Jobmarked

HR-chef

Er du vores nye HR-chef?

Medarbejdere er en kerneingrediens i KFUM’s Soldatermissions arbejde. Derfor søger vi nu en HR-chef, der på et personligt kristent grundlag, kan være med til at styrke og videreudvikle HR-området i en nyoprettet stilling.

Soldatermissionen som organisation

KFUM’s Soldatermission har som overordnet formål at forkynde det kristne budskab og udøve praktisk tjeneste (diakoni) i forhold til soldater, veteraner og pårørende. Når vi er tilstede i krigszoner er vore soldaterhjem også meget populære blandt udenlandske soldater.

Vi har en lang og stolt historie, hvor vi løbende har tilpasset og udviklet arbejdet. F.eks. har vi de seneste 25 år sendt et soldaterhjem med, når danske soldater udsendes i internationale missioner. Siden 2012 har en vigtig opgave været at hjælpe veteraner med efterreaktioner i KFUM’s SoldaterRekreation.

KFUM’s Soldatermission er en landsdækkende frivillig organisation med cirka 8.000 medlemmer. KFUM’s Soldaterhjem besøges årligt af cirka 300.000 gæster, og målet er at være tilstede og drage omsorg for den enkelte soldat, veteran og pårørende.

I Soldatermissionen er der ansat ca. 100 medarbejdere, med en stor bredde hvad angår viden, erfaring og alder. Vi har har en årlig omsætning på 37 mio. kr.

Stillingens formål
Formålet med stillingen er at være den bærende kraft i at styrke og videreudvikle HR-funktioner i hele organisationen, så der til stadighed er et rigtig godt, værdibåret og udviklende arbejdsmiljø på alle områder.

Personprofil
Faglige kvalifikationer:
Du har nogen års erfaring fra en HR afdeling, gerne med ledelseserfaring, eller du har været leder i en større organisation gennem en længere årrække. Du har kendskab til efteruddannelsesmuligheder, så du kan spille ind i forhold til flere forskellige faggrupper. Du er vant til at tilrettelægge og gennemføre introduktions- og uddannelsesforløb, og har muligvis selv undervist på disse.
Uddannelsesmæssige kvalifikationer:
Du har en uddannelse der matcher erfaringen og gerne en lederuddannelse.

Personlige kvalifikationer:
Vi ser gerne at du:

 • Via din personlige kristne identitet kan identificere dig med KFUM’s Soldatermissions formål og værdier og bruge det som et aktiv i arbejdet og det præg, som du kommer til at sætte på organisationskulturen.
 • Kan både tænke bredt, arbejde strategisk og jonglere med mange bolde i luften.
 • Er en værdibærende Leder (med stort L) og stærk i et team.
 • God til mundtlig og skriftlig kommunikation.
 • Arbejder struktureret og målrettet både selvstændigt og sammen med andre og er god til at skabe netværk og tillid i de relationer, som du indgår i.
 • Ser problemerne, og tager fat om dem på en kreativ og beslutsom måde.
 • Har blik for styrkerne og det særlige ved at arbejde i en organisation, hvor der også er mange frivillige.


Arbejds- og ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for alle HR-funktioner, både det formelle (ansættelseskontrakter, funktionsbeskrivelser mm.) samt det uformelle (trivsel, sparring mm).
 • Implimentering (og evt. udvikling) af KFUM’s Soldatermissions personalepolitik.
 • Ansvar for kurser og uddannelsesforløb for medarbejdere (særligt de større personalegrupper: Soldaterhjemsledere, veteranmedarbejdere samt unge volontører). Der er et kursusudvalg, som er behjælpelig med dette arbejde.
 • Ansvarlig for medarbejderrekruttering. Rekruttering af unge volontører sker i samarbejde med de lokale soldaterhjemsledere.
 • Ansættelse af soldaterhjemsledere i ind- og udland i samarbejde med generalsekretæren.
 • Planlægge og gennemføre introduktionsprogrammer og udviklingsdage for soldaterhjemsledere (i samarbejde med soldaterhjemskonsulenten).


Ansættelsesvilkår
Arbejdet udføres ud fra vores landskontor, der ligger centralt placeret i Fredericia. Personalechefen indgår i KFUM’s Soldatermissions direktion.

Der skal påregnes en del rejseaktivitet, så kørekort og egen bil er en nødvendighed. Løn efter kvalifikationer i henhold til KFUM’s Soldatermissions lønpolitik.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Per Møller Henriksen på telefon: 2229 6189 eller e-mail: pmh@kfums-soldatermission.dk. Ansøgning sendes hertil.

Ansøgningsfrist: 21.04.2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 27. april.

En nærmere beskrivelse af KFUM’s Soldatermissions værdigrundlag og arbejdsområder finder du via nedenstående links.

Vision 2025
KFUM’s Soldatermissions Personalepolitik