snart udkommer med en samling af Grundtvigs tekster på engelsk. Foto: Jens Wognsen

Easter flower what would you here?, Lovely is the sky of blue og Hail you Saviour and Redeemer siger nok ikke umiddelbart de fleste mennesker noget. Men titlerne er ganske enkelt engelske oversættelser af nogle af de kendteste danske salmer: Påskeblomst, Dejlig er den himmel blå og Hil dig frelser og forsoner.

De oversatte tekster udkommer den 11. november 2013 i en antologi af 27 af Grundtvigs sange og salmer oversat til engelsk af John Irons.

LÆS OGSÅ: Vi kommer ikke uden om Grundtvig

John Irons er en mangeårig oversætter uddannet i Storbritannien. Men gennem de seneste 40 år har han haft et særligt forhold til Danmark, bl.a. som lektor på universitetet i Odense og dansk gift.

Hvor stammer din interesse i oversættelse fra Grundtvigs tekster fra?

Jeg stiftede først bekendtskab med Grundtvig i starten af 80erne, selvom jeg var kommet til Danmark allerede i 1968. Dengang havde jeg giftet mig med en svensker og flyttede et par gange mellem Sverige og Danmark, inden jeg for alvor slog mig ned i det danske, da vi blev skilt i starten af 80erne.

Jeg arbejde på Odense Seminarium og begyndte i koret der. En af sangene, vi lærte, var De Levendes Land (Jeg kender et land) på melodien til O kristelighed! (Lindemans melodi). Jeg blev helt overvældet af hans billedsprog, særligt det femte vers:

O, skuffende Drøm!
Du skinnende Boble paa Tidernes Strøm!
Forgiæves dig Skjalden, med Mund og med Pen
Af glimrende Skygger vil skabe igien,
Naar Skyggen er ligest, da hulke de Smaa
Som stirre derpaa!

LÆS OGSÅ: Gode bøger om Grundtvig

Da jeg mødte min nuværende hustru i 1985, slog jeg danske rødder. Jeg mødte efterhånden Grundtvigs sange overalt; til fester, komsammener, korkoncerter, gudstjenester osv. Også oversættelser lavet af Grundtvig selv, for en del salmer var ikke hans egne, men ofte tyske salmer, han oversatte til dansk. Jeg fattede også interesse for hans uddannelsessyn, men det var helt klart hans lyrik, jeg fandt mest spændende og sejlivet.

Hvordan kom du i gang med at lave oversættelser af Grundtvig-tekster?

På et tidspunkt begyndte jeg at samarbejde med Klaus Høeck (dansk digter, red.). Vi mødtes en gang om ugen, hvor jeg læste mine oversættelser højt i første omgang af hans egne digte mens Klaus lyttede, sammenlignede, kommenterede og diskuterede med mig. Dette samarbejde har indtil videre holdt i cirka 20 år.

Vi udvidede repertoiret på et tidspunkt; han viste mig samlingen 1000 danske digte redigeret af hans kone, Anne-Marie Mai (dansk forfatter og litteraturprofessor, red.), og Thomas Bredsdorff (dansk professor og litteraturkritiker, red.). Jeg oversatte omkring 220 af disse, inklusive et par digte af Grundtvig. Til sidst blev 100 af dem udgivet som 100 Danish poems af Museum Tusculanum/University of Washington Press.
Da jeg havde færdiggjort det projekt, besluttede jeg at oversætte mere Grundtvig både for min egen fornøjelses skyld, men også fordi overraskende få af hans sange og salmer er blevet oversat før.

LÆS OGSÅ:Billedserie: Grundtvigs liv og eftermæle

Hvad finder du mest fascinerende ved Grundtvig?

Han er så kompleks. Han kæmpede en kamp med sig selv og med sin tro. Han troede på oplysning. Han ville have, at folk skulle have en følelse af identitet, både personlig og national. Han ville have et mere retfærdigt samfund. Og han holdt aldrig op med at søge.

Hvad har været den største udfordring ved at oversætte hans tekster?

Det har været deres rækkevidde og variation, deres kulturelle dimensioner, deres verden. Grundtvig skriver politiske sange, vers-udgaver af historier fra det Gamle Testamente, hyldestsange til oplysningen, religiøse salmer hans rækkevidde er stor. Hans sprog varierer betragteligt fra digt til digt. Og de begreber, der så ofte går igen i hans tekster, er svære for en angelsaksisk læser at forstå.

Derudover har jeg været nødt til at justere mit engelske lidt, så det ikke er for moderne og heller ikke for gammeldags. Jeg skal frembringe aromaen af hans lyrik, uden at det lyder som gammelt og anktikveret sprogbrug. Jeg forsøger at oversætte pulsen, rytmen og den indre bevægelse fra originalen for uden disse dør digtet.

Jeg skulle jo også have oversættelserne til at rime selvom rim dog er et bredere begreb i engelsk salmeskrivning end i dansk. Så hvis du tror, at mine oversættelser ikke rimer, når du som dansker læser dem, så er der mange engelske salmer, du ikke kan få til at rime heller!

Hvilken gavn kan ikke-danskere efter din mening få af at læse Grundtvig?

Man kan ikke forstå dansk kultur og identitet uden at kende til Grundtvig. Sammen med Kierkegaard og H.C. Andersen er han det underliggende lydspor til danskhed.

LÆS OGSÅ: "Grundtvig har mere nogen anden formet dansk identitet"

Når man synger Grundtvig, genlyder ordene og deres betydning på et dybere niveau. Det kan jeg ikke konkurrere med i den engelske oversættelse. Men jeg har også en kulturel baggrund. Mit valg af ord, billedsprog, sætningskonstruktioner og så videre kan imitere hans håber jeg. Kan jeg give ikke-danskere en lignende oplevelse, når de læser Grundtvigs tekster på engelsk? Det håber jeg. For Grundtvig har masser at give af.

Hvilken Grundtvig-salme er din favorit? Og hvorfor?

Min yndlingssalme er stadig Jeg kender et land, fordi den griber mig om hjertet fra allerførste vers. Selvom jeg ikke tror på dette andet land, eksisterer det, mens jeg synger salmen.

DE 27 SALMER OG SANGE:

Dejlig er den himmel blå
Påskeblomst! hvad vil du her?
Langt højere bjerge
De levendes Land
Den signede Dag med Fryd vi seer
Morgenhanen atter gol
Giv mig, Gud, en salmetunge
Har Haand du lagt paa Herrens Plov
Kirken den er et gammelt hus
Hil dig, frelser og forsoner!
Forunderligt at sige
Himlene, Herre, fortælle din Ære
Moders navn er en himmelsk lyd
Et jævnt og muntert, virksomt Liv paa Jord
I al sin glans nu stråler solen
Velkommen i den grønne lund
At sige verden ret farvel
Er lyset for de lærde blot
Nu falmer skoven trindt om land
Skyerne gråne
Jeg gik mig ud en sommerdag at høre
Midsommers-Natten ved Frederiksborg
Alt, hvad som fuglevinger fik
Morgenstund har guld i mund
Det er saa yndigt at følges ad
Kimer, I klokker
Hvad solskin er for det sorte muld