Jobmarked

Generalsekretær

KFUM-Spejderne i Danmark er en af Danmark største og ældste frivillige foreninger for børn og unge. Bevægelsen består af 27.000 børn, unge og voksne, der er fælles om glæden ved spejder- og friluftslivet. 400 spejdergrupper er fordelt over hele landet, hvor 6.000 lokale spejderledere hver uge skaber fantastiske oplevelser for og med børn og unge i udviklende, sjove og forpligtende fællesskaber. Ofte udenfor i det fri og i samarbejde med det lokalsamfund, spejdergruppen er en del af - og med forbindelse til resten af verden via spejderbevægelsens internationale netværk med mere end 50 millioner spejdere fordelt i flere end 200 lande.

Med afsæt i 110 års historie, værdier og erfaringer kombineret med nye visionære tiltag og ambitioner søger vi en passioneret generalsekretær til at stå i spidsen for og understøtte en fortsat udvikling af KFUM-Spejderne. Alt sammen i et tæt samarbejde med den frivillige hovedbestyrelse, de mange frivillige ledere, teamet af ansatte udviklingskonsulenter og sekretariatsmedarbejdere. 

Vores vision og ambition
Sammen rykker vi verden - med vilje. Visionen udtrykker på mange måder vores ambitioner med KFUM-Spejderne. Vi arbejder hver uge for at give børn og unge mod på livet gennem oplevelser og livgivende fællesskaber med voksne, der har noget på hjerte. Vi ønsker fortsat at tage ansvar og gøre en positiv forskel, både i lokalsamfundet, hvor spejdergrupperne hører til og i resten af samfundet. 
Vi har et ambitiøst ønske om, at vi hos KFUM-Spejderne yder et vigtigt bidrag til, at den kommende generation af børn og unge, gennem meningsfulde og uforglemmelige oplevelser i det fri, får en dyb forståelse for naturen og dens værdi. Meget gerne på nye og spændende måder, der når både spejdere og ikke-spejdere. Vi arbejder derfor aktivt for, at endnu flere børn og unge får stjernestunder i naturen. Natur- og samfundsengagement er og har altid været en central del af spejderbevægelsens DNA. Derfor ønsker vi også at gå med forrest og i øjenhøjde med børn og unge, når FN’s verdensmål skal løftes lokalt, nationalt og internationalt. 

Vi er en del af noget større 
Store mål og ambitioner nås, når vi løfter i flok. Derfor rækker vi i mange sammenhænge ud til andre. Vi har således et tæt samarbejde med de øvrige anerkendte spejderkorps i Danmark, og samarbejder i paraplyforeningen Spejderne, som blev stiftet i 2015. Spejdernes Lejr, der næste gang gennemføres i 2022, og Ungdomsøen er bare to af mange ambitiøse  fælles initiativer.
Som en idébetonet og værdibåret bevægelse er KFUM-Spejderne funderet i den internationale spejderidé om mellemfolkelig forståelse og i kristendommens værdisæt. Vi tror, at et levende og engageret møde med en kristen livsholdning giver børn og unge mulighed for at finde deres egen tro og lære at have respekt for andres. Kristendommen er en naturlig del af vores arbejde både lokalt og nationalt. Lokalt sker det ofte i samarbejde med den lokale folkekirke og nationalt arbejder vi sammen med andre organisationer, der står på samme fundament.

En ambitiøs vækstdagsorden
KFUM-Spejderne har en ambitiøs dagsorden om vækst. I tæt samarbejde med de lokale ledere ønsker vi at nå endnu flere børn og unge. Derfor har vi de seneste år arbejdet aktivt med at udvikle spejdergrupperne til at være lokale kraftcentre, der er åbne for alle og som engagerer flere i lokalsamfundet. Den udvikling ønsker vi at fortsætte og styrke yderligere. 

