Jobmarked

Institutleder

- forskning inden for pædagogik og kristendom 

Kristent Pædagogisk Institut (KPI) er et forskningsbaseret institut, hvis virke er almennyttigt, og hvor pædagogik og kristentro mødes med henblik på at skabe god praksis. Begreber som identitetsskabelse, menneskesyn, dannelse og oplysning er vigtige i KPI’s arbejde. Vi ønsker at sætte en positiv dagsorden ud fra det kristne menneskesyn.

Da vores nuværende leder stopper efter 22 år i jobbet for at gå på pension, søger vi nu en institutleder, der kan stå i spidsen for den videre udvikling og drift af KPI. Stillingen er med tiltrædelse pr. 1. oktober 2021. 

KPI henvender sig til faggrupper og enkeltpersoner, som ønsker at fordybe sig i spørgsmål vedrørende undervisning, opdragelse, vejledning og forkyndelse, fx lærere, pædagoger, teologer, psykologer, studerende, forældre samt medarbejdere i kristent børne- og ungdomsarbejde m.m. 

Vores kommende institutleder skal – med afsæt for KPI’s vedtægter - kunne omsætte forskning og granskning til pædagogisk praksis via formidling. Du skal kunne tage teoretisk viden – vedr. undervisning, opdragelse, forkyndelse, teologi og pædagogik – og omsætte det til god praksis i skole, hjem og kirke. 

Vi ønsker at fortsætte processen, som vores nuværende leder har igangsat, så KPI’s arbejde kommer mere bredt ud i samfundet end i dag, og at vi også når ud til fx politikere etc. Vi søger derfor en person, der kan omsætte forskning til almennyttig pædagogisk praksis og samfundsopbygning. 

HVEM ER DU?
Du har erfaring med at omdanne forskning til god brugbar praksis og er derfor både en dygtig forsker og formidler. Vi er kendt for at have et højt fagligt niveau i vores arbejde, og det er vigtigt at denne del af KPI’s DNA fastholdes under den kommende institutleder.

Du skal kunne tage ud på skoler og i menigheder og holde pædagogiske dage, idet formidling indgår som en del af jobbet, ved siden af forskning og granskning. Du skal endvidere kunne være taler på større konferencer i Danmark og i Norden, hvor du er med til at synliggøre KPI’s arbejde. 

Du er udadvendt og en dygtig netværker, der kan bygge og vedligeholde gode eksterne samarbejdsrelationer med afsæt i det arbejde, du kommer til at varetage i KPI. Du skal kunne begå dig sikkert og hjemmevant i de folkekirkelige miljøer, der er KPI’s bagland.

JOBBET
Som institutleder skal du varetage følgende opgaver:

 • At KPI er på forkant inden for forskning, pædagogik, kristendom og formidling.
 • Servicere skole, menighed og hjem, så KPI vedbliver at være synlig og relevant ift. vores medlemmer.
 • Afholde kurser, pædagogiske dage og konferencer.
 • Vedligeholde og udvikle samarbejdet med KPI’s medlemmer og øvrige samarbejdspartnere.
 • Medvirke til, at KPI er synlig i det politiske landskab, så samfundstendenser udfordres på et sagligt grundlag.
 • Sammen med bestyrelsen arbejde med den fortsatte udvikling af KPI’s strategi.

FAGLIG PROFIL

 • Du har indsigt i forskning inden for pædagogik og kristendom og kan formidle forskning i skrift og tale, så den omdannes til praksis.
 • Uddannelse på master- eller kandidatniveau, fx inden for sociologi, pædagogik, psykologi og teologi eller lignende. 
 • Du er fortrolig med instituttets folkekirkelige bagland og kan begå dig sikkert og hjemmevant blandt vores medlemmer - og på alle niveauer.
 • Det er en fordel – men ikke et krav - at du har erfaring med skriftlig produktion af kristent, pædagogisk materiale.
 • Dygtig relationelt og har stærke netværkskompetencer.
 • Politisk tæft og er en dygtig lobbyist med gode forhandlingskompetencer.
 • Forståelse for budget- og økonomistyring, idet vi har en forretningsfører tilknyttet.
 • Engelsk beherskes – i skrift og i tale.

PERSONLIG PROFIL

 • Du kan og vil være en stærk repræsentant for instituttet og dets virke.
 • Du er visionær, tillidsvækkende og åben af natur. 
 • Du er struktureret med både udsyn og overblik.
 • Du er flittig, ordentlig og ansvarsbevidst.
 • Du er en loyal og proaktiv samarbejdspartner for bestyrelsen.

DU TILBYDES  

 • Et spændende og meget afvekslende job, som skaber afgørende betydning for de kommende generationer.
 • Mulighed for at sætte dit eget aftryk på KPI’s udvikling.
 • Ansættelse i et institut med et godt bagland.
 • En dedikeret bestyrelse, der ønsker at være sparringspartner.
 • Arbejdsplads tæt på din nuværende bopæl, idet KPI’s fremtidige geografiske placering vil blive aftalt med den kommende institutleder.
 • Løn og ansættelsesbetingelser iht. kvalifikationer.

ANSØGNING
UnikRecruitment hjælper bestyrelsen for KPI med denne rekrutteringsopgave. For yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Michael Kjærgaard, partner hos UnikRecruitment på 2222 4000 eller mk@unikrecruitment.dk. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsesformand, Karen Aagaard, på 4021 0840 eller karen@kpi.dk.

Ansøgningsfrist er den 31. maj 2021, idet vi opfordrer kandidater til at søge stillingen snarest muligt, da ansøgninger gennemgås løbende.

Ansøgning uploades via www.unikrecruitment.dk, hvor stillingsopslaget er vist.