Jobmarked

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder ved Hundige-Kildebrønde Sogn

En stilling som kirke- og kulturmedarbejder ved Hundige-Kildebrønde Sogn er ledig pr. 1. december 2020.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Vi søger en kirke- og kulturmedarbejder, der kan fortsætte og videreudvikle sognets diakonale aktiviteter for voksne i Hundige-Kildebrønde Sogn. Du får kontor i Hundige Kirke og skal i samarbejde med præsterne og kirkens øvrige medarbejdere selvstændigt stå for en række aktiviteter, som opbygger fællesskab og mennesker.

Stillingen indeholder i øjeblikket bl.a.:

 • Ugentlig møderække med foredrag, ture og andet.
 • Koordinering og medvirken ved andre voksenaktiviteter.
 • Deltagelse i årlige arrangementer i kommunen.
 • Samarbejde med kommunale aktører f.eks. på Ældre- og dagcenteret ”Strandcentret”
 • Koordinering af kirkens mange frivillige.
 • Leder af besøgstjeneste.
 • PR for egne aktiviteter. 
 • Der er åbenhed for udvikling af stillingsindholdet.


Vores forventninger til dig:

 • Du har interesse i Folkekirkens liv og vækst.
 • Du er kirke- og kulturmedarbejder eller har tilsvarende uddannelse eller erfaring fra tidligere arbejde.
 • Du kan selvstændigt tilrettelægge dit arbejde og få nye ideer
 • Du har gode samarbejdsevner og ønsker at indgå i det eksisterende gode samarbejde
 • Du trives ved at få andre mennesker til at vokse og trives.Se resten af stillingsopslaget på Hundigekirke.dk/ledige-stillinger.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.
Ansættelse sker ved Hundige – Kildebrønde Sogns Menighedsråd beliggende Hundige Kirke, Eriksmindevej 20, 2670 Greve.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/ kirke – og kulturmedarbejder.
Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.  
Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kirke- og kulturmedarbejder gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. Bemærk, at nogle uddannelser indenfor kristendom/religion og diakoni opfylder uddannelseskravet – læs nærmere i cirkulæret. 

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1. Medarbejdere, der derfor ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner).
Medarbejdere, der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse, aflønnes i løngruppe 2. Medarbejdere, der derfor opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 303.654,00 kr. – 433.790,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 318.113,00 kr.(nutidskroner). 
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.773,20 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 882,59 kr. (nutidskroner)
Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Axel Busch Rewitz på 43 56 53 18 eller 21 45 58 60.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til eller på mail til 7195fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 21. september 2020.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 40.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest og referencer.