Din opgave
Som generalsekretær skal du være visionær, ambitiøs og dygtig til at kommunikere, samle og bygge bro. Du skal få energi af at se andre vokse og lykkes. Opgaverne spænder vidt fra strategisk ledelse og daglig personaleledelse for KFUM-Spejdernes ansatte til at understøtte hovedbestyrelsens arbejde. Desuden er generalsekretæren bindeled mellem KFUM-Spejdernes øverste frivillige ledelse og de ansatte, med ansvar for at bruge de ansatte ressourcer bedst muligt for at nå KFUM-Spejdernes ambitiøse mål.
Som generalsekretær er det dit ansvar at:

 • Lede sekretariatet med 40 medarbejdere, fordelt på administrationscentret i København og Houens Odde Internationale Spejdercenter ved Kolding. 
 • Stå i spidsen for det daglige ledelsesteam med administrationschefen, centerlederen, udviklingschefen og dig som generalsekretær.
 • Bidrage til at vækstprogrammet skaber de ønskede mål og resultater.
 • Understøtte hovedbestyrelsens arbejde ved at rådgive og sparre med medlemmerne om det strategiske arbejde og, når det er påkrævet, fungere som facilitator for de strategiske indsatser i organisationen.
 • Sikre fremdrift i det strategiske arbejde, som er båret af ansatte og skabe koordination og synergi mellem de ansatte og de mange frivillige.
 • Pleje og udvikle netværk og vores mange samarbejdspartnere - fx ved at skabe de bedst mulige samarbejdsrelationer mellem de danske spejderkorps gennem samarbejdet i foreningen Spejderne.
 • Være ansvarlig for korpsets kriseberedskab.


Din profil

 • Du har solid erfaring med ledelse, enten professionelt eller frivilligt, og du skal have en anerkendende og åben tilgang til ledelse, der skaber engagement og ejerskab hos såvel ansatte som frivillige.
 • Du er god til at vise retning og skabe følgeskab, og du har konkrete erfaringer med at eksekvere beslutninger og implementere forandringer i en organisation.
 • Du skal have indgående kendskab til og forståelse for frivilligt arbejde/NGO-verdenen og til en politisk styret organisation. Det er en fordel at have konkret kendskab til spejderbevægelsen.  
 • Du skal kunne påtage dig aften- og weekendarbejde i et rimeligt omfang, idet du forventes at deltage i hovedbestyrelsens møder, som typisk ligger i weekender.
 • Du har erfaring med, og sandsynligvis også en uddannelsesmæssig baggrund, der hviler på organisationer, relationer, processer og ledelse.
 • Du skal kunne bevæge dig på mange forskellige scener - fra fondsmiljøet til den lokale spejdergruppe.
 • Du har forståelse og respekt for rollefordelingen mellem sekretariatet og hovedbestyrelsen som den frivillig ledelse. Generalsekretæren refererer til hovedbestyrelsen og er KFUM-Spejdernes øverste ansatte leder.

Ansættelsesvilkår og -proces
Stillingen er en 37 timers fuldtidsstilling og lønnen forhandles i forbindelse med ansættelsen efter kvalifikationer, erfaring og opnåede resultater. 
Ansøgningsfristen er d. 30. september 2020 kl. 12.00. Første samtalerunde vil foregå d. 5. og 6. oktober fra kl. 17.00 - 21.00. Anden samtalerunde sker d. 20. oktober i samme tidsrum. 
Som ansøger kan du forvente at gennemføre en personlighedstest. Der vil blive indhentet referencer i forbindelse med anden samtale.

Hvis du vil vide mere? 
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende generalsekretær Thomas Lynderup Kirkeskov på 2222 9420 eller formandskabet for KFUM-Spejderne v. Peter Stubkjær Andersen på 3020 2332 eller Stine Kirk Jensen på 2449 0560.
Vi glæder os til at høre fra dig. 

SØG STILLINGEN

KFUM-Spejderne er en landsdækkende, idébestemt børne- og ungdomsorganisation, der bygger på spejderbevægelsens værdier om "learning by doing" og "børn leder børn". KFUM-Spejderne har en vision om, at vi i fællesskab “skal rykke verden - med vilje". Det betyder, at vi tror på, at den enkelte spejder skal opleve at gøre en forskel for sig selv, for andre og for det der er større end os selv. Læs mere på kfumspejderne.dk