Jobmarked

Leder

Vi søger en leder, der via ledelse brænder for at gøre en stor forskel for hjemløse borgere med mangeartede problemer.

Har du en særlig evne til at skabe faglig og organisatorisk udvikling og for at sikre godt arbejdsmiljø, og er du god til at opsøge og indgå i det tværsektorielle samarbejde? Så er du måske vores nye leder.

Hvem er vi?

Blå Kors Egåhus er en boform for midlertidigt ophold for hjemløse primært i aldersgruppen 18-30 år. Egåhus arbejder ud fra Housing First-strategien, herunder recoveryorienteret rehabilitering af hjemløse.

Egåhus er beliggende i Egå nord for Aarhus og har 28 hjemløsepladser og ca. 23 ansatte. Ejendommen er pæn, nyrenoveret med stort udenomsareal og ligger i et stille beboelseskvarter tæt på busforbindelser. Egåhus åbnede februar 2020 og er allerede blandt borgere og samarbejdspartnere kendt for at være en god boform med høj kvalitet i løsningen af kerneopgaven: At hjælpe hjemløse til egen bolig.

Overordnet arbejder Egåhus ud fra Blå Kors’ værdier og Housing First-strategien. Herunder er der en dynamisk forståelse af hjemløshed som konsekvens af den enkelte beboers livsbelastninger, ligesom hjemløsheden kan have medført yderligere deroute.

Overordnet er målet, at borgeren hjælpes hurtigt til egen bolig. Under opholdet hjælpes borgerne til at blive tilkoblet relevante eksterne aktører i social- og sundhedssektorerne. De støttes i at deltage i beskæftigelse og aktiviteter udenfor Egåhus. I tiden på Egåhus vil borgerne indgå i interne rehabiliteringsaktiviteter. I den sammenhæng kan nævnes, at der aktuelt etableres værkstedsprojekter.

Rehabiliteringsindsatserne ved Egåhus vil overordnet være præget af en socialpædagogisk og miljøterapeutisk tilgang. Kommunikativt er der en målrettet mentaliseringsforståelse.

Arbejdsopgaver

Som leder af Egåhus er du drifts- og personaleansvarlig, ligesom du sikrer den socialfaglige indsats og udvikling. Du indgår i samarbejdet med tværorganisatoriske samarbejdspartnere og er herved talerør for hjemløse. Du samarbejder tæt med Blå Kors Danmark om at sikre sammenhæng mellem Egåhus og Blå Kors’ værdisæt og faglige retning.

Vi forventer, at du:
 

 • har en anerkendende tilgang til såvel beboere, personale og kolleger
 • kan være en tydelig samarbejdspartner på politisk niveau
 • har forståelse for hjemløses situation og vilkår
 • driver botilbuddet i overensstemmelse med Housing First-strategien
 • har viden om visitering og dokumentation
 • brænder for drifts- og personaleledelse samtidig med ledelse af udviklingsopgaver
 • har overblikket og kan foretage god opgaveprioritering
 • har en lederuddannelse og flere års ledelseserfaring
 • har en social- eller samfundsfaglig baggrund eller lignende helst på akademisk niveau


Vi tilbyder et job med:
 

 • stor selvstændighed
 • en kompetent souschef med faglig ledelse
 • kompetente og ihærdige medarbejdere
 • kurser, konferencer og mødeaktiviteter internt i Blå Kors Danmark
 • et meget velfungerende hoved- og administrationskontor, som bistår med bred viden og specifik hjælp
 • gode kolleger i lignende stillinger
 • god ledelsessparring
 • bred mulighed for ledelsesudvikling


Menneskesyn

Blå Kors er en social hjælpeorganisation, der arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn. Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til dette i din ansøgning. Se mere på https://www.blaakors.dk/sites/blaakors.dk/files/2020-05/diakoni%20og%20menneskesyn.pdf
Vi har en forventning om, at din ansøgning klart besvarer det konkrete jobopslag. Nærmere forklaring fås via videoklip https://www.blaakors.dk/job/

Løn- og ansættelsesvilkår

Jobbet er en fuldtidsstilling på ledervilkår.
Løn og ansættelsesvilkår iht. Blå Kors Danmarks principper for lønfastsættelse.

Ansættelsen er forventelig pr. 1. februar 2021 eller snarest herefter.

Henvendelse

Ansøgningsfristen er 1. december. Send din ansøgning og dit CV via nedenstående link.

Forventet tidspunkt for første runde ansættelsessamtaler: 7. december og anden runde: 16. december.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Blå Kors Danmarks vicegeneralsekretær Kresten Kragh-Schmidt 29 68 96 68 eller faglig chef Kirsten Trans 30 25 38 62.

 

https://blaakors.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=f1bb0442-d9f1-4300-9fa9-ecd0f160d4c2&languageKey=da-DK