Jobmarked

Kordegn

Kordegn ved Gadstrup og Snoldelev kirker

En nyoprettet stilling som kordegn ved Gadstrup og Snoldelev kirker er ledig til besættelse pr. 1. februar 2021 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling med et gennemsnitligt timetal på 37 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • Personregistrering og borgerbetjening
 • Regnskabsføring for begge menighedsråd
 • Lønadministration
 • Kirkegårdsregnskab for begge kirkegårde
 • Sekretær for præst og begge menighedsråd
 • Kalenderstyring
 • Vedligeholdelse af hjemmesider, PR-materiale m.v.

Stillingen indebærer ikke kirketjeneste.

Gadstrup Sogn har 2.190 indbyggere og Snoldelev Sogn har 1.342 indbyggere.

Arbejdsstedet er: Snoldelev Bygade 12, 4621 Gadstrup

Vi forventer, at du:

 • har administrativ erfaring
 • gerne er uddannet kordegn. Hvis ikke skal uddannelsen tages efter ansættelsen.
 • har flair for IT
 • er kreativ med hensyn til hjemmesider og PR
 • er samarbejdsvillig og imødekommende 

  
Ansættelse sker ved Gadstrup Sogns Menighedsråd og Snoldelev Sogns Menighedsråd.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganistationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-Centralorganisationen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. 

Aftaler kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Der er ingen rådighedsbeløb.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 304.482 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer.
Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådene og Danmarks Kordegneforening.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til sognepræst Malene Guassora Tlf. 46190109/mail: mg@km.dk , formanden i Gadstrup Henning Hansen Tlf. 46190813 /mail: 7210fortrolig@sogn.dk og formanden i Snoldelev Johannes Woller Tlf. 40762866/mail: 7198fortrolig@sogn.dk

Ansøgning sendes til 7210fortrolig@sogn.dk og 7198fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningsfristen er 10. december 2020 og der forventes afholdt ansættelsessamtaler i uge 51.