Jobmarked

Daglig leder/kordegn

Daglig leder/kordegn 

Drømmer du om at arbejde i en engageret kirke med et levende gudstjenesteliv og aktivt arbejde for alle aldersgrupper? Er du personaleleder og skarp på regnskab og bogføring? Fredens-Nazaret kirker søger en daglig leder/kordegn med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Om dig:

 • Du har erfaring med personaleledelse og formår at fremme trivslen blandt medarbejderne og bringe deres kompetencer i spil
 • Du har uddannelse og erfaring indenfor regnskab, styring af budgetter og løn
 • Du har gode IT-kompetencer og gerne kendskab til Brandsofts systemer
 • Du er løsningsorienteret
 • Du vil arbejde i overensstemmelse med sognets visioner
 • Du har lyst og evner til at indgå i nært samarbejde med dygtige medarbejdere, præster, menighedsråd samt frivillige


Kerneopgaver i stillingen er: 

 • Personaleledelse for medarbejderne, herunder MUS, vikardækning og ferieplanlægning, ansvar for stillingsbeskrivelser, arbejdsbeskrivelser, ansættelsesbeviser, mv. efter gældende regler
 • Regnskab, budget og lønadministration
 • IT-ansvarlig
 • Sekretær for menighedsråd, præster og udvalg – herunder lettere kommunikationsopgaver
 • Personregistrering
 • Kirketjeneste i begrænset omfang


Vi tilbyder:

 • en selvstændig, udfordrende og afvekslende hverdag
 • en engageret medarbejdergruppe
 • et godt arbejdsmiljø med høj faglighed, godt samarbejde og et højt ambitionsniveau
 • plads til faglig og personlig udvikling
 • et velfungerende samarbejde med menighedsråd og ansatte
 • løn efter kvalifikationer

Ansættelse sker ved Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd beliggende Ryesgade 105, st., 2100 København Ø.
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. 
Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3. Årslønnen aftales indenfor intervallet 344.128,65 kr. – 430.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 358.467,80 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.023,62 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 820,51 kr. (nutidskroner).
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Anders Forsberg Svendsen på mobil 22 42 01 41 eller mail ansv@km.dk eller sognepræst Jens Ole Christensen på mobil 42 48 92 81 eller mail joc@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk til mail til 9164fortrolig@sogn.dk i én samlet fil.
Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den lørdag d. 4. april kl. 12.00. 
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted tirsdag d. 7/4 og onsdag d. 8/4 samt i uge 17 – afhængig af den konkrete situation.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.


Fredens-Nazaret Kirker ligger mellem Fælledparken og søerne. Vi er en kirke, som har det formål at kende Jesus og gøre Jesus kendt. Vi har et aktivt menighedsliv med mange mennesker i alle aldre, særligt unge og børnefamilier. Vi er kirke for lokalområdet og for dem, der synes om vores måde at være kirke på. Menigheden har et vidtfavnende arbejde med ca. 100 frivillige medarbejdere og 10 ansatte. Du kan læse mere om vores menighed, fremtidsscenarie og værdier på www.fredensognazaret.dk