Jobmarked

Økonomichef

Økonomichef til ambitiøs organisation i fornyelse

Har du lyst til at være en central medspiller i videreudviklingen af en ambitiøs organisation i fornyelse? Så skal du måske overveje vores nyoprettede stilling som økonomichef i Danmission. Der er tale om et meningsfuldt job, hvor du både har ansvaret for den strategiske udvikling af organisationens økonomi og for en række praktiske driftsopgaver.

Danmission arbejder for at fremme tro, håb og modstandskraft lokalt, for dialog og fred, og for retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer i Afrika, Asien, MENA og Danmark. Vi er i gang med en proces, hvor vi bl.a. styrker tilstedeværelsen i vores programlande, og det er derfor vigtigt, at du kan bidrage aktivt til vores mål, og at du kan være med til at flytte organisationen.  Som et led i udviklingen af organisationen er det besluttet, at økonomienheden fremover skal være en selvstændig afdeling med en nyansat leder, der vil indgå i den øverste ledelse i sekretariatet.

Den nye økonomiafdeling består udover økonomichefen af 4 medarbejdere (ca. 3 årsværk), hvoraf 2 medarbejdere primært arbejder med projektøkonomi og arbejdet ude i verden, og 2 medarbejdere arbejder med økonomien i Danmark, herunder økonomistyring for vores 72 genbrugsforretninger.

Dit overordnede ansvarsområde
Du vil få ansvaret for den strategiske udvikling af økonomiområdet, herunder udvikling af effektive økonomiprocesser, koordinering og udarbejdelse af budget og årsregnskab samt løbende budgetopfølgning og afrapportering til ledelse og bestyrelse. Du vil skulle sikre god forvaltning af Danmissions midler, og du vil have det overordnede ansvar for Danmissions økonomi, herunder ansvaret for økonomien for Genbrug samt landeprogrammerne, inkl. donorfinansieringen.

Egne driftsopgaver
Udover de overordnede opgaver, er der en række driftsopgaver, du selv vil skulle varetage. Det gælder f.eks. udenlandske overførsler samt kontrol af bilag og bogføring heraf, administrere valutabeholdninger, bankkonti og likviditetsoverførsler, stå for regnskabsmæssige opgaver relateret til vores lejligheder, herunder varmeregnskab, udarbejde momsopgørelser, afregne moms, ansøge om puljer for Tips & Lotto, portorefusion, momskompensation m.m.

Det bringer du med dig
Først og fremmest er det vigtigt, at du kan lide at veksle mellem arbejdet på det strategiske og operationelle niveau. Du formår at skabe de bedste rammer for et team af medarbejdere med en meget bred arbejdsportefølje og skabe den nødvendige sammenhængskraft. Du har solid økonomisk erfaring og kan lide at optimere og strømline processer. Du er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en NGO, medlemsorganisation, kirkelig organisation e.l. Som medlem af Danmissions daglige ledelse skal du være kirkeligt forankret.

Vi tilbyder
En fuldtidsstilling i vores historiske hus i Hellerup, men med udsyn til verden. Du vil referere til generalsekretæren.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte generalsekretær Kristian Sloth Petersen på tlf. 4199 9325 eller vicegeneralsekretær Caroline Winther på tlf. 4199 9303. (Dog ikke muligt i uge 42, da begge er bortrejst).


Upload din motiverede ansøgning og CV via "ansøg" nedenfor. Vi skal have din ansøgning senest tirsdag den 27. oktober 2020. Der vil indgå test i rekrutteringsforløbet forud for en eventuel anden samtale.

ANSØG