Jobmarked

Kordegn

Kordegn søges til Nørrelandskirken i Holstebro 
    
Vi søger en kordegn, som vil være en del af en levende og aktiv menighed.

Stillingen er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Arbejdstiden ligger i hverdagene.

Vi søger
Vi søger en kirkeligt engageret medarbejder, der vil arbejde med udgangspunkt i Nørrelandskirkens vision, og vi ligger vægt på at du

 • er effektiv i opgaveløsning og evner at tilrettelægge eget arbejde
 • er imødekommende og serviceminded over for beboere i sognet og frivillige i menigheden
 • har uddannelse som kordegn, eller er villig til at tage uddannelsens moduler inden for 2 år (I alt ca. 6 uger)
 • har regnskabsmæssig baggrund eller flair for regnskab
 • er fortrolig med det folkekirkelige liv og bekendelsesgrundlag
 • besidder gode samarbejdsevner og er indstillet på at løfte i flok
 • er fleksibel og omstillingsparat, samt besidder medmenneskelige egenskaber


Nørrelandskirken har 2 kordegne som samarbejder om arbejdsopgaverne. Din kollega er ansvarlig for tilrettelæggelse af opgaveløsning og fordeling af opgaverne kordegnene imellem. Stillingen er uden kirketjeneste.

Arbejdet omfatter

 • Betjening af kirkekontoret 
 • Personregistrering
 • Forberedelser af gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Koordinerende opgaver i forhold til frivillige og ansatte
 • Sekretæropgaver for menighedsråd og daglig leder
 • Bogførings, regnskabs og lønopgaver i samarbejde med den regnskabsansvarlige kordegn
 • Opdatere hjemmeside, samt it
 • Der løses opgaver for andre sogne, hvorfor ca. en dag om ugen udføres ude af huset
 • Diverse administrative opgaver


Ansættelse sker ved Nørrelands Sogns Menighedsråd, Døesvej 1, 7500 Holstebro.

Om sogn og kirke 
Nørrelandskirken er kendetegnet ved en mangfoldig og engageret menighed med mange aktivitet i løbet af ugen. Ofte båret af frivillige. Derfor er en vigtig del af arbejdet for medarbejderne at de er med til at inddrage, motivere, koordinere og samarbejde med de frivillige.

Du kan finde vores vision, vores menighedssyn, frivilligsyn m.m. på vores hjemmeside. Du kan også fået et glimt af os på Nørrelandskirkens Facebookside.

Vilkår for ansættelsen
Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemænde-nes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende proto- kollat for kordegne. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Stillingen er i løngruppe 2. med et årligt intervalløn på 289.193,46 kr. – 383.181,44 kr. (nutidskroner) 
Fikspunkt er på 303.653,13 kr. (nutidskroner). 
Hertil kommer et OK18 tillæg på 827,43 (nutidskroner) og pension på 18 %.
Alle beløb er for en fuldtidsstilling.
Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kor-degn med tjenestemands- eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen.
 
"Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Birgitte Bøgelund 2623 2920 / boegelund@icloud.com eller præst og daglig leder Isak Holm 2447 0424 / iho@km.dk

Yderligere oplysninger om Nørrelands Sogn kan findes på www.noerrelandskirken.dk 

Ansøgning og samtale
Ansøgningen med relevante bilag sendes elektronisk via www.noerrelandskirken.dk senest d.  15. august kl. 12.00.
I din ansøgning er vi nysgerrige efter at høre, hvordan du ser dig selv i ovenstående opgaver.
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted d. 19. august 2020.

Der vil blive indhentet referencer.