Jobmarked

Leder

LM's Børnehus i Græsted søger ny leder 

Da vores leder gennem 13 år har besluttet at forlade arbejdslivet, søger vi en ny leder pr. 1. marts 2021. 

LM's Børnehus er en selvejende daginstitution, oprettet af Luthersk Mission i Græsted i 1978. Vi bygger vores dagtilbud på det kristne livssyn. Vi har ca. 60 børn, som har deres daglige gang i vores dejlige institution. LM's Børnehus består af vuggestuen Spiren og de to børnehavestuer: Birkestuen og Lærkestuen. På hver stue er der fast to pædagoger og en medhjælper. Dertil kommer kortere ansættelser samt tilkaldevikarer. 

Vi søger en leder der:

 • Har fokus på børnenes trivsel og kan målrette læring for børnene.
 • Kan sætte sig for bordenden og  har gennemslagskraft i forhold til at sætte retning for børnehusets pædagogik.
 • Er god til personaleledelse og som uddelegerer samt inddrager personalet, når det er befordrende for opgaven.
 • Har stor erfaring med økonomi og  administration og kan kommunikere korrekt på skrift såvel som i tale.
 • Har en samarbejdsform, der bygger på synlighed, tilgængelighed, tillid, handlekraft, refleksion og dialog i samarbejdet med både forældre, personale, lederkollegaer og samarbejdspartnere.
 • Kan udvikle sammenhængende læringsmiljøer i samarbejde med personale, hjem og skole, hvor tydelige læringsmål og fokus på trivsel og progression er pejlemærkerne.
 • Kan fuldt ud identificere sig med LM's Børnehus’ værdigrundlag og skal kunne holde andagter med personalet.

Vi tilbyder:

 • Et trygt og nært arbejdsmiljø. Vi blev nr. 1 i trivselsundersøgelsen i Gribskov Kommune i 2019.
 • Dygtige og kompetente medarbejdere, der drives af lysten til at være sammen med børnene. 
 • Gode fysiske rammer og en spændende legeplads. Vi har netop udbygget børnehuset med et multirum. 
 • Et godt samarbejde med Gribskov Kommune, hvor du blandt andet skal samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole, psykologer, talepædagoger og specialpædagoger.
 • Et godt lokalt samarbejde med skolerne og de andre daginstitutioner i området samt en stærk og engageret forældrebestyrelse.
 • Grundig oplæring i en måned sammen med den afgående leder.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten for institutionsledere indgået mellem Kommunernes Landsforening og BUBL. Personlighedstest kan anvendes i forbindelse med  ansættelsen, ligesom vi kan indhente børne- og straffeattester samt referencer fra tidligere ansættelser.

Har du spørgsmål til stillingen kan formand for LM's Børnehus Hanne Nymann Eriksen kontaktes på telefon 51923944, eller du kan kontakte institutionsleder Birgitte Wibe Folkmann på telefon 48392520/72497545. Ansøgning og cv sendes til hnelmbh@gmail.com. Ansøgningsfrist er 15. nov. 2020. Vi afholder jobsamtaler i uge 47 og 48.

LM's Børnehus, Skovsmindeparken 3, 3230 Græsted