Jobmarked

Efterskoleforstander

Odsherreds Efterskole søger en dynamisk og visionær forstander med tiltrædelse pr. 1. februar 2021 eller snarest muligt derefter.

Hvis du har mod på at stå i spidsen for en af Danmarks mest internationale efterskoler, så har vi drømmejobbet til dig. Skolen oplever stor søgning og er allerede nu fuldt booket til skoleåret 2021/22 med ca. 165 elever.

Odsherreds Efterskole har 10 søsterskoler fordelt på 3 kontinenter. På Odsherreds Efterskole kan eleverne opleve at bo og gå i skole på eliteskoler i Asien og håndtere nogle af verdens store udfordringer i brændpunkter i Afrika med Folkekirkens Nødhjælp. Eleverne er desuden med til at skabe internationale vækstvirksomheder på OE Business eller at opbygge bæredygtig kultur på fjerne destinationer med OE RE:SPONSE.

Odsherreds Efterskole er en efterskole, hvor vi deler liv, spørgsmål, tro og tvivl med hinanden. Vores værdigrundlag bygger på et kristent livs- og menneskesyn, som vi tror på er med til at give eleverne et stærkt og godt fundament i deres fortsatte udvikling som mennesker. Vi har en drøm for vores elever: At de bliver modige, dygtige og stærke – så de kan opfylde de bedste af deres drømme, og gøre brug af alle den globaliserede verdens enorme muligheder og kreativt takle dens udfordringer.

Og vi har en drøm for Odsherreds Efterskole: Vi vil gøre det til det bedste sted i verden, hvor vi i et unikt fællesskab former, inspirerer og udruster den nye generation af unge, som kommer til at forme fremtiden. For yderligere info om skolen se på www.odsherredsefterskole.dk.

 

JOBBET

Med reference til bestyrelsen for Odsherreds Efterskole tilbydes du muligheden for at stå i spidsen for den fortsatte udvikling af efterskolen med afsæt i dens profil og attraktive tilbud til eleverne.

Det er vigtigt, at du sammen med medarbejderne er med til at videreudvikle skolens profil og tiltrækningskraft. Samtidig sikrer du høj trivsel og udvikling af medarbejderne, og udvikler det pædagogiske arbejde på skolen. Det proaktive arbejde med at hverve elever, er en væsentlig del af jobbet som forstander. Det er vigtigt, at du er en dygtig netværker, så du kan vedligeholde og udbygge vores stærke relationer internationalt.

Derudover er det af stor betydning, at skolens fysiske rammer er attraktive for elever og medarbejdere, så skolen også i fremtiden tiltrækker mange elever.

 

KOMPETENCER

 • Synlig og udadvendt i forhold til elever og personale i skolens dagligdag.
 • Ledererfaring - gerne fra skoler og uddannelsesinstitutioner eller fra virksomheder med fokus på læring og udvikling.
 • Relationelt stærk, anerkendende, samlende og inddragende i tilgangen til lederteam, medarbejdere, elever og forældre.
 • Forståelse for kristendommens betydning i Danmark med evne til at inddrage det i livet på skolen.
 • Erfaren i ledelse og med flair for økonomi, så skolen drives med stabil drift.
 • Pædagogisk fagligt kompetent.
 • En stærk kommunikator.

 

FAGLIG PROFIL

 • Salgs – og markedsføringskompetencer, så skolen fortsat oplever en stærk elevsøgning.
 • Dygtig leder, der evner at udvikle de enkelte medarbejdere.
 • Kendskab til det økonomiske aspekt af at drive skole, organisation eller virksomhed, så du kan udvikle en sund økonomi for skolen.
 • Gerne erfaring fra arbejde med teenagere og unge.
 • Evt. lederuddannelse på diplomniveau eller lignende.

 

PERSONLIG PROFIL

 • Begejstret for at arbejde med unge mennesker og brænder for at skabe de bedste betingelser for trivsel og personlig udvikling.
 • Rolig og stabil personlighed, der evner at følge beslutninger og projekter til dørs.
 • Du trives med at netværke og være skolens officielle ansigt – udadtil og indadtil.
 • Du har god humor, og skaber begejstring omkring dig.
 • Du kan identificere dig med skolens kristne værdigrundlag.

 

VI TILBYDER

 • Stor indflydelse på visioner og strategier for skolens fremtidige udvikling.
 • Et velfungerende og erfarent lærerteam.
 • Fagligt kompetente medarbejdere med stort engagement og passion for skolen.
 • Skønne elever.
 • En engageret bestyrelse, der bakker dig op.
 • Forstanderbolig på attraktive betingelser.
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

 

ANSØGNING

UnikRecruitment hjælper bestyrelsen for Odsherreds Efterskole med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand, Anders Michael Hansen, på 2010 5340.

 

Ansøgningsfrist er den 10. december 2020, idet vi modtager og gennemgår ansøgninger løbende. CV og ansøgning uploades via stillingsopslaget, se www.unikrecruitment.dk under ”ledige stillinger”.

https://unikrecruitment.dk/ledige-stillinger/job/?hr=show-job%2F19597%26locale%3Dda_DK