Jobmarked

Generalsekretær

Generalsekretær for Brødremenighedens Danske Mission (BDM)

Da vores generalsekretær har valgt at gå på pension, søger vi en ny generalsekretær pr. 1/9-2021.

BDM er et folkekirkeligt missionsselskab med speciel tilknytning til Brødremenigheden i Christiansfeld og den verdensomspændende Brødrekirke. BDM er et af de ældste danske missionsselskaber og har sit hovedsæde i Brødremenighedsbyen Christiansfeld.

BDM vil gerne være tydelig omkring vores mission, nemlig at medvirke i Guds Mission, at forkynde evangeliet om Jesus Kristus til frelse, og gennem evangelisering, diakoni (udviklingsarbejde) og undervisning medvirke til at forbedre menneskers livsforhold. Vi tror, at evangeliet skal forkyndes igennem ord og gerninger.

BDM har fra begyndelsen arbejdet i Tanzania, og arbejder nu desuden i Albanien, D. R. Congo, Rwanda og Burundi og desuden på Vestbredden i Palæstina. International mission udføres i partnerskab med lokale Brødrekirker. Det er vigtigt for os, at vi altid har et respektfuldt samarbejde med vore internationale partnere med opmærksomhed på de forskellige kontekster, vi befinder os i. 
 
Som generalsekretær bliver du ansvarlig for at lede BDM som organisation i samarbejde med sekretariatet, at være leder for udsendte missionærer og volontører og for at udvikle organisationen. Du kommer til at arbejde med et missionsselskab i udvikling. BDM er et selskab med en stigende omsætning, hvilket muliggør og kalder os til at intensivere vores internationale indsatser i mission og udvikling. Det sker på baggrund af BDM’s erfaring, vilje og evne til at udsende medarbejdere til vore samarbejdspartnere. Du vil som generalsekretær både have fokus på opgaver ude i verden, men i høj grad også på den danske virkelighed, på organisationens bagland. Du vil arbejde på løbende at sikre, at BDM har en god indkomst, og at BDM fortsat bevarer og udvikler sin identitet som et sendende missionsselskab. 

Du vil arbejde i tæt dialog og samspil med bestyrelsen, som både har et stærkt engagement i BDM’s arbejdsopgaver og som besidder en høj grad af viden om vore internationale arbejdsområder. Du vil arbejde sammen med danske organisationer i CKU, DMR, CISU med flere. Du vil opleve en dynamisk arbejdsplads, hvor opgaverne er mangeartede. Du vil samtidig opleve en organisation, som har en størrelse, som er overskuelig, men som gennem organisationens virke, giver et spændende og inspirerende arbejdsliv.

Generalsekretærens opgaver omfatter bl.a. følgende:
BDM i Danmark:

 • Ledelse og udvikling af organisationen
 • Daglig leder af sekretariatet
 • Sekretær for bestyrelsen
 • Mødevirksomhed
 • Ledelsesansvar for økonomi, herunder budget
 • Medvirke ved rekruttering af nye missionærer og volontører. Forberedelse af dem til udsendelse
 • Kontakt til BDM-U – BDM’s ungdomsorganisation
 • Ledelse af medarbejdere beskæftiget med BDM’s handel og genbrug
 • I samarbejde med bestyrelsen, repræsentere BDM ved relevante nationale og internationale sammenhænge


BDM i missionsområder:

 • Samarbejde med syd-partnere
 • Ledelse af missionærer og volontører med ansvar for tilrettelæggelse af rejser, ophold og sparring angående arbejdsopgaver sammen med syd-partnere
 • Ansvarlig for udvikling og beskrivelse af udviklingsprojekter samt udformning af ansøgninger og for afrapportering

 Du er:

 • En person med et kristent livssyn, der befinder sig godt i et folkekirkeligt missionsselskab
 • En person, der brænder for evangeliets forkyndelse og for forbedring af menneskers levevilkår
 • En person, der gerne arbejder sammen med en bestyrelse, med ildsjæle i baglandet og som formår at drage nytte af de menneskelige og professionelle ressourcer, der findes i BDM
 • En person, der synes, at det er spændende at samarbejde med danske og internationale partnere
 • En omgængelig person, der både kan tænke strategisk og operationelt, og som er klar til at tage ekstra fat, når arbejdet kalder på det
 • En person, der gerne vil kommunikere med mennesker, der identificerer sig med BDM’s vision og målsætning og derfor gerne støtter arbejdet gennem bøn og gaver

Du har:

 • En relevant uddannelse
 • Kompetencer i engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau
 • Erfaring med ledelse af en organisation, der både har ansatte og frivillige medarbejdere
 • Erfaring med organisatorisk udvikling og personaleledelse
 • Mulighed for og lyst til i et vist omfang at påtage dig aften- og weekendarbejde


Løn og ansættelsesvilkår:

 • Ansættelsen er på fuld tid med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, dog uden øvre arbejdstid 
 • Løn er efter kvalifikationer og individuel forhandling. Tiltrædelse 1. september 2021
 • Arbejdspladsen er BDM’s kontor, Nørregade 14, 6070 Christiansfeld

Ansøgning:
Ansøgning med relevante bilag sendes til Jørgen Bøytler, boytler@ebu.de med ”Generalsekretær” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er fredag den 30. april 2021 kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventeligt fredag den 14. maj.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved at henvende dig til formand for bestyrelsen Jørgen Bøytler på boytler@ebu.de eller telefon 40 36 14 20.