Jobmarked

Organist

Ny organist søges til Fredens Kirke, Herning

Vi søger:

 • En engageret og veluddannet organist (DOKS/PO/Kirkemusiker), der kan berige Fredens kirke med skøn musik og vil kunne varetage den musikalske del af det daglige kirkeliv.
 • Et menneske med lyst til at indgå i et team med gode kolleger, hvor hver enkelt har sin særlige funktion, men også mødes i samspil ifm. årets opgaver.


Om Fredens kirke
Kirken er fra 1963 og undergår netop nu en omfattende renovering, der også vil give vores organist forbedrede arbejdsvilkår.
Kirkens orgel er et Marcussen & Søn orgel, bygget i 1969, omdisponeret og delvist omintoneret i 1999.
Det har 25 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.
Kirken råder desuden over et Yamaha flygel samt to Grotrian-Steinweg klaverer.
Vi har et flerstrenget gudstjenesteliv med ordinære højmesser, Hverdagsgudstjenester, hvor musikken løfter med. Derudover har vi KirkeRodsgudstjenester, der er vores udgave af Børne- og familiegudstjenester, hvor korene oftest medvirker.

Vores fælles målsætning og vision har vi forsøgt samlet i en enkelt kortfattet sætning:
Det er vores vision at møde sognets indbyggere i alle aldre med det kristne budskab på nutidig og vedkommende måde, være nytænkende, men genkendelige.

Vi tilbyder

 • En stilling, hvor vores nye organist på linje med kollegerne bliver medarbejder på vores målsætning og vision
 • Vi er en kollegaflok, der spænder vidt, bestående af 2 præster, 2 kirketjenere, to kirke- og kulturmedarbejdere, der alle glæder sig til at modtage en ny kollega med masser af smil, imødekommenhed og humor, samt et dejligt og aktivt menighedsråd.
 • Samarbejde med alle kollegerne, men særligt med kirkens musikalske kirke- og kulturmedarbejder, der for nuværende leder kirkens Spirekor og Børnekor, i samarbejde med organisten.
 • Et godt og varmt kollegaskab i dagligdagen – et arbejdsmiljø, hvor vi hjælper hinanden


Vi håber på

 • At du kan lade dig inspirere af ovenstående og ønsker at bidrage til opfyldelsen af vores målsætning og vision til glæde og gavn for sognet og alle vi er sat som kirke for.
 • At du vil spille ind med dine kompetencer og derved berige såvel kirkelivet, som kollegaskabet.
 • At du vil lede kirkens Juniorkor og voksenkor og i det hele taget varetage den musikalske del af kirkens liv – den klassiske såvel som den rytmiske.
 • At du vil indgå i samarbejdet omkring Babysalmesang, planlægge og varetage pr-arbejdet omkring diverse kirkekoncerter, samt 50´er-koncerter, der er en caféagtig musikalsk blanding af forskellige genrer, samt indgå i den del af det daglige arbejde, der kalder på musikalsk ledsagelse.
 • At du har fået lyst til at kontakte os for nærmere oplysninger og overveje at sende os din ansøgning.


Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker ved Fredens Sogns menighedsråd beliggende Sjællandsgade 34, 7400 Herning.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 –Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 –Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke-og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

For stillingen foreligger en samarbejdsaftale med Hedeager Kirke i Herning, vedrørende gensidig afløsning for ferie og ugentlige fridage, dog undtaget afløsning for søn- og helligdage.
Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Øvrige oplysninger
Du kan stifte yderligere bekendtskab med Fredens Kirke på www.fredenskirke-herning.dk

Nærmere oplysninger kan indhentes ved henvendelse til menighedsrådsformand Peter Hove på 2089 0762 eller en af kirkens præster Alex Dahl Nielsen 9712 2304 eller Bo Gimm 9712 7645.
Der vil blive indhentet referencer, samt børneattest.
Stillingen er på 100%. Ansættelse pr. 1. januar 2021.

Ansøgning:
Vi glæder os til at modtage din ansøgning og ser frem til at møde dig.
Ansøgning sendes til 8791fortrolig@sogn.dk
Alternativt til:
Fredens Kirke
Sjællandsgade 34
7400 Herning
Att: Peter Hove

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 26. oktober 2020, kl. 12.00.
Pga. ombygning af Fredens kirke forventes prøvespil og samtale afholdt d. 10. november i tidsrummet 10.00-19.00 i Sct. Johannes kirke, Fredhøj allé 2, 7400 Herning.